Back to top
Μια ψυχρολουσία η προηγούμενη εβδομάδα για μετοχές και ομόλογα.

photo

Τμήμα Ερευνών HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ

Ψυχρολουσία αποτέλεσαν για τις αγορές η ανακοίνωση των ισχυρών δεδομένων της αμερικανικής αγοράς εργασίας στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας.

Μέχρι την στιγμή της ανακοίνωσης οι επαναλαμβανόμενες δηλώσεις διαφόρων ομιλητών της FED περι της εκστρατείας καταστολής του πληθωρισμού, φάνηκαν να μην λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν από τους συμμετέχοντες στις αγορές. Αντίθετα κυριάρχησε η αίσθηση μιας επικείμενης αλλαγής πορείας της αυστηρής νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας, αναπτερώνοντας έτσι τις ελπίδες και τις τιμές

Η δημοσίευση των ισχυρών δεδομένων της οικονομικής δραστηριότητας του τομέα των υπηρεσιών και η επιστροφή του ποσοστού της ανεργίας στα χαμηλά 50ετίας, εξάτμισαν κάθε ελπίδα μετριασμού ή ανάσχεσης της αυξητικής πορείας των παρεμβατικών επιτοκίων.

Στις συνθήκες ακραίας αβεβαιότητας που ζούμε, σαν επενδυτές θα πρέπει να συγκρατήσουμε ότι παρά τις οποιεσδήποτε ελπίδες μας, θα πρέπει να πάψουμε να υποτιμούμε την επικέντρωση των κεντρικών τραπεζών  στην πρωτεύουσα προτεραιότητα καταστολής του πληθωρισμού.

Για όσο διάστημα ο πληθωρισμός είναι υψηλός και η ανεργία χαμηλή θα πρέπει να αναμένουμε το σφίξιμο των χρηματοοικονομικών συνθηκών (μεταξύ άλλων πτώση μετοχών και άνοδο αποδόσεων των ομολόγων), προκειμένου να επιτευχθεί η επιβράδυνση της ανάπτυξης σε τέτοιο βαθμό ώστε να αποθερμανθούν οι οικονομίες.  

Στο πλαίσιο αυτό, η συνέχιση της υψηλής διακυμανσιμότητας μας οδηγεί στην εκτίμηση ότι στις επόμενες ημέρες ο S&P 500, θα δοκιμάσει τις αντοχές της στήριξης στο 3620. Η εκτίμησή μας είναι ότι η στήριξη θα λειτουργήσει και δεν θα διασπασθεί. Η ενδεχόμενη πτωτική του παραβίαση όμως θα ορίσει σαν επόμενη περιοχή αμφισβήτησης των περαιτέρω πτωτικών του διαθέσεων το 3525.

 

 

Ευρώπη


  • Στο 43,3% κλιμακώθηκε τον Αύγουστο ο δείκτης τιμών παραγωγού. Η τιμή συνιστά ιστορικό ρεκόρ. Ο συσχετισμός του εν λόγω δείκτη με τον αντίστοιχο των τιμών καταναλωτού, μας παραπέμπει σε ένα επίπεδο του πληθωρισμού στο ύψος του 9,1% από το 10% της τελευταίας καταγραφής.

Γερμανία

  • Η ανακούφιση των νέων παραγγελιών του Ιουλίου ήταν πρόσκαιρη. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Αυγούστου η πτωτική τους πορεία συνεχίστηκε εξαιτίας της έλλειψης ογκωδών παραγγελιών. Η αδυναμία της εγχώριας ζήτησης ιδιαίτερα για κεφαλαιουχικά αγαθά είναι ανησυχητική γιατί παραπέμπει σε υποχώρηση των παγίων επενδύσεων.
  • Στα 1,2 δις Ευρώ (επίπεδα του 1992) περιορίστηκε το εμπορικό πλεόνασμα τον Αύγουστο. Είναι δε μειωμένο κατά 56% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ελλάδα

  • Για τρίτο συνεχόμενο μήνα η ελληνική μεταποίηση βρέθηκε σε έδαφος συρρίκνωσης. Και η παραγωγή και οι παραγγελίες μειώθηκαν τον Σεπτέμβριο με τον πληθωρισμό να μειώνει την εσωτερική και εξωτερική ζήτηση. Οι επιχειρήσεις στην προσπάθεια περιορισμού του υψηλού κόστους μείωσαν την απασχόληση και μετακύλησαν στους πελάτες τους μεγάλο μέρος του κόστους.

