Back to top
ΑΕΠ Ελλάδος γ’ τριμήνου 2022. Σε πορεία αναβάθμισης το αξιόχρεο της χώρας.
pic

Τμήμα Ερευνών HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ

Ανακοινώθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας κατά την διάρκεια του γ’ τριμήνου του 2022. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το συνολικό εθνικό προϊόν των τεσσάρων προηγούμενων τριμήνων, σε τρέχουσες τιμές ανήλθε στα 199,9 δις Ευρώ. Σε πραγματικές τιμές του 2015 ανήλθε στο τέλος Σεπτεμβρίου στα 189,1 δις Ευρώ, από 187,8 δις στο τέλος Ιουνίου και 177,4 δις τον Σεπτέμβριο του 2021.

Σε ιστορικό πλαίσιο και πάντα σε πραγματικές τιμές, το ΑΕΠ της χώρας βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο του Σεπτεμβρίου του 2000. Σε σχέση δε με το υψηλό των 252 δις του Μαρτίου του 2008, το συνολικό εθνικό προϊόν υπολείπεται ακόμη κατά 25%. 

Ας συγκεντρωθούμε όμως στην εσωτερική δυναμική του τριμήνου. Το ΑΕΠ της χώρας στην διάρκεια του γ’ τριμήνου, συρρικνώθηκε κατά 0,53% σε σύγκριση με το προηγούμενο και σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 είναι 2,82% υψηλότερο.

Η ιδιωτική κατανάλωση η οποία αποτελεί το 70,4% του συνολικού ΑΕΠ, μεγεθύνθηκε σε ετήσια βάση κατά 6,2% και σε τριμηνιαία υποχώρησε κατά 0,13%.

Η δημόσια δαπάνη με συνεισφορά 19,4% στο ΑΕΠ, μειώθηκε σε ετήσια βάση κατά 1,6%.

Οι συνολικές επενδύσεις οι οποίες απαρτίζουν το 13,6% του ΑΕΠ αυξήθηκαν κατά 7,7% στο έτος. Με λεπτομερέστερη προσέγγιση αυτής της συνιστώσας, παρατηρούμε ότι οι επενδύσεις στον παραδοσιακό στυλοβάτη του ΑΕΠ, τις κατοικίες, παρουσίασε ετήσια διόγκωση 12,1%. Το παραδοσιακά χωλαίνον συστατικό της ελληνικής οικονομίας, ο υποτομέας των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό κινήθηκε με ετήσια μεταβολή 5%.

Επιδείνωση παρατηρήθηκε στην χρονίζουσα δομική αδυναμία του εμπορικού ελλείμματος. Σε 12μηνη βάση, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 13,3% και οι εισαγωγές κατά 16,5%, με αποτέλεσμα το καθαρό υπόλοιπο εξαγωγών εισαγωγών να αφαιρεί από το συνολικό ΑΕΠ το 6,06% της αξίας του, σε σύγκριση με το 5,62% του προηγούμενου τριμήνου.

Παρα τους εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης του 2022, η ελληνική οικονομία καλείται να αντιμετωπίσει τις συμπληγάδες του πληθωρισμού και της ενεργειακής κρίσης εντός του 2023.Ιδιαίτερες ανησυχίες εγείρονται από το πολύ υψηλό ποσοστό συμμετοχής της κατανάλωσης στην τελική διαμόρφωση του ΑΕΠ (Ιδιωτική 70,4% και Δημόσια 19,4%).Η διευρυνόμενη αιμορραγία από τον λογαριασμό των καθαρών εξαγωγών και η υψηλή εξάρτηση του παραγόμενου προϊόντος από την τουριστική βιομηχανία, δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκές μοντέλο ανάπτυξης των επόμενων δεκαετιών. Η ενεργή συμμετοχή της χώρας στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας μπορεί να επιτευχθεί μέσω της παραγωγής και εμπορίας καινοτόμων και ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Θετική εξέλιξη συνιστά η υποχώρηση ρεκόρ του ποσοστού του δημοσίου χρέους στο τέλος Σεπτεμβρίου περίπου στο 176% από 195% στο τέλος του 2021 και αυτό με την σειρά του δρομολογεί για την επόμενη χρονιά την αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου.

 

Ευρώπη


 • Κατά 11,9% ετησίως έχουν υποχωρήσει οι λιανικές πωλήσεις σε μέτρηση όγκου. Βάσει ιστορικού συσχετισμού η εξέλιξη ισοδυναμεί με υποχώρηση του ΑΕΠ 1,5% σε τριμηνιαία βάση.
 • Στο 0,32% και 2,28% διαμορφώθηκε η τριμηνιαία και ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ γ’ τριμήνου, σύμφωνα με την τελική του αναθεώρηση.

