Back to top
Μετοχές και ομόλογα το 2023.
pi

Τμήμα Ερευνών HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ

Τα στοιχεία Δεκεμβρίου και Νοεμβρίου της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ, συνεχίζουν να παρουσιάζουν την εικόνα ισχυρής ζήτησης για εργατικό δυναμικό εκ μέρους των επιχειρήσεων, με την απασχόληση να υπερβαίνει την από το 1983 ανοδική της τάση.

Η πληρέστερη ανάλυση των δεδομένων, αναδεικνύει μια εικόνα ρωμαλέας αγοράς εργασίας με σημαντικά στοιχεία επιβράδυνσης της αύξησης του μισθολογικού κόστους. Η υποχώρηση της ετήσιας μεταβολής του στο 4,6% από 4,8% προηγουμένως, απέχει πλέον λίγο από το επιθυμητό για την FED χαμηλότερα του 4%. Η εκπλήρωση της συνθήκης ενίσχυσης της αγοράς εργασίας με την ταυτόχρονη αποκλιμάκωση του μισθολογικού κόστους θα ισοδυναμούσε με ένα καθεστώς δρομολογημένης υποχώρησης του πληθωρισμού και ταυτόχρονα ήπιας προσγείωσης της οικονομίας χωρίς ύφεση, με αποτέλεσμα την χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, νωρίτερα από το τέλους του 2023, όπως προκύπτει από τις εκτιμήσεις Δεκεμβρίου της FED.

Ήδη από την Παρασκευή οι επενδυτές είχαν μια πρόγευση ενός τέτοιου κλίματος, πυροδοτώντας τις ανοδικές αντιδράσεις σε όλες τις επενδυτικές κατηγορίες.

Στον τελικό απολογισμό, το επενδυτικά φρικτό 2022 (Από το 1870 δεν υπήρξε καμία χρονιά με ταυτόχρονη υποχώρηση μετοχών και ομολόγων μεγαλύτερη του 10%), έχει εφοδιάσει την επενδυτική κοινότητα με συνθήκες χυμωδών αποδόσεων σε ομόλογα κρατικά και εταιρικά, σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία και στους μετοχικούς τίτλους με την μεγαλύτερη του 20% υποχώρησή τους, ικανοποιητικότατες προοπτικές.

       ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!

 

 

Ευρώπη


  • Για δεύτερο συνεχόμενο μήνα ο πληθωρισμός εξέπληξε θετικά με την ταχύτερη του αναμενόμενου αποκλιμάκωσή του σε μονοψήφιο επίπεδο. Η υποχώρηση των τιμών της ενέργειας στην Γερμανία καθόρισε την εξέλιξη του Δεκεμβρίου με την ένδειξη 9,2% από 10% προηγουμένως. Σε αντίθετη πορεία βρέθηκε ο σκληρός πυρήνας του, κλιμακούμενος στο 5,2% από 5%. Σαν συνέπεια μάλλον θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητη η προσκόλληση της ΕΚΤ στην επιθετική της νομισματική πολιτική στην διάρκεια του α’ τριμήνου του 2023.

Γερμανία

  • Έκπληξη αποτέλεσαν τα στοιχεία Δεκεμβρίου της αγοράς εργασίας με την υποχώρηση του ποσοστού της ανεργίας στο 5,5%, μετα από 7 μήνες συνεχούς ανόδου. Η απασχόληση έχει ανέλθει σε επίπεδα ρεκόρ και η διάθεση για προσλήψεις εκ μέρους των επιχειρήσεων παραμένει αμείωτη.
  • Σημαντική και απρόσμενη υποχώρηση σημείωσαν οι βιομηχανικές παραγγελίες τον Νοέμβριο. Κύρια αιτία ήταν οι μειωμένες παραγγελίες εξωτερικού. Παρα την αναμενόμενη τεχνική ύφεση της γερμανικής μεταποίησης, τελικά τα δεδομένα δεν συνηγορούν για μια τέτοια συνθήκη.

Ελλάδα

  • Ο πρόδρομος δείκτης της μεταποίησης σημείωσε εκ νέου υποχώρηση στο χαμηλότερο 24 μηνών. Στην ένδειξη 47,2 του Δεκεμβρίου αποτυπώνεται ο περιορισμός παραγωγής και παραγγελιών, εγχώριας και εξωτερικής ζήτησης. Παρα τις εκτιμήσεις για υποχώρηση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 1,6%, αισιοδοξία διακατέχει τους παραγωγούς για το προς το τέλος του 2023 διάστημα.

 

Αμερική


  ΗΠΑ

  • Νέα υποχώρηση στο χαμηλότερο 54 ετών κατέγραψε το ποσοστό της ανεργίας τον Δεκέμβριο. Η ένδειξη 3,5% από 3,6% τον Νοέμβριο ισοδυναμεί με σύνολο με 153,743 εκτ απασχολούμενων και 233 χιλ νέες προσλήψεις. Το ποσοστό συμμετοχής του εργατικού δυναμικού στο σύνολο του πληθυσμού (labor force participation rate) κλιμακώθηκε στο 62,3 από 62,1. Η ετήσια μεταβολή των μέσων ωριαίων αποδοχών επιβραδύνθηκε στο 4,6% από 4,8% τον προηγούμενο μήνα ( σύμφωνα με δηλώσεις μελών της διοικούσας επιτροπής της FED η επιθυμητή ετήσια μεταβολή ανέρχεται στο 4%).
  • Στο επίπεδο των 10,458 εκτμ υποχώρησαν οι κενές θέσεις εργασίας από 10,512 εκτμ τον προηγούμενο μήνα. Η αντιστοίχιση των 6,011 εκτμ ανέργων στις 10,458 εκτμ κενές θέσεις εργασίας ισοδυναμεί με 1,74 προσφερόμενες για εργασία θέσεις σε κάθε άνεργο.
  • Στα 61,5 δις $ περιορίστηκε το εμπορικό έλλειμμα τον Ιούλιο από 77,9 δις τον προηγούμενο μήνα και μειωμένο κατά 21% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι εξαγωγές ήταν σε ετήσια βάση κατά 18,9% περισσότερες και οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 18,1%.

 

 

Market Snapshots


Macro 

1

10 Year Sovereign Bonds

2

Global Indices

3

Developed Markets

4

Emerging Markets

5

Currencies

6

Commodities

7