Back to top
Συμφωνία πρώτης φάσης.Κωδικοποίηση μιας νέας εμπορικής τάξης πραγμάτων.Νίκη της επιχειρηματικότητας.
12

Μετα από περίπου 2 χρόνια εμπορικών εχθροπραξιών και ανταλλαγής πυρών, διεπόμενων από μια λογική “ μία σου και μία μου’, η συμφωνία της πρώτης φάσης που υπεγράφη πρόσφατα μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, χαιρετίζεται και από τα 2 μέρη και αποτελεί μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη.

Δεν θα θέλαμε να συμμετάσχουμε σε ένα παιχνίδι επιφυλάξεων, ενδοιασμών η κρίσεων περί του ποιος μπορεί να βγήκε κερδισμένος απ’ αυτήν την συμφωνία, η να κάνουμε προβλέψεις για την ενδεχόμενη εφαρμογή της. Όντες αντικειμενικοί πρέπει να παραδεχτούμε ότι η συμφωνία είναι πραγματιστική, επαρκώς εφοδιασμένη με λεπτομερείς ποσοτικοποιημένους στόχους, χρονικά συγκεκριμένους και υποχρεώσεις ξεκάθαρα προσδιορισμένες.

Παρακάτω παρέχουμε συνοπτικά κάποιες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα κεφάλαια της συμφωνίας φάσης 1:

