Back to top
ΑΕΠ ΗΠΑ β’ τριμήνου. Ηπιότερη του αναμενόμενου αύξηση, αλλά δυνητικά ταχύτεροι μελλοντικοί ρυθμοί.
pixx

Τμήμα Ερευνών HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ

Το ΑΕΠ των ΗΠΑ στην διάρκεια του β’ τριμήνου του 2021 μεγεθύνθηκε λίγο ταχύτερα από το προηγούμενο αλλά περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από τις προσδοκίες.

Η ιδιωτική κατανάλωση κινήθηκε με ετήσιο ρυθμό αύξησης 11,8% υπερβαίνοντας τις προσδοκίες για μεταβολή 10,5%. Αύξηση ρεκόρ κατέγραψε η δαπάνη για αγαθά με ρυθμό μεταβολής 11,6%. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην δαπάνη για υπηρεσίες οι οποίες εν μέσω επαναδραστηριοποίησης μετά τούς περιορισμούς σημείωσε μεταβολή της τάξης του 12%.

Οι πάγιες επενδύσεις κατέγραψαν ισχυρή αύξηση 8%, με την δαπάνη για μηχανολογικό εξοπλισμό και προϊόντα διανοητικής περιουσίας να μεγεθύνεται κατά 13% και 10,7% αντίστοιχα.

Αρνητική αντιστάθμιση υπήρξε η υποχώρηση της δαπάνης για επενδύσεις σε ακίνητα κατά 9,8% η οποία αφαίρεσε περίπου 0,5% από το συνολικό ΑΕΠ του τριμήνου.

Ο συνδυασμός ισχυρής τελικής ζήτησης και δυσκολιών της προσφοράς ο οποίος δυσχεραίνει την ικανότητα των επιχειρήσεων να επαναφορτίσουν τις αποθήκες τους στα επιθυμητά επίπεδα, οδήγησε στην συνολική υποχώρηση των αποθεμάτων της οικονομίας συνθήκη η οποία αφαίρεσε 1,1% από την μεγέθυνση του ΑΕΠ. Η αδυναμία όμως αυτή του τριμήνου συνιστά και δυνητικά καλύτερη μελλοντική επίδοση του ΑΕΠ, στον βαθμό που αποκατασταθούν οι δυσχέρειες της παραγωγικής αλυσίδας.

Η δημόσια δαπάνη υποχώρησε κατά 1,5%. Ο συνδυασμός της αύξησης των εξαγωγών κατά 6% και των εισαγωγών κατά 7,8%, οδήγησε τον λογαριασμό του καθαρού εμπορίου να αφαιρεί από το ΑΕΠ 0,4%.

Ναι μεν οι δυσχέρειες της παραγωγής έφεραν ένα τελικό αποτέλεσμα του εθνικού προϊόντος κατώτερο των εκτιμήσεων, ταυτόχρονα όμως αυτή η απόκλιση συνιστά και δυναμικό μελλοντικής αναπλήρωσης και ταχύτερους μελλοντικούς ρυθμούς. Εξ’ αυτού ευνοϊκό για επενδύσεις συνεχίζει να είναι το μακροοικονομικά καθοριζόμενο πλαίσιο λειτουργίας των αγορών.

 

 

Ευρώπη


 • Το προκαταρτικό σύνθετο ΡΜΙ Ιουλίου επέδειξε ισχυρότερη του αναμενόμενου άνοδο στην ανώτατη από το 2000 ένδειξη. Η περαιτέρω ανάλυση εμφανίζει την συνιστώσα της μεταποίησης να υποχωρεί ελαφρά και αυτήν των υπηρεσιών να ενισχύεται. Γενικότερα οι υποδείκτες που αφορούν την ζήτηση κατέγραψαν εκ νέου κέρδη ενώ αυτοί της προσφοράς συνεχίζουν να εκπέμπουν ανησυχητικά σημάδια είτε λόγω σημαντικών περιορισμών, είτε καθυστερήσεων στις παραδόσεις.
 • Σε αντίθετη πορεία ο ονομαστικός πληθωρισμός και ο σκληρός πυρήνας του τον Ιούλιο. Από 1,9% ανήλθε στο 2,2% ο ονομαστικός δείκτης, με κύριο αίτιο το κόστος της ενέργειας ( μεταβολή 14,1%) και των υπηρεσιών (μεταβολή 0,9%). Ο δείκτης που δεν συμπεριλαμβάνει τις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, από 0,9% υποχώρησε στο 0,7%.
 • Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία η τριμηνιαία μεταβολή του ΑΕΠ του β’ τριμήνου ανήλθε στο 2% σημαντικά ευνοϊκότερο των εκτιμήσεων. Χωρίς να διαθέτουμε ακόμη λεπτομέρειες φαίνεται ότι κύρια δύναμη της ανάπτυξης ήταν η ιδιωτική κατανάλωση και οι ενισχυόμενες επενδύσεις.