 

Αμερική


  ΗΠΑ

  • Κατά 236 χιλ. ήταν περισσότεροι οι απασχολούμενοι στον μη αγροτικό τομέα τον Σεπτέμβριο. Η αύξηση είναι πολύ υψηλότερη από την εκτίμηση των 100 χιλ μηνιαίως που υπαγορεύεται από την τάση των δημογραφικών. Οι ωριαίες αποδοχές αυξήθηκαν κατά 0,3% μηνιαίως ή 5% ετησίως από 5,2% τον Αύγουστο. Η ανεργία υποχώρησε στο 3,5% από 3,7% προς έκπληξη των εκτιμήσεων. Τα στοιχεία της αγοράς εργασίας παρουσιάζουν ανησυχητικές ανισορροπίες δεδομένης της δημιουργίας πολυάριθμων νέων θέσεων εργασίας και απροθυμίας εκ μέρους των ανέργων να τις καλύψουν.
  • Στο επίπεδο των 10,053 εκτμ υποχώρησαν τον Αύγουστο οι κενές θέσεις εργασίας από 11,171 εκτμ. Η αντιστοίχιση των 5,753 εκτμ ανέργων στις 10,053 εκτμ κενές θέσεις εργασίας ισοδυναμεί με 1,67 προσφερόμενες για εργασία θέσεις σε κάθε άνεργο. Η απομάκρυνση από το υψηλό του 1,99 του Μαρτίου συνιστά ευνοϊκή εξέλιξη στην κατεύθυνση αποσυμπίεσης της αγοράς εργασίας.
  • Με το εμπορικό έλλειμμα μειωμένο σε ετήσια βάση κατά 5,6%, στα  67,4 δις $ έκλεισε ο Αύγουστος σε αντιδιαστολή με αυτό των 70,45 δις του Ιουλίου.
  • Κατά 8% σε ετήσια βάση αυξήθηκε το χρέος των Αμερικανών καταναλωτών τον Αύγουστο. Αυτό ανέρχεται σε 4,680 $ τρις και αποτελεί το 18,5% του συνολικού ΑΕΠ.

 

Ασία


Ν. Κορέα

  • Ήπια επιβράδυνση για δεύτερο συνεχόμενο μήνα στο 5,6% από 5,7% σημείωσε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο. Μετά την κορύφωση του 6,3% τον Ιούλιο, η υποχώρηση αναμένεται να συνεχιστεί παρά τις σχεδιαζόμενες αυξήσεις των τιμολογίων των εταιρειών κοινής ωφέλειας.

Ιαπωνία

  • Σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα Tankan το επιχειρηματικό φρόνημα ελάχιστα μεταβλήθηκε στην διάρκεια του γ’ τριμήνου. Οι τομείς δε της μεταποίησης και των υπηρεσιών  συνεχίζουν να παραμένουν σε έδαφος επέκτασης. Η εξωτερική ζήτηση αναμένεται να υποχωρήσει προσεχώς. Σύμφωνα με τον ιστορικό συσχετισμό της έρευνας με την οικονομική δραστηριότητα, η ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ αναμένεται να υποχωρήσει στο 0,5% από 1,42% προηγουμένως.

 

Market Snapshots


Macro

1

10 Year Sovereign Bonds

2

Global Indices

3

Developed Markets

4

Emerging Markets

5

Currencies

6

Commodities

7