Back to top
Γιατί ο πληθωρισμός διατηρείται ακόμη χαμηλός; Λειτουργεί ακόμη η καμπύλη Phillips;

 

photo

O A.W.Phillips ήταν από τους πρώτους οικονομολόγους ο οποίος μελέτησε την σχέση μεταξύ της ανεργίας και του ρυθμού μεταβολής των μισθών στην Αγγλία το διάστημα ενός αιώνα, την περίοδο 1861 -1957. Το αποτέλεσμα της έρευνας του παρουσίασε μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του ύψους των μισθών, του επιπέδου και του ρυθμού μεταβολής της ανεργίας.Σύμφωνα μ αυτήν, όταν η ζήτηση για εργασία είναι υψηλή και υπάρχει χαμηλή προσφορά διαθέσιμων προς εργασία ατόμων, πρέπει να αναμένεται ραγδαία αύξηση του κόστους εργασίας. Στην αντίθετη περίπτωση όταν η ζήτηση για εργασία είναι χαμηλή και η ανεργία υψηλή, οι εργαζόμενοι είναι απρόθυμοι να δεχθούν χαμηλότερους από το υπάρχον επίπεδο μισθών το οποίο υποχωρεί πολύ αργά.Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι οι μισθοί συμβάλλουν σημαντικά στην τελική διαμόρφωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων και υπηρεσιών, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η αύξηση των μισθών οδηγεί στην γενικότερη αύξηση του πληθωρισμού.Ένα ακαδημαϊκό παράδοξο κυριαρχεί το τελευταίο διάστημα. Γιατί το ρεκόρ χαμηλής ανεργίας που καταγράφεται δεν οδηγεί ούτε σε άνοδο του πληθωρισμού αλλά ούτε και σε ιδιαίτερη αύξηση του μισθολογικού κόστους;

Που μπορεί να αποδοθεί αυτό; Μια σειρά λόγων μπορούν πειστικά να εξηγήσουν αυτήν την αντινομία και συμβάλουν σε ένα χαμηλό πληθωριστικό επίπεδο το τελευταίο διάστημα.

 • Η αυστηρά προσκολλημένη πολιτική της κεντρικής τράπεζας στο στόχο του 2% οδηγεί στην σταθεροποίηση των πληθωριστικών προσδοκιών στην εγγύτητα αυτού του επιπέδου.
 • Η αύξηση της παραγωγικότητας της αμερικάνικης οικονομίας.   
 • Το ποσοστό του πληθυσμού για παράδειγμα που δηλώνει διάθεση να συμμετάσχει στην αγορά εργασίας (participation rate) είναι χαμηλότερο από τις προηγούμενες δεκαετίες.
 • Το ηλεκτρονικό εμπόριο λόγω του χαμηλού του κόστους αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην διαμόρφωση χαμηλών και ανταγωνιστικών τιμών λιανικής.
 • Οι χαμηλές τιμές προϊόντων εισαγωγής από την Κίνα η άλλες χώρες αναδυόμενων οικονομιών.
 • Οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες χρησιμοποιούν αποτελεσματικότερα τους παγκόσμιους πόρους εργασίας και πρώτων υλών και διαμορφώνουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής.
 • Η σαφέστατα ασθενέστερη διαπραγματευτική ισχύς των εργατικών συνδικάτων στις ΗΠΑ.
 • Η οικονομία του διαμοιρασμού όπως Airbnb και Uber
 • Το gig economy το οποίο δεν μπορούμε να το μεταφράσουμε ακόμη στα ελληνικά, όπου στην οικονομία κυριαρχούν ευέλικτες και προσωρινές  μορφές εργασίας.  

 

Ευρώπη


Economy & Markets

Γαλλία

 • Η αύξηση που παρουσίασε ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης κατά τον μήνα Μάιο, παρέχει αισιοδοξία για την πορεία της μεγεθυνόμενης  κατανάλωσης των νοικοκυριών.

Γερμανία

 • Ανησυχίες εγείρονται από την ανακοίνωση της κατά 60χιλ αύξησης του αριθμού των ανέργων  τον μήνα Μάιο από 4,9% σε 5,0%, η μεγαλύτερη αύξηση από το 2009. Ίσως αυτή η ανακοίνωση  αποτελεί την πρώτη μαρτυρία μιας επερχόμενης επιδείνωσης της οικονομίας.
 • Κατά 4,7% ήταν περισσότερες οι λιανικές πωλήσεις τον Φεβρουάριο του 2019.

Ελλάδα

 • Κατά 4,6% αυξήθηκαν οι λιανικές πωλήσεις της χώρας τον μήνα Μάρτιο σε σχέση με το 2018.  

 

Αμερική


Economy & Markets

 

Καναδάς

 •    Κατά 0,4% αυξήθηκε το ΑΕΠ στην διάρκεια του α’ τριμήνου, λιγότερο από το αναμενόμενο.

ΗΠΑ

 • Βελτιώθηκε και τον Μάιο ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης από 129,2 στο 134,1, επιστρέφοντας έτσι στα επίπεδα του προηγούμενου φθινοπώρου τα υψηλότερα των τελευταίων 18 χρόνων.
 • Σύμφωνα με την δεύτερη εκτίμηση του, το ΑΕΠ της χώρας μεγεθύνθηκε κατά 3,1%.
 • Στο 1,6% διαμορφώθηκε η ετήσια αύξηση των καταναλωτικών δαπανών (Core PCE) τον μήνα Απρίλιο.

Ασία


Economy & Markets

Κίνα

 • Στο 49,4 και 54,3 διαμορφώθηκε το PMI της μεταποίησης και των υπηρεσιών τον μήνα Μάιο από 50,1 και 54,3 αντίστοιχα τον μήνα Απρίλιο. Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο μεταποιητικός τομέας της οικονομίας κινείται πλέον σε περιοχή συστολής αποδιδόμενη κατά κύριο λόγο στην μειωμένη ζήτηση.

Ινδία

 • Κατά 5,8% αυξήθηκε το ΑΕΠ της χώρας το α’ τρίμηνο, σημειώνοντας τον χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης της τελευταίας διετίας και χάνοντας την πρώτη θέση στην λίστα των ταχύτερα αναπτυσσόμενων χωρών στον κόσμο. Η Κίνα με ανάπτυξη 6,4% ήταν η χώρα που την εκτόπισε στην δεύτερη θέση.

Κορέα

 • Κατά 1,6% αυξήθηκε η βιομηχανική παραγωγή τον μήνα Απρίλιο κυρίως αποδιδόμενη στη παραγωγή ημιαγωγών και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Αυτήν την αισιόδοξη εικόνα την πλαισιώνουν ερωτηματικά σχετικά με την αύξηση των αποθεμάτων που δεν συνοδεύονται από αντίστοιχες εξαγωγές.

 • Με πτωτική τάση συνεχίζουν την πορεία τους οι εξαγωγές της χώρας σε ετησιοποιημένη βάση. Ο Μάρτιος κινήθηκε με πτώση 8,3%, ο Απρίλιος με 2,0% και τώρα ο Μάιος με 9,4%.

 

Market Snapshots


Macro

1

10 Year Sovereign Bonds

2

Global Indices

3

Developed Markets

4

Emerging Markets

5

Currencies

6

Commodities

7