Back to top
Ελλάδα. Στιβαρή βελτίωση του PMI Ιανουαρίου στο 54,4.
pi

Ο εποχικά προσαρμοζόμενος δείκτης PMI της HIS Markit, είναι ένας σύνθετος δείκτης αποτελούμενος από διάφορους μεταποιητικούς κλάδους της βιομηχανίας, σταθμισμένους σύμφωνα με την συνεισφορά τους στην διαμόρφωση του συνολικού ΑΕΠ και σχεδιάστηκε για να μετρά την απόδοση του μεταποιητικού τομέα εν συνόλω.  

Η έρευνα/επισκόπηση PMI του Ιανουαρίου με καταχώρηση 54,4 σε σχέση με το 53,9 του Δεκεμβρίου κατέδειξε σημαντική βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του ελληνικού μεταποιητικού τομέα από τον Αύγουστο του 2019. Κύριος συντελεστής  της μεγέθυνσης ήταν η ισχυρή και ταχεία ανάκαμψη της παραγωγής η οποία αποδίδεται στις υψηλότερη εγχώρια και εξωτερική ζήτηση και την απόκτηση νέου πελατολογίου.

Η ισχυροποίηση που αναφέρεται αποδίδεται στις νέες παραγγελίες και αποστολές στο εξωτερικό με ρυθμό ιδιαίτερα αυξημένο στα επίπεδα του προηγούμενου Απριλίου.

Συνεπακόλουθα οι παραγωγοί αύξησαν τις προσλήψεις απασχολούμενων με τους ταχύτερους ρυθμούς από τον Μάιο του 1999, με τους παράγοντες του κόστους αυξημένους οι εταιρείες δεν είναι πρόθυμες να μετακυλήσουν το κόστος και προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικοί πιέζουν τα περιθώρια κέρδους τους.

 

 

Ευρώπη


Economy & Markets

Ο ευρωπαϊκός μεταποιητικός τομέας συνεχίζει να λειτουργεί σε συνθήκες συστολής αλλά με σημαντικά χαμηλότερο ρυθμό. Έτσι ο PMI Ιανουαρίου με ένδειξη 47,9 ήταν ελαφρά βελτιωμένος σε σχέση με το 46,3 του Δεκεμβρίου.

Γερμανία

  • Με την υψηλότερη ένδειξη 11μήνου του PMI στο 45,3 από 43,7, μετριάσθηκε ο ρυθμός υποχώρησης της μεταποιητικής δραστηριότητας τον πρώτο μήνα του 2020, υποβοηθούμενος κυρίως από τον μικρότερο ρυθμό μείωσης των νέων παραγγελιών στον οποίο αντανακλάται μια σταθεροποίηση των εξαγωγών.
  • Μείωση των βιομηχανικών παραγγελιών κατά 2,1% παρουσίασε ο Δεκέμβριος συμπληρώνοντας έτσι 4 συνεχόμενα πτωτικά τρίμηνα και υπογραμμίζοντας ότι τα “σκληρά δεδομένα” της οικονομίας δεν συμβαδίζουν με την αισιόδοξη εικόνα του επιχειρηματικού κλίματος PMI και Ifo.

Γαλλία

  • Δυσάρεστη έκπληξη αποτέλεσαν τα στοιχεία της βιομηχανικής παραγωγής Δεκεμβρίου τα οποία παρουσίασαν ετησιοποιημένη πτώση 3%, την μεγαλύτερη από το 2014. Να σημειωθεί ότι με το δεύτερο στην σειρά πτωτικό τρίμηνο η χώρα έχει εισέλθει σε τεχνική βιομηχανική ύφεση.
  • Κατάτι βελτιωμένες οι συνθήκες στον μεταποιητικό τομέα κατά την διάρκεια του Ιανουαρίου σύμφωνα με την ένδειξη 51,1 από 50,4 τον προηγούμενο μήνα. Η βελτίωση προέκυψε από την ταχύτερη αύξηση της παραγωγής και την ανάκαμψη των παραγγελιών.

Ρωσία

  • Στο 2,4% και 2,7% υποχώρησε τον Ιανουάριο, από 3% και 3,1% αντίστοιχα ο ονομαστικός πληθωρισμός και ο σκληρός πυρήνας του.

 

 

Αμερική


Economy & Markets

 

  ΗΠΑ

  • Το PMI της μεταποίησης της ISM μετά από 6 μήνες πέρασε σε έδαφος επέκτασης σκαρφαλώνοντας τον Ιανουάριο στο 50,9 από 47,8 τον Δεκέμβριο. Τέσσερις από τους έξη κλάδους επεκτάθηκαν συγκριτικά με τους δυο του προηγούμενου μήνα. Κύριοι συντελεστές της αύξησης ήταν ο δείκτης της παραγωγής και των νέων παραγγελιών.
  • Ελαφρά αύξηση στο 3,6% από το 3,5% του προηγούμενου μήνα σημείωσε το ποσοστό της ανεργίας. Η ανάλυση των επιμέρους στοιχείων όμως ουδεμία ανησυχία εμπνέει. Το ποσοστό συμμετοχής του εργατικού δυναμικού στο σύνολο του πληθυσμού (labor force participation rate) ανήλθε στο 63,4 το ανώτερο από τον Φεβρουάριο του 2013. Οι μέσες ωριαίες αποδοχές αυξήθηκαν κατά 3,1% υψηλότερα από το 3,0% του προηγούμενου μήνα, επιβεβαιώνοντας την πλευρική τάση αύξησης του μισθολογικού κόστους, συνθήκη η οποία είναι σχεδόν απίθανο να διαμορφώσει ανοδική πίεση στον πληθωρισμό.  

 

 

Ασία


Economy & Markets

 

Κίνα

  • Ήπια υποχώρηση στο 51,1 από το 51,5 του προηγούμενου μήνα κατέγραψε το Caixin PMI της μεταποίησης.

Ινδία

  • Στο 55,3 και ανώτερο 8ετίας εκτοξεύθηκε το PMI της μεταποίησης Ιανουαρίου, ενισχυμένο κυρίως από τις νέες παραγγελίες εξωτερικού αλλά και εγχώριες. Η εκρηκτική άνοδος του PMI, συνοδευόμενη από την άνοδο της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης αποτελούν μια ισχυρή ένδειξη πυθμένα της συνεχούς πτώσης του ρυθμού ανάπτυξης της χώρας.

 

 

Market Snapshots


Macro

1

10 Year Sovereign Bonds

2

Global Indices

3

Developed Markets

4

Emerging Markets

5

Currencies

6

Commodities

7