Back to top
H μείωση επιτοκίων που η οικονομία φαίνεται να μην χρειάζεται και οι αγορές έχουν προεξοφλήσει.
pic

Παρακολουθώντας τα πρόσφατα μακροοικονομικά δεδομένα διακρίνουμε μια δυσαρμονία μεταξύ των

 • προσδοκιών της αγοράς (μείωση του επιτοκίου κατά 0,25%  στην συνεδρίαση του Ιουλίου και 0,75% μέχρι τις αρχές του 2020),
 • των πραγματικών σκληρών μάκρο δεδομένων όπως την αγορά εργασίας (χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας των τελευταίων 50 χρόνων),
 • την εξέλιξη του ΑΕΠ (2,0% για το β’ τρίμηνο σύμφωνα με τον μακροχρόνιο στόχο),
 • αλλά και του πεδίου των χρημ/κων συνθηκών οι οποίες κινούνται μακράν της περιοχής έντασης.

Η αναντιστοιχία αυτή των δεδομένων και των προσδοκιών είναι ανησυχητική για το επόμενο διάστημα δεδομένου του γεγονότος ότι παρόμοιες συνθήκες στο παρελθόν έχουν προσφέρει στιγμές αστάθειας και υψηλής μεταβλητότητας.

Αν πραγματικά προτίθεται η FED να προχωρήσει σε μείωση του παρεμβατικού επιτοκίου από την επόμενη συνεδρίαση της του Ιουλίου, έτσι όπως το προεξοφλούν οι αγορές, σ΄ αυτήν της 19-20ης Ιουνίου αναμένουμε αναθεωρήσεις όσον αφορά την φρασεολογία/ρητορική της αλλά και εκτιμήσεις για την εξέλιξη μακροοικονομικών συνιστωσών. Θα περιμέναμε για παράδειγμα προβλέψεις ενδεχόμενα για χαμηλότερη ανάπτυξη και επενδύσεις, για χαμηλότερο πληθωρισμό και γενικότερα συνθήκες που ανοίγουν τον δρόμο για χαμηλότερα επιτόκια.

Στην περίπτωση που δεν επιθυμεί να μειώσει επιτόκια όπως αναμένεται, μάλλον θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην γλώσσα που θα χρησιμοποιήσει, προκειμένου να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στις αγορές. Διατυπώσεις της μορφής “το μακροοικονομικό πλαίσιο είναι ισχυρό δεν μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε μείωση, αλλά στην περίπτωση εμφάνισης οποιασδήποτε αρνητικής συγκυρίας θα είμαστε εκεί να σώσουμε το σύστημα”.

 

Ευρώπη


Economy & Markets

Τα στοιχεία Απριλίου για την βιομηχανική παραγωγή εμφανίστηκαν πτωτικά μεν στο -0,4%, αλλά βελτιωμένα σε σχέση με το -0,7% του Μαρτίου. Μια βαθύτερη ανάλυση των δεδομένων αναδεικνύει μια εικόνα καθόλου ενιαία όπου η Γερμανία και η Ιταλία έχουν πάρει τον κατήφορο και σε αντιδιαστολή η Γαλλία και ο τομέας των καταναλωτικών αγαθών τα καταφέρνουν καλύτερα.

Ελβετία

 • Η κεντρική τράπεζα της χώρας εγκαινίασε ένα νέο εργαλείο υπαγόρευσης  της παρεμβατικής της νομισματικής πολιτικής καθορισμένο στο -0,75% σε αντικατάσταση του 3μηνου libor στόχου, μεταξύ του -1,25 και -0,25%. Η αλλαγή δικαιολογείται από το γεγονός ότι το μέλλον του libor δεν είναι εγγυημένο πέραν του 2021.

Ελλάδα

 • Στο 0,6% επιβραδύνθηκε η αύξηση του πληθωρισμού τον μήνα Μάιο από 1,1% τον προηγούμενο μήνα.

