Back to top
ΗΠΑ.ΑΕΠ α’ τριμήνου και συνεδρίαση της FED.
pixc

Τμήμα Ερευνών HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ

Στο 1,1% ανήλθε ο ετησιοποιημένος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ των ΗΠΑ στην διάρκεια του α’ τριμήνου του 2023. Ο ρυθμός ήταν χαμηλότερος του γενικά αναμενόμενου (1,9%). Η μεγέθυνση της ιδιωτικής κατανάλωσης ήταν 3,7% και των πάγιων επενδύσεων 0,7%. Οι επενδύσεις σε ακίνητα υποχώρησαν εκ νέου (4,2%), αν και η καταγραφή ήταν με ηπιότερους ρυθμούς από τα προηγούμενα τρίμηνα.

Οι καθαρές εξαγωγές συνεισέφεραν 0,1% στο συνολικό ΑΕΠ, ενώ αντιθέτως η βραδύτερη συσσώρευση αποθεμάτων αφαίρεσε 2,3 ποσοστιαίες μονάδες και αποτέλεσε και την κύρια αιτία της ασθενέστερης των προσδοκιών αύξησης του ΑΕΠ.

Η καταναλωτική δαπάνη για αγαθά αυξήθηκε με ρυθμό 6,5% ενώ στις  υπηρεσίες η αύξηση περιορίστηκε μεν στο 2,3%, αλλά είναι διακριτή μια μετατόπιση της ζήτησης από τα αγαθά στις υπηρεσίες, εξηγώντας έτσι και την μείωση της αποθεματοποίησης σε αγαθά από τις επιχειρήσεις παραγωγής των.  

Η ετήσια μεταβολή του δείκτη προσωπικών δαπανών (PCE core) κατά την διάρκεια του τριμήνου ανήλθε στο 4,7%, πολύ μακριά ακόμη από τον στόχο της κεντρικής Τράπεζας για επίπεδο πληθωρισμού στο 2%. Για την συνεδρίαση αυτής της εβδομάδος, οι προθεσμιακές αγορές αποτιμούν την πιθανότητα αύξησης του παρεμβατικού επιτοκίου κατά 0,25%, με ποσοστά σχεδόν βεβαιότητας (97,5%).

Το δύσκολο έργο έχουν να το αντιμετωπίσουν τα μέλη της FED με δικαίωμα ψήφου, στην μεθεπόμενη συνεδρίαση αυτής της 14ης Ιουνίου. Εκεί θα πρέπει να σταθμιστούν αφενός οι κίνδυνοι από τις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα, οι πιστωτικές συνθήκες, οπωσδήποτε η οροφή του δημοσίου χρέους αν δεν έχει βρεθεί λύση μέχρι τότε και αφετέρου η συνεχιζόμενη αύξηση του μισθολογικού κόστους, η βραδύτατη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και η επιμονή του σε υψηλά επίπεδα.

Η συνέντευξη του προέδρου J.Powell, που θα ακολουθήσει την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της 3ης Μαΐου, θα ξεκαθαρίσει θεωρούμε την ακλόνητη βούληση της Τράπεζας για σταθερά παρεμβατικά επιτόκια μέχρι το τέλος του 2023 ή και ενδεχομένως για μία περαιτέρω αύξηση, σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις των αγορών για αποκλιμάκωση εντός του 2023.

 

 

Ευρώπη


 • Με ρυθμό 0,1% βελτιώθηκε το ΑΕΠ της Ευρωζώνης στην διάρκεια του α’ τριμήνου, αποφεύγοντας έτσι μετα βίας την τεχνική ύφεση μετα την υποχώρηση του 0,1% του προηγούμενου τριμήνου. Παρά τον υψηλό πληθωρισμό και τα αυξανόμενα επιτόκια οι πρόδρομοι δείκτες παραπέμπουν σε μια κάπως ισχυρότερη οικονομία στην διάρκεια της άνοιξης.

