Back to top
ΗΠΑ. Ισχυρά στοιχεία της αγοράς εργασίας τον Μάρτιο.
te

Τμήμα Ερευνών HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ

Νέα υποχώρηση στο 3,6% από 3,8% κατέγραψε στις ΗΠΑ το ποσοστό της ανεργίας τον Μάρτιο. Οι νέες προσλήψεις ανήλθαν σε 431 χιλ. ανεβάζοντας έτσι το σύνολο των απασχολούμενων στους 150,925 εκτ, 1,579 εκτμ λιγότεροι από το επίπεδο των 152,5 εκτμ του Φεβρουαρίου του 2020. Το ποσοστό συμμετοχής του εργατικού δυναμικού στο σύνολο του πληθυσμού (labor force participation rate) ανήλθε στο 62,4. Η ετήσια μεταβολή των μέσων ωριαίων αποδοχών ήταν 5,55% από 5,19% τον προηγούμενο μήνα. Αυτήν την στιγμή το επίπεδο των ανέργων στις ΗΠΑ ανέρχεται στα 6,270 εκτμ άτομα και   οι εργοδότες προσφέρουν για κάλυψη 11,266 εκτμ θέσεις απασχόλησης, δηλαδή αντιστοιχεί σε κάθε άνεργο 1,79 κενές θέσεις εργασίας. Ιστορικό ρεκόρ!    

Με τα δεδομένα επιβεβαιώνεται σαφώς η θέση του προέδρου της Fed για την ισχυρή και την σφιχτή αμερικανική αγορά εργασίας. Η ζήτηση των επιχειρήσεων για εργαζόμενους υπερβαίνει την προσφορά και η αύξηση των αποδοχών είναι η μεγαλύτερη δεκαετιών με ιδιαίτερα ευνοημένους τους χαμηλόμισθους.         

Ερωτηματικά εγείρονται σχετικά με τις προσεχείς συνθήκες της αγοράς εργασίας, αφενός για την δυνατότητα του ποσοστού συμμετοχής του εργατικού δυναμικού από 62,4 να επανέλθει στο προπανδημικό 63,4, μέσω της παρατηρούμενης αύξησης των μισθών και της ύφεσης της πανδημίας. Αφετέρου, διαμορφώνονται σημαντικές δυναμικές σαν αποτέλεσμα της σφιχτής νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας και της ενδεχόμενης μετακύλισης στην κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών, του αυξημένου μισθολογικού κόστους.

 

Ευρώπη


 • Στο 6,8% από 6,9% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας. Τον Φεβρουάριο 11,155 εκτμ άτομα χαρακτηρίστηκαν άνεργα, 181 χιλιάδες λιγότερα από τον Ιανουάριο.

Γερμανία

 • Στο 7,6% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός τον Μάρτιο από 5,1%.  Οι διογκωμένες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, ώθησαν την ένδειξη σε υψηλά 10ετιών. Παρά τα κυβερνητικά προγράμματα προστασίας της αγοραστικής δύναμης, στους δείκτες καταναλωτικής εμπιστοσύνης αποτυπώνεται πλέον μια ζοφερή εικόνα, λόγω της απειλής της καταναλωτικής δαπάνης από τον περιορισμό του διαθέσιμου εισοδήματος. Θα πρέπει να αναμένουμε ότι ο υψηλός πληθωρισμός σε συνδυασμό με την σφιχτή αγορά εργασίας, θα ενεργοποιήσουν μάλλον το διεκδικητικό πλαίσιο των συνδικάτων για υψηλότερους μισθούς.

 • Αμετάβλητο στο 5% παρέμεινε το ποσοστό της ανεργίας τον Μάρτιο.

Γαλλία

 • Με κύριο αίτιο την ενέργεια (28,9%) και τα τρόφιμα (7,2%), κλιμακώθηκε στο 5,1% ο εναρμονισμένος πληθωρισμός τον Μάρτιο από 4,2% τον προηγούμενο μήνα.