 

Γερμανία

 • Σύμφωνα με τον πρόδρομο δείκτη Ifo ευνοϊκότερη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είναι η εκτίμηση για τις τρέχουσες συνθήκες σε αντίθεση με τις προσδοκίες οι οποίες βρίσκονται σε ύφεση για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο. Η εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα ανανέωσε τους φόβους για νέους περιορισμούς ιδιαίτερα στο εμπόριο και στον κλάδο των υπηρεσιών. Είναι εμφανές ότι στον βαθμό που παραμένει μακριά το ενδεχόμενο των περιορισμών οι προοπτικές της γερμανικής οικονομίας παραμένουν ευνοϊκές.

 • Τον Ιούλιο η ανεργία κατέγραψε την ισχυρότερη μηνιαία πτώση της από τον Δεκέμβριο του 2006 από 5,9% στο 5,7%.

 • Στο υψηλότερο επίπεδο από το 1993 εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο με την ένδειξη 3,8%. Η εξέλιξη αποδίδεται στην χαμηλότερη συγκριτική βάση του 2020 αλλά και στον αντίκτυπο της ανόδου του κόστους της ενέργειας και των τιμών των υπηρεσιών.

 

Αμερική


  ΗΠΑ

 • Στο επίπεδο των 400.000, ανήλθε ο αριθμός των αρχικών αιτήσεων ανεργίας (initial jobless claims) από 424.000 την προηγούμενη εβδομάδα.

 • Ο κρίσιμος για την διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής της FED δείκτης του πληθωρισμού (δομικός δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών PCE Core), διαμορφώθηκε τον Ιούνιο στο 3,54% από 3,44% τον Μάιο.

 • Με μέση τιμή πώλησης 361.800 $ ανά μονάδα, οι πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών ανήλθαν στις 676.000 τον Ιούνιο από 724.000 τον προηγούμενο μήνα και αυξημένες κατά 19,4% σε ετήσια βάση.

 • Σύμφωνα με το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης σε μηνιαία βάση το προσωπικό εισόδημα των Αμερικανών αυξήθηκε τον Ιούνιο 0,1% και οι προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 1,0%. Να σημειωθεί ότι στην διάρκεια του μήνα αποκλιμακώθηκαν τα σχετικά με την πανδημία προγράμματα στήριξης.

 • Το Γραφείο Στατιστικών της Εργασίας ανακοίνωσε ότι το κόστος εργασίας στην διάρκεια του β΄τριμήνου αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 2,84% από 2,71% το α’ τρίμηνο.

 

Ασία


Ιαπωνία

 • Καθίζηση υπέστησαν οι λιανικές πωλήσεις τον Ιούνιο ανεβάζοντας την ετήσια μεταβολή τους στο 0,1 % από 8,3% τον προηγούμενο μήνα.

 

Ν. Κορέα

 • Στο 0,7% αποκλιμακώθηκε η τριμηνιαία μεταβολή του ΑΕΠ στην διάρκεια του 2ου τριμήνου από 1,7% τα προηγούμενα τρία τρίμηνα. Η ιδιωτική κατανάλωση ήταν ιδιαίτερα ενισχυμένη λόγω της χαλάρωσης των μέτρων αποστασιοποίησης. Οι εξαγωγές σημείωσαν υποχώρηση αποδιδόμενη στον αντίκτυπο των ελλείψεων ημιαγωγών στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η σκυτάλη της ανάπτυξης παραδίδεται πλέον από τις εξαγωγές στην εγχώρια ιδιωτική κατανάλωση.

 

Αυστραλία

 • Στο 3,8% διαμορφώθηκε τον Ιούνιο ο πληθωρισμός από 1,1 % τον Μάρτιο.

 

 

Market Snapshots


Macro

1

10 Year Sovereign Bonds

2

Global Indices

3

Developed Markets

4

Emerging Markets

5

Currencies

6

Commodities

7