Γερμανία

 • Μετα βίας απέφυγε την ύφεση η χώρα με την οριακή αύξηση 0,047% του ΑΕΠ στην διάρκεια του α’ τριμήνου μετα το -0,4% του προηγούμενου. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία η υποχώρηση της ιδιωτικής και δημόσιας δαπάνης, αντισταθμίστηκε από την ενίσχυση των επενδύσεων και των εξαγωγών. Όπως δείχνουν τα στοιχεία των πρόδρομων δεικτών του Απριλίου με την ισχυρή αγορά εργασίας και την αύξηση του μισθών, η ιδιωτική κατανάλωση στο τρέχον τρίμηνο θα είναι αυξημένη γεγονός το οποίο θα οδηγήσει την οικονομική δραστηριότητα σε αύξηση.
 • Ήπια αποκλιμάκωση στο 7,2% από 7,4% σημείωσε ο πληθωρισμός τον Μάρτιο. Παρά την έντονη πτώση των τιμών των λαχανικών η οποία οδήγησε στην πρώτη μηνιαία υποχώρηση των τροφίμων τον τελευταίο 1,5 χρόνο, οι ανοδικές πιέσεις παραμένουν ισχυρές και έτσι στρώνεται το έδαφος για την επόμενη αύξηση των παρεμβατικών επιτοκίων εκ μέρους της ΕΚΤ.

Γαλλία

 • Ήπια επέκταση 0,2% κατέγραψε το ΑΕΠ της χώρας σε τριμηνιαία βάση στην διάρκεια του α’ τριμήνου. Στην μεταβολή ισχυρή ήταν η συνεισφορά των καθαρών εξαγωγών. Η εγχώρια ζήτηση ήταν αδύναμη λόγω του υψηλού πληθωρισμού και οι επενδύσεις λόγω των υψηλών επιτοκίων έμειναν στάσιμες. Σύμφωνα με τις πρόδρομες έρευνες, διαφαίνεται ότι το β’ τρίμηνο θα είναι δυναμικότερο αν και οι σφιχτές πλέον χρηματοοικονομικές συνθήκες θα λειτουργήσουν σαν βαρίδιο στα επόμενα τρίμηνα.

 

Αμερική


ΗΠΑ

 • Σε 5,123 εκατ. μονάδες ανήλθαν οι  αγοραπωλησίες υφιστάμενων και νέων κατοικιών τον Μάρτιο, από 5173 εκτμ τον προηγούμενο μήνα, μειωμένων σε αριθμό κατά  17,6% σε ετήσια βάση.
 • Ο δείκτης S&P Case-Shiller ο οποίος αποτυπώνει την μεταβολή του επιπέδου τιμών των κατοικιών 9 περιοχών των ΗΠΑ, κατέδειξε την κατά 0,4% ετήσια αύξηση των τιμών τον Φεβρουάριο, σε σχέση με το 2,6 % του προηγούμενου μήνα.
 • Ο κρίσιμος για την διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής της FED δείκτης του πληθωρισμού (δομικός δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών PCE Core), παρέμεινε αμετάβλητος στο 4,6% τον Μάρτιο.
 • Κατά 4,9% σε ετήσια βάση ήταν αυξημένος το α’ τρίμηνο του 2023 ο δείκτης μισθολογικού κόστους από 5,13% το προηγούμενο.
 • Σύμφωνα με το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης σε ετήσια βάση, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των Αμερικανών ενισχύθηκε τον Μάρτιο 4,2%. Οι προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες ενισχύθηκαν κατά 1,9%. Το ποσοστό αποταμίευσης ήταν 5,1% συγκρινόμενο με το 4,8% του Φεβρουαρίου.

 

Ασία


Κίνα

 • Απόκλιση στην κατεύθυνση ανάπτυξης μεταξύ του τομέα υπηρεσιών και μεταποίησης, σύμφωνα με την έρευνα της PMI NBS. Η μεταποίηση βρέθηκε σε έδαφος συρρίκνωσης τον Απρίλιο χαρακτηριζόμενη από την υποχώρηση της εγχώριας και εξωτερικής ζήτησης. Οι υπηρεσίες και οι κατασκευές ήταν ανθεκτικές. Παρά την άνθηση των υπηρεσιών φαίνεται ότι η μεταποίηση δεν φαίνεται να πατάει ακόμη γερά στα πόδια της και θα πρέπει να αναμένεται η συνέχιση των κεντρικών πολιτικών ενίσχυσής της.

Ιαπωνία

 • Αύξηση 7,2% σημείωσαν οι λιανικές πωλήσεις τον Μάρτιο.

Ν. Κορέα

 • Στο 0,8% ανήλθε η ετήσια μεγέθυνση του ΑΕΠ της χώρας το α’ τρίμηνο από 1,3% προηγουμένως.
 • Ετήσια πτώση 7,6% υπέστη η βιομηχανική παραγωγή τον Μάρτιο.

 

 

Market Snapshots


Macro

1

S&P 500 EARNINGS SCORECARD

2

10 Year Sovereign Bonds

3

Global Indices

4

Developed Markets

5

Emerging Markets

6

Currencies

7

Commodities

8