Back to top
Ελλάδα, ΑΕΠ β’ τριμήνου. Δυνητική αντιστροφή πτωτικής τάσης.

photi

Τμήμα Ερευνών HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ

Ανακοινώθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας κατά την διάρκεια του β’ τριμήνου του 2021. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το εθνικό προϊόν σε πραγματικές τιμές του 2015 ανήλθε στο τέλος Ιουνίου στα 174,1 δις Ευρώ από 167,7 δις στο τέλος Μαρτίου και 176,45 δις τον Ιούνιο του 2020.

Η αλματώδης μεταβολή είναι οπωσδήποτε αποτέλεσμα χαμηλής συγκριτικής βάσης, συνιστά όμως αναπλήρωση αρκετού χαμένου εδάφους και μετά από 5 συνεχόμενα πτωτικά τρίμηνα ενδεχομένως συντελείται μία αντιστροφή της πτωτικής τάσης.  

Σε ετησιοποιημένη βάση η μεταβολή ανήλθε στο 16,20% και αποτελεί την 6η καλύτερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τριμηνιαία βάση η μεταβολή μεταξύ β΄ και α΄ τριμήνου ήταν 3,43% και οπωσδήποτε είναι ευνοϊκότερη των προβλέψεων του προϋπολογισμού.

Η ιδιωτική κατανάλωση η οποία αποτελεί το 70,9% του συνολικού ΑΕΠ, μεγεθύνθηκε σε ετήσια βάση κατά 13,20%, σε τριμηνιαία όμως βάση υποχώρησε κατά 0,38%. Η δημόσια δαπάνη με συνεισφορά 21,2% στο ΑΕΠ, αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 6,08%.

Οι συνολικές επενδύσεις οι οποίες απαρτίζουν το 11,5% του ΑΕΠ αυξήθηκαν κατά 12,93% στο έτος. Με λεπτομερέστερη προσέγγιση αυτής της συνιστώσας, παρατηρούμε ότι οι επενδύσεις στον παραδοσιακό στυλοβάτη του ΑΕΠ την αγορά ακινήτων, παρουσίασε μείωση 1,14%. Το παραδοσιακά χωλαίνον συστατικό της ελληνικής οικονομίας, ο υποτομέας των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό εκτινάχθηκε με ετήσια μεταβολή 24,29%.

Ανησυχητικά κινείται το εμπορικό ισοζύγιο. Η δομική αδυναμία του εμπορικού ελλείμματος συνεχίζει να επιδεινώνεται. Σε 12μηνη βάση οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 9,8% και οι εισαγωγές διογκώθηκαν κατά 22,5%, με αποτέλεσμα το έλλειμμα να αφαιρεί περίπου 6,5 % από το συνολικό ετήσιο ΑΕΠ της χώρας.

Η δυναμική αντιστροφή της πτωτικής πορείας του εθνικού προϊόντος και οι θετικές προοπτικές που προδιαγράφονται για το τρίτο τρίμηνο εδραζόμενες στα ενθαρρυντικά στοιχεία από τον τουρισμό αλλά και την πορεία των λιανικών πωλήσεων, έχουν οδηγήσει διεθνείς και εγχώριους οργανισμούς στην αναθεώρηση επι τα βελτίω (3,8%-4,3%) των αρχικών τους προβλέψεων για το ΑΕΠ της χώρας.

 

Ευρώπη


 • Στην αναθεωρημένη του εκδοχή το ΑΕΠ της ευρωζώνης στην διάρκεια του β’ τριμήνου μεγεθύνθηκε κατά 2,22% σε ετήσια και 14,32% σε τριμηνιαία βάση. Οι μεταβολές των επι μέρους συνιστωσών του ΑΕΠ τριμήνου ήταν, 3,7% για την ιδιωτική κατανάλωση, 1,2% για την δημόσια δαπάνη, 1,1% για τον σχηματισμό παγίου κεφαλαίου, 2,2% για τις εξαγωγές και 2,3% για τις εισαγωγές. Πρωταθλητές της ανάπτυξης ήταν η Ιρλανδία με 6,3%, Πορτογαλία 4,9% και Λετονία με 4,4%.

