Back to top
ΑΕΠ Ελλάδος δ’ τριμήνου 2022. Σε πορεία αναβάθμισης το αξιόχρεο της χώρας.
pic

Τμήμα Ερευνών HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ

Ανακοινώθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας κατά την διάρκεια του δ’ τριμήνου του 2022. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το συνολικό εθνικό προϊόν των τεσσάρων προηγούμενων τριμήνων, σε τρέχουσες τιμές ανήλθε στα 207,2 δις Ευρώ. Σε πραγματικές τιμές του 2015 ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου στα 192 δις Ευρώ, από 189,6 δις στο τέλος Σεπτεμβρίου και 181,7 δις τον Δεκέμβριο του 2021.

Σε ιστορικό πλαίσιο και πάντα σε πραγματικές τιμές, το ΑΕΠ της χώρας βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο του Μαρτίου του 2001. Σε σχέση δε με το υψηλό των 252 δις του Μαρτίου του 2008, το συνολικό εθνικό προϊόν υπολείπεται ακόμη κατά 23,8%. 

Ας συγκεντρωθούμε όμως στην εσωτερική δυναμική του τριμήνου. Το ΑΕΠ της χώρας στην διάρκεια του δ’ τριμήνου 2022, μεγεθύνθηκε κατά 1,37% σε σύγκριση με το προηγούμενο και σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 είναι 5,24% υψηλότερο.

Η ιδιωτική κατανάλωση η οποία αποτελεί το 69,9% του συνολικού ΑΕΠ, μεγεθύνθηκε σε ετήσια βάση κατά 4,2% και σε τριμηνιαία 1,84%.

Η δημόσια δαπάνη με συνεισφορά 19,1% στο ΑΕΠ, μειώθηκε σε ετήσια βάση κατά 1,9%.

Οι συνολικές επενδύσεις οι οποίες απαρτίζουν το 13,9% του ΑΕΠ αυξήθηκαν κατά 11,6% στο έτος. Με λεπτομερέστερη προσέγγιση αυτής της συνιστώσας, παρατηρούμε ότι οι επενδύσεις στον παραδοσιακό στυλοβάτη του ΑΕΠ, τις κατοικίες, παρουσίασε ετήσια διόγκωση 117,4%. Το παραδοσιακά χωλαίνον συστατικό της ελληνικής οικονομίας, ο υποτομέας των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό κινήθηκε με ετήσια μεταβολή 3,5%.

Επιδείνωση παρατηρήθηκε στην χρονίζουσα δομική αδυναμία του εμπορικού ελλείμματος. Σε 12μηνη βάση, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,9% και οι εισαγωγές κατά 10,9%, με αποτέλεσμα το καθαρό υπόλοιπο εξαγωγών εισαγωγών να αφαιρεί από το συνολικό ΑΕΠ το 7,6% της αξίας του, σε σύγκριση με το 6,5% του προηγούμενου τριμήνου.

Παρα τους εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης του 2022, η ελληνική οικονομία καλείται να αντιμετωπίσει τις συμπληγάδες του πληθωρισμού και της ενεργειακής κρίσης εντός του 2023.Ιδιαίτερες ανησυχίες εγείρονται από το πολύ υψηλό ποσοστό συμμετοχής της κατανάλωσης στην τελική διαμόρφωση του ΑΕΠ (Ιδιωτική 69,9% και Δημόσια 19,1%).Η διευρυνόμενη αιμορραγία από τον λογαριασμό των καθαρών εξαγωγών και η υψηλή εξάρτηση του παραγόμενου προϊόντος από την τουριστική βιομηχανία, δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκές μοντέλο ανάπτυξης των επόμενων δεκαετιών. Η ενεργή συμμετοχή της χώρας στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας μπορεί να επιτευχθεί μέσω της παραγωγής και εμπορίας καινοτόμων και ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Θετική εξέλιξη συνιστά η υποχώρηση ρεκόρ του ποσοστού του δημοσίου χρέους στο τέλος Δεκεμβρίου περίπου στο 173% από 195% στο τέλος του 2021 και αυτό με την σειρά του με μεγάλη πιθανότητα δρομολογεί στην τρέχουσα χρονιά την αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου.

