Back to top
Μετοχές και ομόλογα αναδιφούν τα πρακτικά της FED.
pi

Τμήμα Ερευνών HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ

Η προηγούμενη εβδομάδα χαρακτηρίστηκε από την δημοσιοποίηση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της FED.Παρα την παρέλευση μερικών εβδομάδων από την ημερομηνία διεξαγωγής των συνεδριάσεων, τα πρακτικά συνεισφέρουν γενικά στην διαμόρφωση μιας ευκρινέστερης εικόνας όσον αφορά τις απόψεις των συμμετεχόντων στις συνεδριάσεις αξιωματούχων της FED και ίσως τελικά στην νομισματική πολιτική που θα ακολουθήσει η κεντρική τράπεζα τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες.

To απαύγασμα της συνεδρίασης της 2ας Νοεμβρίου είναι ότι από εδώ και στο εξής το σημαντικό της νομισματικής πολιτικής θα είναι το ύψος κορύφωσης της πορείας ανύψωσης των παρεμβατικών επιτοκίων και όχι ο ρυθμός αύξησής τους.

Επι του παρόντος οι αγορές προεξοφλούν υψηλότερη τελική τιμή των παρεμβατικών επιτοκίων (5%) συγκριτικά με τις προβλέψεις Σεπτεμβρίου της ίδιας της Τράπεζας (4,625%). Δεδομένου και του συσχετισμού δυνάμεων ανάμεσα στα με δικαίωμα ψήφου μέλη της Τράπεζας, στην συνεδρίαση της 15ης Δεκεμβρίου μάλλον θα πρέπει να αναμένουμε αναπροσαρμογή των εκτιμήσεων για την τελική τιμή της πορείας ανύψωσης σε υψηλότερα του 4,625% επίπεδα.

Επι του παρόντος, είναι άξια αναφοράς και αποτελούν μάλλον θετικές ενδείξεις για τις αγορές ότι, παρά την μετάβαση των επιπέδων των παρεμβατικών επιτοκίων έτσι όπως προεξοφλούνται από τις προθεσμιακές αγορές σε υψηλότερα επίπεδα, τα ίδια τα επιτόκια δεν κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, αντιθέτως τα μακροχρόνια αγνοώντας τα παραπάνω υποχωρούν (αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την αρνητική κλίση της καμπύλης των επιτοκίων).

Παράλληλα με την διολίσθηση των μακροχρόνιων επιτοκίων, οι μετοχικές αγορές βρίσκονται στα επίπεδα του Μαΐου σε απόσταση από το όριο των πτωτικών αγορών (-20% από τα υψηλά τους), παρά τις επιθετικές αυξήσεις των παρεμβατικών επιτοκίων που έχουν προηγηθεί, των δυσμενών πληθωριστικών δεδομένων, τα απογοητευτικά αποτελέσματα της κερδοφορίας των εταιρειών πληροφορικής και τον καταιγισμό μακροχρόνιων μελλοντικών εκτιμήσεων για χαμένες 10ετίες που θα ακολουθήσουν στο πεδίο των αποδόσεων.  

Η δυσαρμονία μεταξύ διολισθαίνοντος επιτοκίου 10ετούς αμερικάνικου ομολόγου και απροθυμίας των μετοχικών αγορών να κινηθούν υψηλότερα δεν μπορεί να συντηρηθεί επι μακρόν. Με την ανοδική διάσπαση του 4050 από τον S&P 500 θα πρέπει πολύ σύντομα ίσως και εντός του έτους να θεωρείται το 4300 επισκέψιμο.

 

 

Ευρώπη


  • Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία των ευρωπαϊκών πρόδρομων δεικτών ΡΜΙ Νοεμβρίου, επίκειται μία ύφεση ηπιότερη της μέχρι τώρα αναμενόμενης. Αυτή η συνθήκη παραπέμπει και σε μία ευνοϊκότερη εικόνα εξέλιξης του πληθωρισμού η οποία και αυτή με την σειρά της συνάδει με βραδύτερους ρυθμούς αύξησης των παρεμβατικών επιτοκίων εκ μέρους της ΕΚΤ.

Γερμανία

  • Επι τα βελτίω αναθεωρημένο έκλεισε το ΑΕΠ γ’ τριμήνου. Οι ρυθμοί μεταβολής τριμήνου και έτους ήταν αντίστοιχα  0,4% και 1,3%. Η ιδιωτική κατανάλωση μπόρεσε τελικά και αντιστάθμισε την πτώση των καθαρών εξαγωγών και την καθίζηση της οικοδομικής δραστηριότητας. Ερωτηματικά εγείρονται για την ανθεκτικότητα της δαπάνης των νοικοκυριών στο προσεχές μέλλον, στο περιβάλλον του υψηλού πληθωρισμού.
  • Στο 34,8% υποχώρησε τον Οκτώβριο ο δείκτης τιμών παραγωγού. Η τιμή συνιστά την πρώτη σημαντική μείωση από τα υψηλά του 45,8% του Σεπτεμβρίου. Ο συσχετισμός του εν λόγω δείκτη με τον αντίστοιχο των τιμών καταναλωτού, μας παραπέμπει σε ένα επίπεδο του πληθωρισμού στο ύψος του 13,5% από το 10,4% της τελευταίας καταγραφής.

 

Αμερική


  ΗΠΑ

  • Όπως είχε ανακοινωθεί από τον πρόεδρο της FED  J.Powell, επιβεβαιώθηκε και από τα δημοσιοποιημένα πρακτικά της συνεδρίασης Νοεμβρίου της FED ότι η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του παρεμβατικού επιτοκίου από το 0,75%, θα είναι σε λίγο διάστημα κατάλληλο. Σημαντικά αβέβαιη όμως παραμένει η κορύφωση του τρέχοντος αυξητικού κύκλου αυτών των επιτοκίων.
  • Με μέση τιμή πώλησης 493.000 $ ανά μονάδα, οι πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών ανήλθαν στις 632.000 τον Οκτώβριο από 588.000 τον προηγούμενο μήνα, μειωμένες κατά 5,8% σε ετήσια βάση.
  • Κατά 5% υποχώρησε το φρόνημα των καταναλωτών τον Νοέμβριο συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης του παν/μίου του Michigan.Εκτός από τον πληθωρισμό οι καταναλωτές δηλώνουν ότι επηρεάζονται αρνητικά από το υψηλό κόστος δανεισμού, την υποχώρηση των τιμών των περιουσιακών στοιχείων και των προσδοκιών για εξασθενούμενη  αγορά εργασίας.

 

Ασία


Ν. Κορέα

  • Κατά 0,25% στο 3,25% αύξησε το βασικό της επιτόκιο η κεντρική τράπεζα της χώρας, επιβραδύνοντας έτσι τον τρέχοντα ρυθμό του αυξητικού κύκλου.

 

 

Market Snapshots


Macro

1

10 Year Sovereign Bonds

2

Global Indices

3

Developed Markets

4

Emerging Markets

5

Currencies

6

Commodities

7