Back to top
Άνοδος επιτοκίων. Πόσο διαρκής μπορεί να είναι;
ty

Τμήμα Ερευνών HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ

Ρίγη ανησυχίας στους συμμετέχοντες στις αγορές, έχει προκαλέσει η από τις αρχές Φεβρουαρίου ταχεία κλιμάκωση των μακροχρόνιων επιτοκίων στα υψηλότερα επίπεδα 12μήνου, στις ΗΠΑ και κατά συνέπεια σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο αναπτυγμένο και μη.  

Ο πρωτόγνωρος και πειραματικός κατά τον J Powell, συνδυασμός χαλαρότατης νομισματικής πολιτικής και επεκτατικών δημοσιονομικών, οπωσδήποτε έφερε εγγύτερα στον ορίζοντα το ενδεχόμενο των υψηλότερων επιτοκίων. Με την προοπτική της επιταχυνόμενης οικονομικής ανάκαμψης και την δεδηλωμένη βούληση της Fed να αφήσει την οικονομία να υπερθερμανθεί για κάποιο διάστημα, οι επενδυτές αρχίζουν να απαιτούν υψηλότερα επιτόκια προκειμένου να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο της μελλοντικής αύξησης τους.

Η μέχρι τώρα άνοδος του 10ετούς αμερικανικού επιτοκίου προέκυψε σχεδόν ισομερώς από την αύξηση των πληθωριστικών προσδοκιών και από την δυναμική της ανακάμπτουσας οικονομικής δραστηριότητας.  

Στα παλαιότερα χρόνια ήταν κυρίαρχη στους συμμετέχοντες στις αγορές η επιταγή ότι δεν πρέπει κάποιος να καταπολεμά ή να αντιτίθεται στην κεντρική τράπεζα (Don’t fight the Fed). Εντρυφώντας όμως στην ιστορία συναντώνται συχνά συγκυρίες όπου υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ της βούλησης της κεντρικής τράπεζας και των απόψεων των αγορών, ιδιαίτερα στον χρονισμό της εφαρμογής τής νομισματικής πολιτικής. Αυτές οι δυσαρμονίες εκτιμήσεων συνιστούν πηγή αστάθειας (Volatility) και μπορούν να αποτελέσουν μοναδικές ευκαιρίες επενδυτικών τοποθετήσεων.

Επι του παρόντος η κυρίαρχη απόκλιση στις εκτιμήσεις συνίσταται στον χρόνο που θα προκύψει η πρώτη αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου εκ μέρους της Fed. Δηλαδή η κεντρική τράπεζα ισχυρίζεται ότι η πολιτική των χαμηλών επιτοκίων θα διατηρηθεί επι μακρόν ενώ η αγορά προσδιορίζει την πρώτη αύξηση όχι μόνο νωρίτερα αλλά και το εύρος των αυξήσεων θα είναι μεγαλύτερο.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η Fed διαθέτει αρκετά εργαλεία προκειμένου να ανακόψει την ανοδική πορεία των μακροπρόθεσμων επιτοκίων όταν αυτή θα το θεωρήσει πρόσφορο, θα πρέπει να θεωρούμε σαν θετικό το γεγονός της αύξησης αυτών των αποδόσεων όταν αυτές συμβαίνουν υπό το πρίσμα της υγιούς και σθεναρούς οικονομικής ανάκαμψης.

Εάν η αύξηση των επιτοκίων συμβαίνει υπό την σκιά του φόβου της αύξησης του πληθωρισμού, θα πρέπει οπωσδήποτε να διακρίνουμε την ενδεχόμενη διάρκεια της  επικράτησης του. Εάν δηλαδή θα είναι πρόσκαιρος ή προσωρινός.

Η χρονική διάρκεια των πληθωριστικών πιέσεων καθορίζεται κυρίως από τον συσχετισμό της ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες και την παραγωγική δυνατότητα της οικονομίας να ανταποκριθεί σ΄αυτήν. Πολλοί μακροχρόνιοι παράγοντες καθόρισαν τις τελευταίες δεκαετίες αυτόν τον συσχετισμό. Αναφέρουμε συνοπτικά την γηράσκουσα δημογραφία, την παγκοσμιοποίηση, το δολάριο, τα ελλείμματα, την διαπραγματευτική αδυναμία των εργατικών συνδικάτων, τη νέα ηλεκτρονική οικονομία. Η αλληλεπίδραση αυτών θα συνεχίσει να καθορίζει το αποτέλεσμα.

