Back to top
Η πρόσφατη αναταραχή είναι άλλη μια ευκαιρία.
pic

Τμήμα Ερευνών HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ

Η αύξηση του ρυθμιστικού επιτοκίου κατά 0,25% την προηγούμενη εβδομάδα εκ μέρους της FED, δεν αποτέλεσε έκπληξη αλλά εγείρει ερωτηματικά για το τι μέλλει γενέσθαι σχετικά με την χρονική στιγμή της επόμενης αύξησης η οποία οπωσδήποτε θα εξαρτηθεί από την πορεία του πληθωρισμού το επόμενο διάστημα και την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Τα σημεία που θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε είναι ότι η κεντρική τράπεζα συνεχίζει να είναι προσκολλημένη στον στόχο της επιστροφής του πληθωρισμού στο 2%. Στο επίπεδο της ρητορικής απομακρύνθηκε από τις επικείμενες συνεχόμενες αυξήσεις των παρεμβατικών επιτοκίων και μετακινήθηκε στην θέση μιας επιπρόσθετης σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής.  

Ο εκτιμώμενος τελικός στόχος του 5-5,25% δεν άλλαξε από την πρόβλεψη του Δεκεμβρίου και οι πρόσφατες εξελίξεις στον τραπεζικό σύστημα οδήγησαν, στην επιθυμητή για την τράπεζα, σύσφιξη των πιστωτικών συνθηκών για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, γεγονός το οποίο αφήνει μικρότερο περιθώριο περαιτέρω αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής. Ο ίδιος ο J.Powell στην συνέντευξη που ακολούθησε την συνεδρίαση, ομολόγησε ότι η πρόσφατη αναταραχή στο τραπεζικό σύστημα, ισοδυναμεί με μια επιπρόσθετη αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου κατά 0,25% (κάποιοι αναλυτές εκτιμούν ότι το ισοδύναμο ανέρχεται στο 1,5%).

Οπωσδήποτε όμως, οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες δίνουν την εικόνα ότι δεν ανησυχούν ιδιαίτερα από τον πρόσφατο θόρυβο στο τραπεζικό πεδίο, και μάλλον κρίνουν ότι η πρόσφατη αναταραχή θα έχει τον επιθυμητό αντίκτυπο της επιβράδυνσης της οικονομικής ανάπτυξης και των ηπιότερων συνθηκών στην αγορά εργασίας και κατά συνέπεια την υποχώρηση του πληθωρισμού.

Σε πρακτικό επίπεδο και παρά την αναταραχή, για τους μετοχικούς δείκτες συνεχίζουμε να προτείνουμε αγορές στις βυθίσεις, στον βαθμό που αυτοί διακυμαίνονται σε επίπεδα υψηλότερα των μέσων όρων τους των 200 ημερών. Στο πεδίο της σταθερής απόδοσης και όσο οι καμπύλες αποδόσεων συνεχίζουν να είναι αντεστραμμένες, θα προτείναμε αγορές σε βραχυπρόθεσμους τίτλους καλής ποιότητας.

 

Ευρώπη


Γερμανία

  • Στο 15,8% από 17,6% υποχώρησε τον Φεβρουάριο ο δείκτης τιμών παραγωγού. Ο ιστορικός συσχετισμός του εν λόγω δείκτη με τον αντίστοιχο των τιμών καταναλωτού, μας προϊδεάζει σε ένα επίπεδο του πληθωρισμού στην χώρα, στο ύψος του 4% από το 8,7% της τελευταίας ένδειξης.

Ελβετία

  • Αγνοώντας τον θόρυβο των αγορών και προσηλωμένη στην σταθερότητα των τιμών, η κεντρική τράπεζα ανύψωσε το ρυθμιστικό της επιτόκιο στο 1,5% από 1,0% προηγουμένως. Η αύξηση ήταν μεγαλύτερη αυτής που προεξοφλούσαν οι προθεσμιακές αγορές.

Ην. Βασίλειο

  • Οδυνηρή έκπληξη αποτέλεσε η κλιμάκωση του πληθωρισμού τον Φεβρουάριο στο 10,4% από 10,1% προηγουμένως. Η εξέλιξη ήταν σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις της κεντρικής τράπεζας η οποία προέβη σε αύξηση του παρεμβατικού της.

 

Αμερική


ΗΠΑ

  • Σε 5,22 εκατ. μονάδες ανήλθαν οι αγοραπωλησίες υφιστάμενων και νέων κατοικιών τον Φεβρουάριο. Η εξέλιξη συνιστά ετήσια υποχώρηση των συναλλαγών της τάξης του 16,1%.
  • Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις κινήθηκε η FED στην πρόσφατή της συνεδρίαση, αυξάνοντας το παρεμβατικό της επιτόκιο κατά 0,25% στο 4,75-5%.

Καναδάς

  • Απρόσμενα στο 5,2% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο από 5,9% προηγουμένως. Η κύρια αιτία της πτώσης ήταν η αρνητική ετήσια μεταβολή της βενζίνης για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο του 2021.

 

Ασία


Ιαπωνία

  • Στο 3,3% από 4,3%   αποκλιμακώθηκε ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο.  Η πτωτική πορεία του πληθωρισμού αναμένεται να συνεχιστεί το επόμενο διάστημα.

 

Market Snapshots


Macro

1

S&P 500 EARNINGS SCORECARD

2

10 Year Sovereign Bonds

3

Global Indices

4

Developed Markets

5

Emerging Markets

6

Currencies

7

Commodities

8