Back to top
Η Σουηδία επιστρέφει στα μηδενικά επιτόκια.
pi

Μετα από 5 χρόνια άσκησης κανονιστικής πολιτικής αρνητικών επιτοκίων η σουηδική κεντρική τράπεζα επέστρεψε την προηγουμένη εβδομάδα σ αυτήν των μηδενικών, μέσω της αύξησης του παρεμβατικού της επιτοκίου κατά 0,25%.

Ο δρόμος της εξόδου από τα αρνητικά επιτόκια που χάραξε η παλαιότερη κεντρική τράπεζα του κόσμου, δεν αναμένουμε να βρει μιμητές από τις άλλες κεντρικές τράπεζες που ακολουθούν πολιτική αρνητικών επιτοκίων όπως της ΕΚΤ, της τράπεζας της Ιαπωνίας, της Δανίας και της Ελβετίας. Η εμπειρία όμως της χώρας θα αποτελέσει παράδειγμα για τις κεντρικές τράπεζες που ενδεχομένως μελλοντικά μελετήσουν την εφαρμογή πολιτικών αρνητικών επιτοκίων.  

Ποιοι παράγοντες ήταν αυτοί που συνετέλεσαν σ αυτήν την απόφαση;

Η εφαρμογή αρνητικών επιτοκίων σε μια χώρα όπου συγκαταλέγεται σ αυτές με την μεγαλύτερη αναλογία χρέους των νοικοκυριών προς το διαθέσιμο εισόδημα (180 %) και σε συνδυασμό με την σχετική υπερθέρμανση της αγοράς κατοικίας, δεν αποτελεί την κατάλληλη νομισματική πολιτική.

Η διολίσθηση της σουηδικής κορόνας στα χαμηλότερα των τελευταίων 17 χρόνων εις πείσμα των καλών επιδόσεων της οικονομίας, είχε σαν αποτέλεσμα πολλές πολιτικές αντιδράσεις εκ μέρους του πληθυσμού αλλά και του τύπου.

Η αντίδραση των καταθετών λόγω της χρέωσης των τραπεζικών λογαριασμών αλλά και της επιχειρηματικής κοινότητας ήταν σημαντική. Σε προηγούμενη συνεδρίαση της τράπεζας είχε τονισθεί ότι η συνέχιση των αρνητικών επιτοκίων επι μακρόν θα έχει σαν αποτέλεσμα να αλλάξει η συμπεριφορά των οικονομικών συντελεστών και να προκύψουν αρνητικές συνέπειες. Ένας επιχειρηματίας δηλώνει χαρακτηριστικά, “τα αρνητικά επιτόκια οδηγούν σε ατελείς αποφάσεις και δεν πρέπει να κάνουμε αρκετά κέρδη, διότι τότε θα έχουμε αρκετά μετρητά και έτσι θα επιβαρυνθούμε με κόστη αρνητικών τόκων”. 

 

 

Ευρώπη


Economy & Markets

Κατά 2,2% εξασθένισε η βιομηχανική παραγωγή τον μήνα Οκτώβριο. Η αδυναμία της παραγωγής παρατηρήθηκε κυρίως στον κλάδο των κεφαλαιουχικών αγαθών αντανακλώντας την παγκόσμια τάση πτώσης των πωλήσεων και αύξησης  των αποθεμάτων. Η εξέλιξη αυτή είναι σε αντιδιαστολή με τους πρόδρομους δείκτες της μεταποίησης όπου σημειώνεται κάποια τάση σταθεροποίησης. 

Γερμανία

 • Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος Ifo αναπήδησε στο 96,3 από το προηγούμενο 95,1. Η ενίσχυση αυτή εδράζεται κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών και παραπέμπει σε μια ήπια βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας ελαυνόμενη από την ρωμαλέα αγορά εργασίας και ισχυρή ιδιωτική κατανάλωση.