 

Γερμανία

 • Υποχώρηση σημείωσε τον προηγούμενο μήνα, ο ρυθμός αύξησης των βιομηχανικών παραγγελιών στο 24,7% από 26,3%. Η βελτίωση αποδίδεται κυρίως στην ισχυρή εξωτερική ζήτηση για ναυπήγηση πλοίων. Υποχώρησή 2,5% και 4,3% αντίστοιχα σημείωσαν οι εγχώριες παραγγελίες και αυτές των αυτοκινήτων.

 • Αύξηση 5,7% κατέγραψε και η βιομηχανική παραγωγή του Ιουλίου από 5,4% τον προηγούμενο μήνα. Οδηγός της μεταβολής ήταν η μεταποίηση και οι κατασκευές σε αντίθεση με την παραγωγή ενέργειας. Η παραγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού κατέγραψε αξιοσημείωτη αύξηση σε αντίθεση με την αυτοκινητοβιομηχανία της οποίας η παραγωγή σημείωσε ετήσια υποχώρηση 14,9%.

Ρωσία

 • Στο 6,7% και 7,07% σκαρφάλωσε ο ονομαστικός πληθωρισμός και ο σκληρός πυρήνας του τον Αύγουστο από 6,5% και 6,78 αντίστοιχα.

 • Στο 6,75% από 6,5% κλιμάκωσε το παρεμβατικό της επιτόκιο η κεντρική τράπεζα της χώρας.

Ελλάδα

 • Στο 1,9% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 1,4% τον προηγούμενο μήνα. Στην τελική διαμόρφωση του δείκτη μεγάλη ήταν η συνεισφορά των μεταφορών (6,7%), της στέγασης (4,4%) και των ειδών διατροφής (3%).

 

Αμερική


  ΗΠΑ

 • Στο χαμηλότερο επίπεδο από την αρχή της κρίσης των 310.000, ανήλθε ο αριθμός των αρχικών αιτήσεων ανεργίας (initial jobless claims) από 345.000 την προηγούμενη εβδομάδα.

 • Στο 8,3% κλιμακώθηκε τον Αύγουστο ο δείκτης τιμών παραγωγού. Μεγαλύτερη συνεισφορά στον δείκτη παρείχε η αύξηση του κόστους των τροφίμων, μεταφορών και αποθήκευσης.  Ο ιστορικός συσχετισμός του εν λόγω δείκτη με τον αντίστοιχο των τιμών καταναλωτού, συνάδει με το τρέχον επίπεδο του πληθωρισμού στην χώρα του 5,3%.

 

Ασία


Ινδία

 • Ηπιότερη ετήσια αύξηση παρουσίασε η βιομηχανική παραγωγή τον Ιούλιο στο 11,5% από 13,6% τον προηγούμενο μήνα.

Κίνα

 • Στα 58,3 δις $ διευρύνθηκε το εμπορικό πλεόνασμα τον Αύγουστο από 56,6 δις τον προηγούμενο μήνα και αυξημένο κατά 42% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι εξαγωγές επιταχύνθηκαν σε ετήσια βάση κατά 25,6% και οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 33,1%. Ετήσια μείωση κατά 2,9% και 6,2% παρουσίασαν αντίστοιχα οι εισαγωγές σιδηρομεταλλεύματος και πετρελαίου. Φαίνεται ότι η εξωτερική ζήτηση προσφέρει κάποια χείρα βοηθείας στην πρόσφατη σχετική επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας.

 • Στο 9,5% το υψηλότερο επίπεδο δεκαετίας, επιταχύνθηκε ο δείκτης τιμών παραγωγού από 9% τον προηγούμενο μήνα. Ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 0,8% από 1%. Και τον Αύγουστο αξιοσημείωτο παρέμεινε το γεγονός ότι ελάχιστο μέρος του κόστους των παραγωγών μετακυλίεται στις τιμές καταναλωτού.

 

 

Market Snapshots


Macro

1

10 Year Sovereign Bonds

2

Global Indices

3

Developed Markets

4

Emerging Markets

5

Currencies

6

Commodities

7