Ην. Βασίλειο

 • Αμετάβλητο παρέμεινε το ποσοστό ανεργίας στο 3,8%, το χαμηλότερο των τελευταίων 44 χρόνων.
 • Υψηλότερα του αναμενόμενου στο 3,4% κινήθηκε η αύξηση των μισθών τον μήνα Απρίλιο.
 • Ο συνδυασμός και των δύο πρόσφατα ανακοινωθέντων στοιχείων σε μια οικονομία έντονα καθορισμένη από την κατανάλωση όπως του Ην. Βασιλείου, αποτελούν ισχυρή ένδειξη υγείας.

Ρωσία

 • Η κεντρική τράπεζα της χώρας διαπιστώνοντας την υποχώρηση του πληθωρισμού και την απογοητευτική εξέλιξη της αύξησης του ΑΕΠ, μείωσε το παρεμβατικό της επιτόκιο κατά 0,25% στο 7,5%.

 

Αμερική


Economy & Markets

 • Επιβραδύνθηκε η αύξηση του πληθωρισμού (CPI) γενικού και δομικού τον μήνα Μάιο στο 1,8% και 2% από 2% και 2,1% αντίστοιχα τον προηγούμενο μήνα.
 • Σύμφωνα με τα επί τα βελτίω αναθεωρημένα στοιχεία των λιανικών πωλήσεων των 2 τελευταίων μηνών, παρουσιάζεται μια ευνοϊκότερη εικόνα της πραγματικής καταναλωτικής δαπάνης η οποία επιβραδύνθηκε στο 1,3% το α’ τρίμηνο τού 2019 και εμφανίζεται να ανακάμπτει στο 3% η και υψηλότερα το β’ τρίμηνο. Η εν λόγω αναθεώρηση αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην τελική διαμόρφωση του συνολικού ΑΕΠ β’ τριμήνου.
 • Κατά 2% αυξήθηκε η βιομηχανική παραγωγή τον Μάιο, από 0,9% τον προηγούμενο μήνα.

 

Ασία


Economy & Markets

Ινδία

 • Αύξηση 3,4% κατέγραψε η βιομηχανική παραγωγή τον Απρίλιο, μεγαλύτερη του αναμενόμενου και υψηλότερη από το 0,4% του Μαρτίου. Επιπρόσθετα ο πληθωρισμός παρουσίασε αύξηση 3,1% έναντι του 3% του προηγούμενου μήνα. Να σημειώσουμε ότι αυτή η βελτίωση έρχεται μετά από μια σειρά αδύνατων δεδομένων των τελευταίων μηνών

Κίνα

 • Κατά 1,1% αυξήθηκαν οι εξαγωγές και κατά 8,5% μειώθηκαν οι εισαγωγές της χώρας τον μήνα Μάιο. Η ανάλυση των στοιχείων καταδεικνύει ότι οι εξαγωγές στην Ασία και Ευρώπη συνεχίζουν να βελτιώνονται σε αντίθεση με αυτές προς τις ΗΠΑ.
 • Στο 2,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός του Μαΐου, με τις τιμές κυρίως των τροφίμων να συνεισφέρουν σ αυτήν την αύξηση. Ταυτόχρονα οι δημοσιευμένες στατιστικές για τις τιμές παραγωγού  μια αύξηση 0,6%.

 • Σε ένα περιβάλλον αυξημένων εμπορικών εντάσεων το οποίο έχει επηρεάσει την επιχειρηματική εμπιστοσύνη και όπου η χαλαρή νομισματική στάση της κεντρικής τράπεζας είναι αναγκαία, μεγεθύνθηκε τελικά αν και ελαφρά ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης τον Μάιο.

 • Ηπιότερη εμφανίστηκε η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής τον μήνα Μάιο (5,0%) σε σχέση με το 5,4% του Απριλίου.

 

Market Snapshots


Macro

1

10 Year Sovereign Bonds

2

Global Indices

3

Developed Markets

4

Emerging Markets

5

Currencies

6

 

Commodities

7