Μ. Βρετανία

 • Αμετάβλητο στο 3,8% παρέμεινε το ποσοστό της ανεργίας τον Οκτώβριο. Η ανάλυση των στοιχείων υποδεικνύει ότι ο δημόσιος τομέας δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας από τον ιδιωτικό και το ποσοστό απασχόλησης επί του συνολικού ποσοστού ανήλθε στο ιστορικό ρεκόρ του 76,2%. Μικρή επιβράδυνση παρουσίασε η αύξηση του κόστους εργασίας από 3,6% στο 3,5%.
 • Στο 1% κατέρρευσε το ποσοστό αύξησης των λιανικών πωλήσεων Νοεμβρίου, το χαμηλότερο 18 μηνών. Αυτή η μέτρηση συνιστά μια πρόσθετη αδύναμη ένδειξη για την ασθμαίνουσα οικονομική δραστηριότητα.
 • Αμετάβλητα άφησε τα παρεμβατικά της επιτόκια η κεντρική τράπεζα. Η τράπεζα εκτιμά ότι παρα το γεγονός ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα ενθαρρύνει τους καταναλωτές, δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις για την έκταση της εξάλειψης των αβεβαιοτήτων των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Έτσι αναθεώρησε επι τα χείρω την πρόβλεψη της για την αύξηση του ΑΕΠ δ’ τριμήνου από 0,2% στο 0,1%.

Γαλλία

 • Στα επίπεδα του Νοεμβρίου και με ένδειξη 106 παρέμεινε ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης, υπονοώντας ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ περί το 1,1%.

 

 

Αμερική


Economy & Markets

  ΗΠΑ

 • Στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιούνιο του 1999 και με ένδειξη 76  βρέθηκε ο δείκτης εμπιστοσύνης των κατασκευαστών νέων κατοικιών. Η ευφορία των νέων ανεγέρσεων αποδίδεται κυρίως στην χαμηλή προσφορά ήδη υπαρχουσών κατοικιών, στα χαμηλά στεγαστικά επιτόκια και την ισχυρή αγορά εργασίας.
 • Στα 1,365 εκατ. οι άδειες κατασκευής νέων κατοικιών με ποσοστό ετήσιας αύξησης 13,6%.
 • Στα 528$ δις ανήλθε το εμπορικό έλλειμμα γ’ τριμήνου. Αυξημένο κατά 15% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.
 • Στο 99,3 οριστικοποιήθηκε το επίπεδο του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Michigan για τον Δεκέμβριο. Το μεγαλύτερο ποσοστό της θετικής διαφοράς από το 96,8 του Νοεμβρίου αποδίδεται στα νοικοκυριά με ανώτερο εισόδημα. Η διαδικασία παραπομπής του προέδρου είχε ελάχιστο αντίκτυπο στις οικονομικές προσδοκίες των συμμετεχόντων στην έρευνα. 

Καναδάς

 • Στο 2,2% διαμορφώθηκε η αύξηση τιμών καταναλωτή τον Νοέμβριο και υψηλοτέρα από το 1,9% του Οκτωβρίου.

Μεξικό

 • Εδραζόμενη στην ασθενέστερη ανάπτυξη της χώρας και τον ηπιότερο πληθωρισμό, η κεντρική τράπεζα προχώρησε στην κατά 0,25% μείωση του κανονιστικού της επιτοκίου.

 

 

Ασία


Economy & Markets

Ιαπωνία

 • Ανοδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός του Νοεμβρίου, ο οποίος σκαρφάλωσε στο 0,5% από 0,20% και αντίστοιχα ο σκληρός πυρήνας του κινήθηκε στο 0,4% από 0,5%.

Κίνα

 • Κατά 8% περισσότερες ήταν οι λιανικές πωλήσεις του Νοεμβρίου.

 

 

 

Market Snapshots


Macro

1

10 Year Sovereign Bonds

2

Global Indices

3

Developed Markets

4

Emerging Markets

5

Currencies

6

Commodities

7