Back to top
ΕΕ Επόμενης Γενιάς. Ένα σχέδιο αμοιβαιοποίησης του ευρωπαϊκού χρέους;
cc

Μια εβδομάδα μετά την γαλλογερμανική πρόταση για την δημιουργία ενός ταμείου ανάκαμψης ύψους 500 δις ευρώ ακολούθησε η πρόταση της ευρωπαϊκής επιτροπής για ένα αντίστοιχο ταμείο ύψους 750 δις και με την προσωνυμία “ΕΕ Επόμενης Γενιάς”. Οι πόροι αυτού του ταμείου θα αντληθούν μέσω αγορών με εγγύηση τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και θα προωθηθούν στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση του κορονοϊού με την μορφή δανείου τα 250 δις και σαν επιχορήγηση η εμπροσθοβαρή καθαρή μεταφορά τα 500 δις ευρώ.

Αν και η πρόταση απέχει αρκετά από την ιδέα της αμοιβαιοποίησης του χρέους, δημιουργεί προϋποθέσεις ευνοϊκής χρηματοδότησης στις χώρες που λόγω κορονοϊού δυσκολεύονται είτε να αναχρηματοδοτήσουν το δημόσιο χρέος τους, είτε να αναλάβουν το κόστος των δαπανών ανάκαμψης. Πέρα από την μακροοικονομική σταθεροποίηση, η πρόταση είναι φιλόδοξη στον βαθμό που στοχεύει στην ενίσχυση του τομέα της υγείας και της έρευνας, και συσπειρώνει δράσεις στην κατεύθυνση του ΄πράσινου΄ και ψηφιακού μετασχηματισμού.    

Η άντληση των κεφαλαίων του ταμείου θα γίνει στο διάστημα 2021-2024 και η αποπληρωμή θα ακολουθήσει την περίοδο 2027-2058. Το μερίδιο των δανείων -κεφάλαιο και τόκοι-  θα εξοφληθεί εξ ολοκλήρου από τις χώρες που θα δανειστούν και το μερίδιο των χορηγήσεων θα αναληφθεί να εξοφληθεί τα επόμενα 40 χρόνια, μέσω του αυξημένου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Το σχέδιο δεν προσδιορίζει την κατανομή των κονδυλίων αλλά αναφέρεται σε 3 πυλώνες.

 • Υποστήριξη των κρατών στην εφαρμογή ουσιαστικών επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων στα πλαίσια μιας διατηρήσιμης ανάκαμψης, ενός νέου ταμείου συνοχής και ενίσχυσης της πράσινης μετάβασης.
 • Αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, μέσω κινήτρων στις ιδιωτικές επενδύσεις, κινητoποίησης ιδιωτικών πόρων, στήριξης των εταιρειών που επλήγησαν από την πανδημία και υποστήριξης του ‘InvestEU’ της συνέχειας του σχεδίου Juncker.
 • Παραδειγματισμός και εξαγωγή συμπερασμάτων από την κρίση, δηλαδή υγειονομική υποστήριξη και επίδειξη αλληλεγγύης σε γειτονικά κράτη.

Ποια είναι τα οφέλη των χωρών αποδεκτών από το σχέδιο; Πέρα από την μεταφορά πόρων μέσω των επιχορηγήσεων, το όφελος των χωρών με υψηλό δανεισμό είναι τεράστιο, δεδομένου του γεγονότος ότι μπορούν να δανειστούν με την εγγύηση του προϋπολογισμού της ευρωπαϊκής ένωσης με πολύ χαμηλότερα επιτόκια απ’ ότι αν προσέφευγαν στις αγορές μόνες τους. Επίσης αυτές οι χώρες, θα μπορούν, να δανειστούν τα επόμενα 7 χρόνια και να αποπληρώσουν το χρέος τους στο διάστημα 2027-2058.