 

Ευρώπη


 • Κατά 2,3% σε ετήσια βάση υποχώρησε ο όγκος των λιανικών πωλήσεων τον Ιανουάριο. Η μεγαλύτερη υποχώρηση της τάξης του 5%, σημειώθηκε στην δαπάνη για τρόφιμα.

Γερμανία

 • Η ισχυρή διεθνής ζήτηση ώθησε για πρώτη φορά από τις αρχές του 2022 σε άνοδο τις βιομηχανικές παραγγελίες. Η εγχώρια ζήτηση υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2020.
 • Πτώση 6,9% κατέγραψαν οι λιανικές πωλήσεις τον Ιανουάριο σε μέτρηση όγκου. Η εξέλιξη, σύμφωνα με την ιστορική συσχέτιση, συνάδει με υποχώρηση του ΑΕΠ σε τριμηνιαία βάση κατά 1,7%

 

Αμερική


  ΗΠΑ

 • Κατά 14,8 $ δις ή 7,9% σε ετήσια βάση αυξήθηκε το χρέος των Αμερικανών καταναλωτών, το οποίο ανέρχεται σε 4,795 $ τρις και αποτελεί το 18,3% του συνολικού ΑΕΠ.
 • Στα 68,3 δις $ διαμορφώθηκε το εμπορικό πλεόνασμα τον Ιανουάριο από 67,2 δις τον προηγούμενο μήνα και μειωμένο κατά 22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
 • Στο επίπεδο των 10,824 εκτμ υποχώρησαν οι κενές θέσεις εργασίας από 11,234 τον Δεκέμβριο. Η αντιστοίχιση των 5,936 εκτμ ανέργων στις 10,824 εκτμ κενές θέσεις εργασίας ισοδυναμεί με 1,9 προσφερόμενες για εργασία θέσεις σε κάθε άνεργο.
 • Στο 3,6% από 3,4% κλιμακώθηκε το ποσοστό της ανεργίας. Η αγορά εργασίας συνέχισε και τον Φεβρουάριο να παρουσιάζει σημεία ισχυρής ζήτησης.  Οι νέες προσλήψεις ανήλθαν σε 311 χιλ. Το ποσοστό συμμετοχής του εργατικού δυναμικού στο σύνολο του πληθυσμού (labor force participation rate) ανήλθε στο 62,5. Η ετήσια μεταβολή των μέσων ωριαίων αποδοχών ήταν υψηλότερη κατά 4,62% συγκριτικά με το 4,36% τον προηγούμενο μήνα.

Καναδάς

 • Διατηρήθηκε στο 5% το ποσοστό της ανεργίας τον Φεβρουάριο. Τα σημάδια μιας σφιχτής αγοράς εργασίας, επιβεβαιώνονται και από την αύξηση του μισθολογικού κόστους στο 5,4% από 4,5% προηγουμένως. Τα δεδομένα αυτονόητα πιέζουν την κεντρική τράπεζα της χώρας για ακόμη σφιχτότερη νομισματική πολιτική.

 

Ασία


Κίνα

 • Στο επίπεδο ρεκόρ των 116,9 δις $ διευρύνθηκε το εμπορικό πλεόνασμα τον Φεβρουάριο, αυξημένο κατά 28,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
 • Στο 1% κατρακύλησε ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο από 2,1% προηγουμένως. Ο δείκτης τιμών παραγωγού αποκλιμακώθηκε επίσης στο -1,4% από -0,8% τον προηγούμενο μήνα.

Ινδία

 • Με ετήσιο ρυθμό 5,2% αυξήθηκε η βιομηχανική παραγωγή τον Ιανουάριο από 4,3% τον Δεκέμβριο.

Αυστραλία

 • Στο 4,8% από 5,2% αποκλιμακώθηκε ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο. Από τον Μάρτιο αναμένεται ταχύτερη υποχώρηση των τιμών.

 

Market Snapshots


Macro

1

S&P 500 EARNINGS SCORECARD

2

10 Year Sovereign Bonds

3

Global Indices

4

Developed Markets

5

Emerging Markets

6

Currencies

7

Commodities

8