Η παγίωση υψηλών πληθωριστικών πιέσεων αυτήν την στιγμή φαίνεται αδύνατη. Η πρόσκαιρη όμως εκτόξευση των προσδοκιών είναι μια αναμφισβήτητη πραγματικότητα και συνιστά ευκαιρία (σταδιακής) αύξησης θέσεων σε μέσο-μακροπρόθεσμα ομόλογα, με σκοπό την παραγωγή εισοδήματος τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με το ιστορικό πρότυπο των προηγούμενων ανοδικών επιτοκιακών κύκλων, η άνοδος των μακροχρόνιων επιτοκίων προηγείται αυτής των βραχυπρόθεσμων και τερματίζεται όταν το επίπεδο τους προσεγγίζει το επίπεδο των μακροχρόνια αναμενόμενων παρεμβατικών επιτοκίων της Fed*.

* Σύμφωνα με την τελευταία συνεδρίαση της Fed τα μακροχρόνια επιτόκια των Fed Funds ανέρχονται στο 2,5%.

 

Ευρώπη


  • Τα προκαταρτικά ΡΜΙ της ευρωζώνης καταγράφουν μια τεράστια θετική έκπληξη τον Μάρτιο, μια και εισέρχονται για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο σε έδαφος επέκτασης, από 48,8 στο 52,5. Η άνοδος είναι ιδιαίτερα ισχυρή για την μεταποίηση αλλά και οι υπηρεσίες παρουσίασαν μια επιβράδυνση της συστολής τους.

Γερμανία

  • Σύμφωνα με τον δείκτη επιχειρηματικής εμπιστοσύνης Ιfo, το ηθικό έχει βελτιωθεί θεαματικά τον Μάρτιο και ιδιαίτερα αυτό της μεταποίησης. Αυτό των υπηρεσιών τώρα μετα βίας εξάλειψε όλες τις απώλειες λόγω των πρόσφατων περιορισμών. Κύρια αιτία της αισιοδοξίας ήταν η έκρηξη της εξωτερικής ζήτησης από Ασία και ΗΠΑ.

Ην. Βασίλειο

  • Στην επέτειο του ενός χρόνου από την αρχή των περιορισμών λόγω πανδημίας, η ανεργία κατέγραψε την πρώτη της υποχώρηση στο 5% από 5,1% τον προηγούμενο μήνα. Έτσι το επίπεδο της ανεργίας βρίσκεται στο ύψος του 2016.

  • Απρόσμενα επιβραδύνθηκε ο πληθωρισμός στο 0,4% τον Φεβρουάριο από 0,7%. Κύρια αιτία της εξέλιξης ήταν η πτώση των τιμών των ειδών ρουχισμού.

  • Ηπιότερη μείωση παρουσίασαν οι λιανικές πωλήσεις τον Φεβρουάριο. Σε ετήσια βάση η υποχώρηση περιορίστηκε στο -3,7% από -5,9%. Η διαδικτυακή κατανάλωση αποτελεί το 36,1% των συνολικών λιανικών πωλήσεων και με το ετήσιο ποσοστό αύξησης της που εκτοξεύθηκε στο 49,4%, συνιστά πλέον την κινητήρια δύναμη των λιανικών πωλήσεων.

 

Αμερική


  ΗΠΑ

  • Μετά την τρίτη αναθεώρηση του, το ΑΕΠ των ΗΠΑ ανήλθε στην διάρκεια του 2020, σε τρέχουσες τιμές στα 21,495 $ τρις από 21,747 $ το 2019. Σε σταθερές τιμές εντός του 2020 το ΑΕΠ της χώρας υποχώρησε κατά 2,39%.

  • Στο 3,5% του ΑΕΠ ανήλθε το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών το δ΄τρίμηνο του 2020. Συγκεκριμένα από 563 $ δις το γ΄τρίμηνο αυξήθηκε στα 647 $ δις στο τέλος του 2020. Η ετησιοποιημένη αύξηση του ελλείμματος ανήλθε στο 34,8%.

  • Υποχώρηση στις 6,220 εκατ. συγκριτικά με τις 6660 εκατ. του προηγούμενου μήνα σημείωσαν οι αγοραπωλησίες υφιστάμενων κατοικιών. Η ετήσια αύξηση ήταν της τάξης του  9,1%. Η μέση τιμή πώλησης ήταν 313.000 $ ανά μονάδα, με μεταβολή 15,8% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2020.

  • Στο επίπεδο των 684.000, υποχώρησε ο αριθμός των αρχικών αιτήσεων ανεργίας (initial jobless claims) από 781.000 την προηγούμενη εβδομάδα.

Βραζιλία

  • Στο 5,2% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο από 4,56%.

 

Market Snapshots


Macro

1q

10 Year Sovereign Bonds

2q

Global Indices

3q

Developed Markets

4q

Emerging Markets

5q

Currencies

6q

Commodities

7q