Γερμανία

 • Η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας αφήνει το αποτύπωμά της στην γερμανική οικονομία, μέσω της πτώσης των νέων παραγγελιών εξωτερικού. Συνολικά όμως οι νέες παραγγελίες ήταν ήπια ενισχυμένες τον Οκτώβριο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
 • Η ετήσια μεταβολή της βιομηχανικής παραγωγής ήταν τον Οκτώβριο οριακά θετική χάρη στην μαζική διόγκωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Εκτός της παραγωγής κεφαλαιουχικών αγαθών οι μεταβολές ήταν αρνητικές.

Ελλάδα

 • Στο 8,5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο από 9,1% τον προηγούμενο μήνα. Στην τελική εικόνα του δείκτη μεγάλη ήταν η επιβάρυνση της διατροφής (15%), των μεταφορών (14,5%), του οικιακού εξοπλισμού (11%) και της ένδυσης/υπόδησης (10,9%).

 

Αμερική


  ΗΠΑ

 • Στο 7,4% υποχώρησε τον Νοέμβριο ο δείκτης τιμών παραγωγού. Ο συσχετισμός της για όγδοο συνεχόμενο μήνα υποχώρησης του εν λόγω δείκτη, μας παραπέμπει σε ένα επίπεδο του πληθωρισμού στο ύψος του 7,0% από το 7,7% της τελευταίας καταγραφής.
 • Κατά 8,1% σε ετήσια βάση αυξήθηκε το χρέος των Αμερικανών καταναλωτών. Αυτό ανέρχεται σε 4,729 $ τρις και αποτελεί το 18,3% του συνολικού ΑΕΠ.
 • Βελτίωση 4% σε σχέση με τα επίπεδα του Νοεμβρίου κατέγραψε ο πρόδρομος δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του παν. του Michigan.
 • Όλες οι συνιστώσες του δείκτη κατέγραψαν άνοδο σε όλο το ηλικιακό εύρος των ερωτωμένων. Ανυψώθηκε το φρόνημα του δημοκρατικής και ανεξάρτητης πολιτικής αντίληψης δείγματος, ενώ αυτό των ρεπουμπλικανών υποχώρησε 6%. Γενικά οι ανησυχίες για την διόγκωση των τιμών φαίνεται να καταγράφουν ήπια ύφεση. Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό του επόμενου έτους υποχώρησαν στο 4,6% από 4,9% προηγουμένως.

 

Ασία


Ιαπωνία

 • Στο -0,2% και 1,65% διαμορφώθηκε η τριμηνιαία και ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ γ’ τριμήνου, σύμφωνα με την τελική του αναθεώρηση.

Κίνα

 • Με σχεδόν διψήφιο ποσοστό υποχώρησαν οι εξαγωγές σε ετήσια βάση. Η υποχώρηση ήταν 8,7% ενώ αυτή των εισαγωγών κατά 10,6%. Η εξέλιξη αποδίδεται στην επιβράδυνση της παγκόσμιας ζήτησης, στην υψηλή συγκριτική βάση και στα αυστηρά μέτρα καταστολής της πανδημίας. Το εμπορικό πλεόνασμα υποχώρησε στα 69,84 $ δις από 85,15$ δις τον Σεπτέμβριο.
 • Περαιτέρω υποχώρηση στο 1,6% από 2,1% κατέγραψε ο πληθωρισμός στην χώρα. Ο δείκτης τιμών παραγωγού παρέμεινε στο -1,3%. Η ήπια εσωτερική ζήτηση θα συντηρεί τις αποπληθωριστικές πιέσεις μέχρι την πλήρη επανέναρξη των λειτουργιών της αγοράς.

Αυστραλία

 • Με ενδείξεις επιβραδυνόμενης καταναλωτικής δαπάνης κινήθηκε το ΑΕΠ της χώρας στην διάρκεια του γ’ τριμήνου. Σύμφωνα με τα δεδομένα σε τριμηνιαία βάση η μεταβολή ανήλθε στο 0,6% από 0,9% προηγουμένως. Η δημόσια δαπάνη με τις καθαρές εξαγωγές αποτέλεσαν επίσης βαρίδι στην τελική εξέλιξη με τις επενδύσεις να αντισταθμίζουν εν μέρει τα αρνητικά στοιχεία. Η σφιχτή νομισματική πολιτική αναμένεται να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο την δυναμική της οικονομίας τα επόμενα τρίμηνα.

 

Market Snapshots


Macro 

1

10 Year Sovereign Bonds

2

Global Indices

3

Developed Markets

4

Emerging Markets

5

Currencies

6

Commodities

7