Back to top
Αναθεώρηση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ. Ένα νέο πλαίσιο κλιματικών προθέσεων και αμετάβλητων βραχυπρόθεσμων στόχων.
pictr

Τμήμα Ερευνών HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ

Στις αρχές του 2020 το διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ) της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας (ΕΚΤ), αποφάσισε να επανεξετάσει την στρατηγική της νομισματικής πολιτικής της. Αυτή η στρατηγική της ΕΚΤ ορίζει τις αρχές και τα εργαλεία, προκειμένου να εκπληρωθεί η εντολή που της έχει ανατεθεί, για την διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. Στα πλαίσια της εκπλήρωσης αυτής της καταστατικής εντολής, διασφαλίζεται η αξία του ευρώ, η οικονομική ανάπτυξη, η δημιουργία θέσεων εργασίας και γενικά προάγεται η συνοχή και η ευημερία στην ευρωζώνη.

Προκειμένου η στρατηγική αυτή να είναι προσαρμοσμένη στις εκάστοτε μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες θα πρέπει ανά διαστήματα να επικαιροποιείται. Η νέα στρατηγική διαδέχεται αυτήν που τέθηκε σε ισχύ το 2003 και η επόμενη αναθεώρηση της έχει προγραμματιστεί για το 2025.

Τι περιλαμβάνει λοιπόν η πρόσφατη αναθεώρηση;

Όπως ανεμένετο το ΔΣ εγκαταλείπει τον παλαιό στόχο για πληθωρισμό πολύ κοντά αλλά χαμηλότερα του 2% και υιοθετεί αυτόν του συμμετρικού πληθωρισμού στο 2% μεσοπροθέσμως. Σύμφωνα με το ΔΣ το νέο καθεστώς θα επιτρέπει την για κάποια μεταβατική περίοδο ανοχή του πληθωρισμού σε επίπεδα ανώτερα του 2%. Το 2% δεν θα αποτελεί δηλαδή ανώτατο ανεκτό επίπεδο αλλά συμμετρικό στόχο.  Έχουμε την αίσθηση ότι σ’ αυτό το σημείο τηρουμένων των αναλογιών επιτελείται μία εναρμόνιση με την επίσης πρόσφατη αναθεώρηση της FED για τα ανεκτά όρια του πληθωρισμού.

Η αναθεώρηση επιβεβαιώνει ότι ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτού αποτελεί το κατάλληλο μέσο μέτρησης των τιμών και συνιστά την συμπερίληψη σε αυτόν μεθόδους μέτρησης του κόστους των ενοικίων, σαν καλύτερη αντιπροσώπευση του επιπέδου πληθωρισμού για τα νοικοκυριά.        

Η εντατική και επίμονη χρήση μέτρων νομισματικής χαλάρωσης όπως το πρόγραμμα αγοράς τίτλων (APP), οι στοχευμένες πράξεις μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης τραπεζών (TLTRO) και η διατύπωση ενδείξεων για την μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής, θα συνεχίσει να ακολουθείται και να θεωρείται κατάλληλη.

Η επικοινωνιακή πολιτική της ΕΚΤ θα προσανατολιστεί σε ευρύτερο κοινό.

Στο επίπεδο της κλιματικής αλλαγής, η ΕΚΤ θα αναπτύξει νέα μοντέλα ανάλυσης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στην οικονομία, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, και τον μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Θα αναπτύξει πειραματικούς δείκτες που αφορούν εργαλεία πράσινης χρηματοδότησης, το ενεργειακό αποτύπωμα χρηματ/κών ιδρυμάτων και την έκθεση σε φυσικούς κινδύνους επηρεασμένους από το κλίμα.

Εν κατακλείδι με την πρόσφατη αναθεώρηση θεωρούμε ότι η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ δεν κινδυνεύει να απωλέσει τον υπέρ-διευκολυντικό της χαρακτήρα και στην πράξη απομακρύνει ακόμη περισσότερο το ενδεχόμενο αύξησης των παρεμβατικών επιτοκίων.

 

Ευρώπη


 • Ετήσια αύξηση 9% σημείωσαν οι λιανικές πωλήσεις τον Μάιο.

