Back to top
Το τρέχον και το επόμενο έτος, η εμβολιαστική πολιτική συνιστά και οικονομική πολιτική.
rt

Τμήμα Ερευνών HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ

Οι αποκλίσεις της αποτελεσματικότητας των ακολουθούμενων οικονομικών πολιτικών ανά την υφήλιο με την εξέλιξη της πανδημίας, αποτελούν συνεχή πηγή ανησυχίας για τους ιθύνοντες του κόσμου. Ειδικά η ανισομέρεια στην διανομή των εμβολίων, συνιστά λόγο αναστολής της παγκόσμιας οικονομικής ανάκαμψης, κίνδυνος ο οποίος επισημάνθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από τον πρόεδρο της Fed, το ΔΝΤ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. 

Στην ετήσια ανοιξιάτικη σύσκεψη του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, διαδικτυακή αυτήν την φορά, πρωτεύουσα θέση στον κατάλογο των κινδύνων, κατείχε η εμφάνιση νέων μεταλλάξεων του κορωνοϊού, η ανισότητα διανομής των εμβολίων μεταξύ των χωρών αλλά και εντός των χωρών των ίδιων. Το 86% για παράδειγμα των εμβολίων έχει διοχετευθεί σε χώρες με υψηλό εισόδημα και το 0,1% με χαμηλό. Είναι ευνόητο ότι αυτή η συνθήκη δυσχεραίνει την επίτευξη της πολυπόθητης ανοσίας της αγέλης παγκοσμίως εν όψει επερχόμενων μεταλλάξεων και παραλλαγών του κορωνοϊού.

Κατά τις διεργασίες υπογραμμίστηκε η ανομοιογένεια της οικονομικής ανάκαμψης. Να αναφέρουμε ότι μόνο η Κίνα έχει επιστρέψει στα προ της πανδημίας επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας και πολύ λίγες χώρες, μεταξύ αυτών και οι ΗΠΑ, έχουν δρομολογήσει την επιστροφή τους σ΄αυτά τα επίπεδα εντός του έτους με την πλειονότητα του κόσμου να υστερεί. Ακόμη και στις ΗΠΑ σύμφωνα με αναφορά του προέδρου της Fed, η μερική αποκατάσταση της αγοράς εργασίας, δεν αφορά ομοιόμορφα όλους τους εργαζόμενους αλλά κυρίως τους υψηλά αμειβόμενους. Το ποσοστό της ανεργίας του χαμηλότερου τέταρτου των αμειβόμενων ανέρχεται στο 20%.

Πέρα από το γεγονός ότι θα χρειαστεί αρκετός χρόνος ακόμη μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές της αγοράς εργασίας, απαιτείται αυξημένη εγρήγορση εκ μέρους των δημοσιονομικών και νομισματικών αρχών, διότι προοπτικά μια ενδεχόμενη πρόωρη απόσυρση της στήριξης των επιχειρήσεων ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, θα μπορούσε να τις οδηγήσει σε εξαφάνιση με αποτέλεσμα την μόνιμη απώλεια του 10% των θέσεων εργασίας ανά την υφήλιο.

Οι διαμορφωτές πολιτικής καλούνται λοιπόν να βοηθήσουν τους πολίτες να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, να απομακρυνθούν από τους κλάδους της οικονομίας που συρρικνώνονται και να προσανατολιστούν σ΄ αυτούς που αναπτύσσονται, όπως αυτοί της νέας οικονομίας του κλίματος οι οποίοι και είναι περισσότερο εντάσεως εργασίας.

 

Ευρώπη


 • Η εποχικά προσαρμοσμένη ανεργία με ποσοστό 8,3%, έμεινε αμετάβλητη τον Φεβρουάριο. Το αντίστοιχο ποσοστό του Φεβρουαρίου 2020 ήταν 7,3%.
 • Στο 53,2 / 57,3 / 50 διαμορφώθηκαν τα σύνθετα ΡΜΙ Μαρτίου για την Ευρωζώνη, Γερμανία και Γαλλία αντίστοιχα. Οι ενδείξεις παραπέμπουν στατιστικά σε τριμηνιαίες μεταβολές των εκάστοτε ΑΕΠ κατά 0,38% / 0,85% / -2%.

Γερμανία

 • Και τον Φεβρουάριο συνεχίστηκε η πορεία ανάκαμψης των βιομηχανικών παραγγελιών οι οποίες σε ετήσια βάση αυξήθηκαν κατά 6,4% από 1,6% τον προηγούμενο μήνα.

 • Η υποχώρηση της οικοδομικής δραστηριότητας οδήγησε κατά κύριο λόγο στην μείωση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 6,1% τον Φεβρουάριο.

 • Το ύψους 19,1 δις ευρώ θετικό πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου Φεβρουαρίου,  συνιστά μια από τις λίγες φωτεινές πλευρές των οικονομικών δεδομένων του α΄τριμήνου.

Ελλάδα

 • Στο -2% υποχώρησε ο εναρμονισμένος πληθωρισμός του Μαρτίου από -1,9% τον προηγούμενο μήνα. Στην τελική διαμόρφωση του δείκτη μεγάλη ήταν η συνεισφορά της υπόδησης/ένδυσης (-17%), των μεταφορών (-3,1%) και των διαρκών αγαθών (-2%).

 

Αμερική


  ΗΠΑ

 • Στην παρέλαση θετικών εξελίξεων για τους επενδυτές, που συμπεριλαμβάνει την πρόταση του σχεδίου για τις υποδομές της χώρας ύψους 2 $ τρις, τα ισχυρά δεδομένα της αγοράς εργασίας, την ένδειξη ρεκόρ από το 1983 του δείκτη ISM μεταποίησης Μαρτίου, έρχεται να προστεθεί η καταγραφή ρεκόρ από δημιουργίας του δείκτη ISM υπηρεσιών, με ένδειξη 63,7.

 • Σε ύψος ιστορικό ρεκόρ διαμορφώθηκε το εμπορικό έλλειμμα τον Φεβρουάριο. Τα 71 $ δις από 67,8 $ δις τον προηγούμενο μήνα, συνιστούν μία ετήσια επιδείνωση κατά 87%.

 • Στο επίπεδο των 744.000, ανήλθε ο αριθμός των αρχικών αιτήσεων ανεργίας (initial jobless claims) από 728.000 την προηγούμενη εβδομάδα.

Καναδάς

 • Στο χαμηλότερο σημείο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας και με ύψος 7,5% βρέθηκε η ανεργία τον Μάρτιο.

 

Ασία


Κίνα

 • Μετα από 2 μήνες αποπληθωρισμού οι τιμές του Μαρτίου με ένδειξη 0,4% επέστρεψαν σε θετικό έδαφος μεταβολής. Η εξέλιξη αποτυπώνει την μερική ανάκαμψη της εγχώριας κατανάλωσης παρά την συνεχιζόμενη υποχώρηση των τιμών των τροφίμων.

 

 

Market Snapshots


Macro

1

 

 

10 Year Sovereign Bonds

2

 

 

Global Indices

3

Developed Markets

4

Emerging Markets

5

Currencies

6

Commodities

76