 • Πνευματική ιδιοκτησία: το κεφάλαιο για την πνευματική ιδιοκτησία (ΠΕ) αντιμετωπίζει πολυάριθμες μακροχρόνιες ανησυχίες στους τομείς των εμπορικών απορρήτων, της διανοητικής ιδιοκτησίας που σχετίζεται με τα φαρμακευτικά προϊόντα, των γεωγραφικών ενδείξεων, των εμπορικών σημάτων και της επιβολής κατά των πειρατικών και ψευδεπίγραφων εμπορευμάτων. Η πρόνοια αφορά και τα δυο μέρη (ΗΠΑ και Κίνα).
 • Μεταφορά τεχνολογίας: το κεφάλαιο «μεταφορά τεχνολογίας» καθορίζει δεσμευτικές και εκτελεστές υποχρεώσεις για την αντιμετώπιση αρκετών αθέμιτων πρακτικών μεταφοράς τεχνολογίας της Κίνας που εντοπίστηκαν στην έρευνα του τμήματος 301 της USTR. Για πρώτη φορά σε οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία, η Κίνα συμφώνησε να τερματίσει τη μακροχρόνια πρακτική της να αναγκάζει ή να πιέζει τις ξένες εταιρείες να μεταφέρουν την τεχνολογία τους σε κινεζικές εταιρείες ως προϋπόθεση για την απόκτηση πρόσβασης στην αγορά, διοικητικών εγκρίσεων ή για τη λήψη πλεονεκτημάτων από την κυβέρνηση. Η Κίνα δεσμεύεται επίσης να παράσχει διαφάνεια, δικαιοσύνη και δέουσα διαδικασία σε διοικητικές διαδικασίες και να λάβει χώρα μεταφορά τεχνολογίας και αδειοδότηση με όρους της αγοράς. Ξεχωριστά, η Κίνα δεσμεύεται περαιτέρω να απόσχει από την κατεύθυνση ή την υποστήριξη εξερχόμενων επενδύσεων που στοχεύουν στην απόκτηση ξένης τεχνολογίας σύμφωνα με βιομηχανικά σχέδια που δημιουργούν στρεβλώσεις. Οι τεχνικές λεπτομέρειες θα καλυφθούν σε μελλοντικές συνομιλίες.
 • Γεωργία: το κεφάλαιο "γεωργία" αντιμετωπίζει διαρθρωτικά εμπόδια στο εμπόριο και θα στηρίξει τη δραματική επέκταση των εξαγωγών προϊόντων τροφίμων, Γεωργίας και θαλασσινών των ΗΠΑ, αυξάνοντας το αμερικανικό εισόδημα από γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αλιευτικά προϊόντα, δημιουργώντας περισσότερη αγροτική οικονομική δραστηριότητα και προωθώντας την ανάπτυξη θέσεων εργασίας. Αντιμετωπίζονται πολυάριθμες μη δασμολογικές φραγμοί στη γεωργία και τα προϊόντα θαλασσινών των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των κρεάτων, των πουλερικών, των θαλασσινών, του ρυζιού, των γαλακτοκομικών προϊόντων, της παιδικής ηλικίας, των οπωροκηπευτικών, των ζωοτροφών και των προσθέτων ζωοτροφών, των τροφών για ζώα συντροφιάς και των προϊόντων της γεωργικής βιοτεχνολογίας.
 • Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: το κεφάλαιο για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αντιμετωπίζει  αρκετούς  μακροχρόνιους εμπορικούς και επενδυτικούς φραγμούς στους παρόχους αμερικανικών υπηρεσιών ενός ευρέος φάσματος χρηματοοικονομικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών, ασφαλιστικών, εταιριών πιστωτικών καρτών, διαχείρισης κεφαλαίων και χρεογράφων, υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, μεταξύ άλλων. Τα εμπόδια αυτά περιλαμβάνουν περιορισμούς ξένων μετοχών και κανονιστικές απαιτήσεις που εισάγουν διακρίσεις. Η άρση αυτών των εμποδίων θα πρέπει να επιτρέπει στους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών των ΗΠΑ να ανταγωνίζονται σε πιο ισότιμους τομείς ανταγωνισμού και να επεκτείνουν τις προσφορές τους για τις εξαγωγικές υπηρεσίες στην κινεζική αγορά.
 • Νόμισμα: το κεφάλαιο για τις μακροοικονομικές πολιτικές και τα θέματα συναλλαγματικών ισοτιμιών περιλαμβάνει δεσμεύσεις πολιτικής και διαφάνειας σχετικά με τα νομισματικά θέματα. Το κεφάλαιο πραγματεύεται τις αθέμιτες νομισματικές πρακτικές απαιτώντας από τις υποχρεώσεις υψηλού επιπέδου να απέχουν από ανταγωνιστικές υποτιμήσεις και στόχευση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, προωθώντας παράλληλα τη διαφάνεια και παρέχοντας μηχανισμούς λογοδοσίας και επιβολής. Η προσέγγιση αυτή θα συμβάλει στην ενίσχυση της μακροοικονομικής και νομισματικής σταθερότητας και θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι η Κίνα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει νομισματικές πρακτικές για να ανταγωνιστεί άδικα τους Αμερικανούς εξαγωγείς.
 • Επέκταση του εμπορίου: το κεφάλαιο για το επεκτεινόμενο εμπόριο περιλαμβάνει δεσμεύσεις από την Κίνα για την εισαγωγή διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών των ΗΠΑ κατά τα επόμενα δύο έτη σε συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ετήσιο επίπεδο εισαγωγών των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών από την Κίνα το 2017 κατά τουλάχιστον $200.000.000.000.  Οι δεσμεύσεις της Κίνας καλύπτουν μια ποικιλία προϊόντων βιομηχανοποιημένων ($78δις), τροφίμων, γεωργικών και θαλασσινών των ΗΠΑ ($32δις), ενεργειακών προϊόντων ($52δις) και υπηρεσιών ($38δις). Οι αυξημένες εισαγωγές των αμερικανικών αγαθών και υπηρεσιών από την Κίνα αναμένεται να  συνεχιστούν στην  ίδια τροχιά για αρκετά χρόνια μετά την 2021 και θα πρέπει να συμβάλουν σημαντικά στην επανεξισορρόπηση της εμπορικής σχέσης ΗΠΑ-Κίνας. Τα δυο μέρη συμφωνούν οι παραπάνω αγορές να γίνουν με αγοραίους όρους η αντίτιμο (commercial considerations).
 • Επίλυση διαφορών: το κεφάλαιο "επίλυση διαφορών" ορίζει μια ρύθμιση για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας και να επιτραπεί στα μέρη να επιλύουν τις διαφορές με δίκαιο και ταχύ τρόπο. Η ρύθμιση αυτή δημιουργεί τακτικές διμερείς διαβουλεύσεις τόσο στο κύριο επίπεδο όσο και στο επίπεδο εργασίας. Επίσης, θεσπίζει ισχυρές διαδικασίες για την αντιμετώπιση των διαφορών που σχετίζονται με τη συμφωνία και επιτρέπει σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος να λαμβάνει αναλογικές δράσεις απόκρισης που θεωρεί κατάλληλες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρακολουθούν άγρυπνα την πρόοδο της Κίνας στην εξάλειψη των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών της και την εφαρμογή αυτών των υποχρεώσεων.

Οπωσδήποτε η Κίνα στα πλαίσια της μεταρρυθμιστικής της ατζέντας, το τελευταίο διάστημα πριν την συμφωνία, θεσμικά, είχε καταβάλει πειστικές προσπάθειες στην κατεύθυνση των συμφωνηθέντων, όπως περιορισμούς στην μεταφορά τεχνολογίας, αύξηση προσβασιμότητας στην αγορά της, αποτελεσματικότερη προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και φιλελευθεροποίηση των απευθείας επενδύσεων.