Γερμανία

 • Παρά την σε ετήσια βάση αύξηση των βιομηχανικών παραγγελιών κατά 59,5%, η μηνιαία μεταβολή με την κατά 3,7% υποχώρησή της αποτέλεσε έκπληξη. Η εξέλιξη είναι αποτέλεσμα της αδύναμης ζήτησης από χώρες εκτός της ευρωζώνης η οποία αποδίδεται ενδεχομένως στην αύξηση των κρουσμάτων Covid-19  στην Ασία. Μόνο οι παραγγελίες για μηχανολογικό εξοπλισμό αυξήθηκαν ελαφρά τον Μάιο.
 • Η μηνιαία μεταβολή της βιομηχανικής παραγωγής σημείωσε υποχώρηση 0,3%. Σε προσέγγιση επιπέδου συνεχίζει ακόμη να υστερεί κατά 5% από το προπανδημικό της ύψος. Από τα στοιχεία του Μαΐου φωτεινή εξαίρεση αποτελούν τα δεδομένα των κατασκευών όπου και παρατηρήθηκε αύξηση. Παρά τις δυσκολίες επιβεβαιώθηκε η ανθεκτικότητα της αυτοκινητοβιομηχανίας και του κλάδου παραγωγής μηχανολογικού εξοπλισμού.

Ρωσία

 • Στο 6,5% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο από 6% τον προηγούμενο μήνα.

Ελλάδα

 • Στο 0,6% εκτινάχθηκε ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή τον Ιούνιο, από -1,2% τον προηγούμενο μήνα. Στην τελική διαμόρφωση του δείκτη μεγάλη ήταν η συνεισφορά των μεταφορών (4,4%) και της στέγασης (4%).

 

Αμερική


  ΗΠΑ

 • Μετά την δημοσίευση των πρακτικών της συνεδρίασης Ιουνίου της Fed, επιβεβαιώθηκε η γενική άποψη των συνέδρων περι της παροδικής φύσης του πληθωρισμού σαν αποτέλεσμα των δυστοκιών του εφοδιασμού και της επαναλειτουργίας της οικονομίας. Στις επόμενες συνεδριάσεις θα εστιαστεί η συζήτηση περι των τακτικών μείωσης των αγορών κρατικών και ενυπόθηκων ομολόγων εκ μέρους της Fed (tapering).

 • Στο επίπεδο των 373.000, ήταν ο αριθμός των αρχικών αιτήσεων ανεργίας (initial jobless claims) από 371.000 την προηγούμενη εβδομάδα.

 

Ασία


Κίνα

 • Σημαντική πτώση στο χαμηλό 14 μηνών και ελαφρά ανώτερο του ορίου επέκτασης, κατέγραψε ο πρόδρομος δείκτης ΡΜΙ Caixin των υπηρεσιών Ιουνίου με την ένδειξη 50,3 από 55,1 τον προηγούμενο μήνα. Στην έρευνα αποτυπώνεται ο περιορισμός του περιθωρίου κέρδους των επιχειρήσεων των υπηρεσιών και η ανεπαρκής ανάκαμψη των καταναλωτικών δαπανών των κινεζικών νοικοκυριών.

 • Στο 8,8% υποχώρησε τον Μάιο ο δείκτης τιμών παραγωγού από 9% τον προηγούμενο μήνα. Η εξέλιξη εν μέρει αποδίδεται στα μέτρα της κυβέρνησης να παγώσουν την αύξηση των τιμών των εμπορευμάτων, μέσω πωλήσεων ποσοτήτων βασικών μετάλλων από τα κρατικά αποθέματα.

 • Στο μέτωπο των τιμών καταναλωτού ο ονομαστικός πληθωρισμός επιβραδύνθηκε στο 1,1% από 1,3% ενώ ο σκληρός πυρήνας του έμεινε αμετάβλητος στο 0,9%.

 • Η κεντρική τράπεζα της χώρας ανακοίνωσε την μείωση του ποσοστού αναγκαστικών αποθεματικών των τραπεζών στο 12,5% από 12%. Σκοπός της απόφασης είναι να αυξηθεί η υποστήριξη ρευστότητας στην οικονομία και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 1 τρις Γιουάν.

Ν. Κορέα

 • Μικρή υποχώρηση στο 2,4% από 2,6% κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο.

 

 

Market Snapshots


Macro

1

10 Year Sovereign Bonds

2

Global Indices

3

Developed Markets

4

Emerging Markets

5

Currencies

6

Commodities

7