Back to top
Θα μπορούσαν τα επιτόκια να κινηθούν ακόμη χαμηλότερα;
pic

Οι αποδόσεις των ομολόγων ή τα επιτόκια γενικότερα ποτέ στην ιστορία δεν ήταν χαμηλότερα.

Μάλιστα σε ένα μεγάλο μέρος του αναπτυγμένου κόσμου είναι αρνητικά.Πολλοί είναι οι συντελεστές που καθιστούν την συνεχή πτώση των αποδόσεων ένα σχεδόν μόνιμο φαινόμενο.

Ας αναφέρουμε μερικούς.

Οι μακροοικονομικοί παράγοντες και κυρίως ο πληθωρισμός ήταν ανέκαθεν οι κινητήριες δυνάμεις των επιτοκίων. Η σημερινή συγκυρία είναι η συνέχεια μιας πορείας η οποία χαράχτηκε από το 1981 με τις επιθετικές παρεμβάσεις αύξησης των επιτοκίων εκ μέρους του κεντρικού τραπεζίτη των ΗΠΑ P. Volcker, προκειμένου να καταστείλει τις πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία. Μετά την εξάλειψη του πληθωρισμού, έχουμε εισέλθει σε μια εποχή νέας κανονικότητας (New Normal) όπου εξαφανίζονται πλέον και οι μελλοντικές πληθωριστικές προσδοκίες. Έτσι η απόδοση που επιζητούν οι αγοραστές των κρατικών ομολόγων συνεχίζει να υποχωρεί. Χωρίς αυτό να αποτελεί πρόβλεψη, η πορεία απόδοσης του 10ετους αμερικανικού ομολόγου, σαν συνέχιση της μέχρι τώρα διαδρομής του, οδεύει προς το 0% το έτος 2026.  

Οι αλλεπάλληλες πρωτοβουλίες της κεντρικής τράπεζας προκειμένου να δώσει ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα είτε μέσω μείωσης των επιτοκίων είτε μέσω της αγοράς ενεργητικών (QEs), σε συνδυασμό με τις μαζικές αγορές αμερικανικών ομολόγων από επενδυτές προερχόμενους από χώρες με χαμηλότερα, μηδενικά η αρνητικά επιτόκια, πιέζουν τις αμερικανικές αποδόσεις χαμηλότερα.

Παράγοντες που συντελούν επίσης στην πτώση των επιτοκίων παγκοσμίως είναι η ροή κεφαλαίων μέσω των αυξημένων αγορών ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων επί τη εμφανίσει διαφόρων κινδύνων. Η συγκρατημένη οικονομική ανάπτυξη παγκοσμίως, οι ανησυχίες για την εύρυθμη λειτουργία του παγκόσμιου εμπορίου.

Τα υψηλά επίπεδα συσσωρευμένου χρέους ιδιωτικού και δημοσίου, απαιτούν από τις κεντρικές τράπεζες κατά την διαμόρφωση της νομισματικής τους πολιτικής να επιβάλλουν επιτόκια (χαμηλά) τα οποία θα είναι συμβατά με την εύρυθμη εξυπηρέτηση τους.    

Οι πληθυσμοί των αναπτυγμένων χωρών γηράσκουν. Με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής και τα ποσοστά γονιμότητας να υποχωρούν, την μεταπολεμική γενιά του baby boom να οδεύει στην σύνταξη, ο αριθμός των απασχολούμενων συνεχώς μειώνεται πιέζοντας χαμηλότερα τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. Η βαθμιαία οικονομική επιβράδυνση σε συνδυασμό με την προτίμηση των συνταξιούχων και των συνταξιοδοτικών ταμείων για επενδύσεις κυρίως σε ομόλογα, οδηγεί σαν συνέπεια στον εκμηδενισμό των επιτοκίων.

Σημαντική συμβολή στην μακροχρόνια πλέον τάση μείωσης των επιτοκίων αποτελεί η σημαντική πτώση του φυσικού επιτοκίου (r*) το οποίο είναι εκείνο το επιτόκιο όπου σε μια οικονομία επιτυγχάνεται η πλήρης απασχόληση και η σταθερότητα τιμών.

Τέλος, στον κατάλογο των παραγόντων μείωσης των επιτοκίων θα έπρεπε να εντάξουμε και τις προσπάθειες κάποιων κεντρικών τραπεζών να προβούν μέσω των πολιτικών τους σε ανταγωνιστικές υποτιμήσεις των νομισμάτων τους.

 

 

Ευρώπη


Economy & Markets

Υψηλότερη του μακροπρόθεσμου μέσου όρου ήταν η καταγραφή του καταναλωτικού φρονήματος τον Οκτώβριο και συγκεκριμένα στο -7,2, συνεχίζοντας μια σχεδόν οριζόντια διαδρομή από την αρχή του 2019.

Γερμανία

  • Ανακοινώθηκε η οριστική μεταβολή του ΑΕΠ γ’ τριμήνου το οποίο κατόπιν αναθεώρησης των δυο προηγούμενων περιόδων μεγεθύνθηκε κατά 0,5% σε ετησιοποιημένη βάση. Κύριος οδηγός της ανάπτυξης  ήταν οι εξαγωγές οι οποίες συνεισέφεραν μισή ποσοστιαία μονάδα στο τελικό αποτέλεσμα. Από τις συνιστώσες του ΑΕΠ, είδαμε την ιδιωτική κατανάλωση να αυξάνεται κατά 1,77%, την δημόσια κατά 2,35%. Το θετικό που προκύπτει από τα δεδομένα είναι ότι μόνο ο βιομηχανικός τομέας είναι επί του παρόντος αδύναμος με την υπόλοιπη να μένει απρόσβλητη. Αξιοσημείωτη η σημαντική αύξηση των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ.

 

Αμερική


Economy & Markets

  ΗΠΑ

  • Στο 70 υποχώρησε ο δείκτης κατασκευαστικής εμπιστοσύνης NAHB, εκπέμποντας σήμα ισχυρής ζήτησης για 4ο συνεχόμενο μήνα και με σαφή βελτίωση σε σχέση με την ένδειξη 60 πριν ένα έτος, αποδιδόμενη κυρίως στα χαμηλά διαμορφούμενα επιτόκια των στεγαστικών δανείων.

 

Ασία


Economy & Markets

Αυστραλία

  • Σε έδαφος συρρίκνωσης, με ένδειξη 49,5, περιήλθε ο σύνθετος δείκτης PMI της χώρας τον Νοέμβριο. Η εν λόγω εξέλιξη αποτελεί μνεία της επιβράδυνσης του μεταποιητικού τομέα αλλά και κλάδου των υπηρεσιών της αυστραλιανής οικονομίας.

Ιαπωνία

  • Αμετάβλητος στο 0,2% παρέμεινε ο πληθωρισμός τον μήνα Οκτώβριο, ηπιότερος του αναμενόμενου παρά την αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας ύψους από 8 έως 10%.
  • Το εμπορικό πλεόνασμα της χώρας διαμορφώθηκε στα 17.300 δις γιεν τον προηγούμενο μήνα.

 

 

Market Snapshots


Macro

1

10 Year Sovereign Bonds

2

Global Indices

3

Developed Markets

4

Emerging Markets

5

Currencies

6

Commodities

7