Ελλάδα

 • Στην υποχώρηση του ΡΜΙ στο 54,6 από 57,8%, αποτυπώνεται μεν η επιβράδυνση της δραστηριότητάς της ελληνικής μεταποίησης τον Μάρτιο, αλλά παρέμεινε ανθεκτική στην διάρκεια του τριμήνου. Οι νέες παραγγελίες και το τελικό προϊόν αυξήθηκαν με ηπιότερο ρυθμό. Οι αυξημένες τιμές και η ουκρανική κρίση ενέτειναν την ανασφάλεια των πελατών. Οι καθυστερήσεις και οι ελλείψεις των πρώτων υλών πριμοδότησαν το κόστος και οδηγούν γενικά στην επι τα χείρω αναθεώρηση της αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής για το 2022 στο 2,3%.

 

Αμερική


  ΗΠΑ

 • Ο κρίσιμος για την διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής της FED δείκτης του πληθωρισμού (δομικός δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών, PCE Core), κλιμακώθηκε στο επίπεδο του Απριλίου του 1983 και διαμορφώθηκε τον Φεβρουάριο στο 5,4% από 5,17% τον προηγούμενο μήνα.

 • Ο δείκτης S&P Case-Shiller ο οποίος αποτυπώνει την μεταβολή του επιπέδου τιμών των κατοικιών 9 περιοχών των ΗΠΑ, κατέδειξε την κατά 19,16% ετήσια αύξηση των τιμών τον Ιανουάριο, σε σχέση με το 18,86 % του προηγούμενου μήνα.

 • Κατά 101,5$ δις σε εθνικό επίπεδο αυξήθηκε το προσωπικό εισόδημα των πολιτών τον μήνα Φεβρουάριο. Αυτό ισοδυναμεί με μεγέθυνση 6% σε ετήσια βάση. Το ποσοστό αποταμίευσης ανήλθε στο 6,3% από 6,1%. Οι πραγματικές καταναλωτικές δαπάνες των αμερικανικών νοικοκυριών ήταν 6,9% περισσότερες από τον Φεβρουάριο του 2021, με τις δαπάνες για υπηρεσίες και αγαθά αντίστοιχα διογκωμένες κατά 7,4% και 5,95%.

 

Ασία


Κίνα

 • Σημαντική υποχώρηση σε έδαφος συρρίκνωσης κατέγραψε ο πρόδρομος δείκτης της μεταποίησης ΡΜΙ Caixin τον Μάρτιο. Η ένδειξη 48,1 είναι η χαμηλότερη από τον Φεβρουάριο του 2020 και αποδίδεται στις διαταραχές της παραγωγής, λόγω της νέας έξαρσης των περιστατικών του Covid-19. H αδυναμία αφορούσε την παραγωγή αλλά και τις νέες παραγγελίες, ενώ το κόστος προμηθειών ανήλθε σε νέα ανώτερα. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι το πλήγμα της παραγωγής ήταν μεγαλύτερο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρά στις μεγάλες.

Κορέα

 • Το αυξημένο κόστος των ενεργειακών εισαγωγών συνετέλεσε τα μέγιστα στο εμπορικό έλλειμμα ύψους 4$ τρις του α’ τριμήνου, από πλεόνασμα 4,39$ τρις το προηγούμενο. Παρά την υποχώρηση των αποστολών αυτοκινήτων και εξαρτημάτων  στο εξωτερικό, οι εξαγωγές παρέμειναν ανθεκτικές.

Ιαπωνία

 • Αρνητική ετήσια μεταβολή 0,8% σημείωσαν  οι λιανικές πωλήσεις τον Φεβρουάριο από 1,1% τον προηγούμενο μήνα.

 

 

Market Snapshots


Macro

1

10 Year Sovereign Bonds

2

Global Indices

3

Developed Markets

4

Emerging Markets

5

Currencies

6

Commodities

7