Εν κατακλείδι θεωρούμε ότι η phase I συμφωνία, θίγοντας και απομακρύνοντας πολλά ακανθώδη ζητήματα, συνιστά μια επαρκή βάση για την επόμενο κύκλο συνομιλιών, κυρίως όμως κωδικοποιείται μια νέα εμπορική τάξη πραγμάτων, με νίκη της φιλελεύθερης επιχειρηματικότητας κάτ’ ουσίαν αμερικανικής, και συνεπιφέρει μια απόλυτα αναγκαία ανακούφιση στην παγκόσμια οικονομία προς το συμφέρον όλων.   

 

 

Ευρώπη


Economy & Markets

Ηπιότερη εμφανίστηκε η μείωση της βιομηχανικής παραγωγής τον Δεκέμβριο στο -1,5% από -2,6% τον προηγούμενο μήνα. Η ελαφρά βελτίωση ίσως αποτελεί διστακτικό σημάδι βελτίωσης της πρόσφατης μεταποιητικής κακοδαιμονίας.

Αμετάβλητος στο 1,0% παρέμεινε ο πληθωρισμός του Δεκεμβρίου.

Γερμανία

 • Με ρυθμό 1,5% κινήθηκε ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο από 1,1% τον Νοέμβριο.

Ηνωμένο Βασίλειο

 • Κατά 1,60% εξασθένισε η βιομηχανική παραγωγή τον μήνα Νοέμβριο. Η αδυναμία της παραγωγής  παρατηρήθηκε σε όλους τους βασικούς τομείς.
 • Απρόσμενα στο 1,3% επιβραδύνθηκε η αύξηση του πληθωρισμού τον Δεκέμβριο από 1,5% τον προηγούμενο μήνα.

Ελλάδα

 • Με άνοδο 1,1% έκλεισε ο πληθωρισμός του Δεκεμβρίου από 0,5% τον προηγούμενο μήνα.

 

 

Αμερική


Economy & Markets

  ΗΠΑ

 • Στο 2,3% σκαρφάλωσε ο ονομαστικός πληθωρισμός τον Δεκέμβριο από 2,1% και αντίστοιχα ο σκληρός πυρήνας του έμεινε αμετάβλητος στο 2,3%.
 • Κατά 5,95% περισσότερες ήταν οι λιανικές πωλήσεις τον Δεκέμβριο σε ετησιοποιημένη βάση. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι η διαδικτυακή κατανάλωση αποτελεί το 11,2% των συνολικών λιανικών πωλήσεων και με το ετήσιο ποσοστό αύξησης της που εκτοξεύθηκε στο 19,2%, συνιστά πλέον την κινητήρια δύναμη των λιανικών πωλήσεων.

Βραζιλία

 •   Στο 4,31% από 3,27% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός του Δεκεμβρίου.

 

 

Ασία


Economy & Markets

Κίνα

 • Κατά 16,5% μειώθηκε το εμπορικό πλεόνασμα της χώρας τον Δεκέμβριο σε ετήσια βάση. Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές  ήταν κατά 7,6% και 16,3% αυξημένες αντίστοιχα. Οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ ήταν μειωμένες κατά 14,6% ενώ προς την Ευρώπη ήταν αυξημένες κατά 6,6%. Οι εισαγωγές από ΗΠΑ και Ευρώπη ήταν 7,8% και 9,9% αντίστοιχα αυξημένες. Τα στοιχεία καταδεικνύουν κάποια σταθεροποίηση στην εξωτερική και εσωτερική ζήτηση.
 • Κατά 6,0% σε ετησιοποιημένη βάση μεγεθύνθηκε το ΑΕΠ της χώρας το δ’ τρίμηνο του 2019. Σημειωτέον ότι αυτός ο ρυθμός αύξησης ισοδυναμεί με αυτόν του γ’ τριμήνου και συνιστά τον χαμηλότερο από το 1990.

Ινδία

 • Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσαν τα στοιχεία της βιομηχανικής παραγωγής Νοεμβρίου τα οποία παρουσίασαν αύξηση 1,85% μετά το απογοητευτικό -4% του Οκτωβρίου.
 • Στο 7,35% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο,   υψηλότερο επίπεδο από  το 2014.

 

 

Market Snapshots


Macro

1

10 Year Sovereign Bonds

2

Global Indices

3

Developed Markets

4

Emerging Markets

5

Currencies

6

Commodities

7