Σύμφωνα πάντα με το σχέδιο σαν μεγαλύτεροι χρηματοδότες του προϋπολογισμού, η Γερμανία θα συνεισφέρει καθαρά περί τα 70 δις ευρώ, η Γαλλία περί τα 30 δις και η Ολλανδία 15 δις. Οι μεγαλύτεροι καθαροί αποδέκτες θα είναι η Ισπανία περί τα 37 δις, Ιταλία 25 δις, Πολωνία 24 δις, Ελλάδα 22 δις.

Η ευρωπαϊκή επιτροπή τονίζει εμφατικά ότι το σχέδιο είναι έκτακτο και προσωρινό και έχει σαν σκοπό να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του κορονοϊού. Μπορούμε όμως παρόλα αυτά να χαρακτηρίσουμε την δρομολόγηση ενός τέτοιου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού σαν μια εμβρυακή μορφή και υπό συνθήκες αμοιβαιοποίηση του ευρωπαϊκού χρέους.

Εξερευνήστε τα πρότυπα Χαρτοφυλάκια της HellasFin ΕΔΩ.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ

Ευρώπη


 • Στο 0,1% επιβραδύνθηκε η αύξηση του πληθωρισμού τον Μάϊο σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, από 0,3% τον προηγούμενο μήνα, με τον σκληρό πυρήνα να μένει περίεργα αμετάβλητος στο 0,9%.

 

Γερμανία

 • Η έρευνα του πρόδρομου δείκτη επιχειρηματικής εμπιστοσύνης Ifo Μαΐου, χαρακτηρίστηκε από την δυσοίωνη εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης  και με την χαμηλότερη ένδειξη από το 2009 στο 78,9 από 79,5 τον προηγούμενο μήνα. Ο υποδείκτης όμως των προσδοκιών παρουσιάζει βελτίωση σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα με καταγραφή 80,1 από 69,4. Το μεγαλύτερο μερίδιο των θετικών προσδοκιών για ανάκαμψη, μπορεί να αποδοθεί στην ευφορία της χαλάρωσης των μέτρων περιορισμού και την αίσθηση αποτελεσματικότητας των τεράστιων δημοσιονομικών και νομισματικών μέτρων.
 • Την μεγαλύτερη υποχώρηση από το 2009, κατέγραψαν οι λιανικές πωλήσεις του Απριλίου με ποσοστό 6,5%.

Γαλλία

 • Μεικτή εικόνα εμφανίζουν οι πρόδρομοι δείκτες καταναλωτικής και επιχειρηματικής εμπιστοσύνης Μαΐου, παρά το γεγονός ότι και οι δυο παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Η σταδιακή χαλάρωση των μέτρων περιορισμού από την 11ην Μαΐου, οδηγεί σε σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας και έτσι η επιχειρηματική εμπιστοσύνη αρχίζει να επανέρχεται με ένδειξη 70 από 68 τον Απρίλιο. Το καταναλωτικό ηθικό αντιθέτως συνεχίζει να υποχωρεί με ένδειξη 93 από 95 τον προηγούμενο μήνα.

 

Εξερευνήστε τα πρότυπα Χαρτοφυλάκια της HellasFin ΕΔΩ.

ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΜΟΛΟΓΑ

Αμερική


  ΗΠΑ

 • Ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε το ποσοστό αποταμίευσης τον Απρίλιο στο 33%. Στο ακραίο αυτό μέγεθος αποτυπώνεται η κατάρρευση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 17,3% και η προσωρινή αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος λόγω της εκταμίευσης του προγράμματος ενίσχυσης CARES.
 • Αμυδρή βελτίωση στο 86,6 από 85,7, εμφάνισε τον Μάιο ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης.
 • Ελαφρά αύξηση, μάλλον προσωρινή λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, παρουσίασαν οι πωλήσεις μονοκατοικιών τον Απρίλιο, στις 623.000 από 619.000 του προηγούμενου μήνα.
 • Στο επίπεδο των 2.123.000, διαμορφώθηκε ο αριθμός των αρχικών αιτήσεων για επίδομα εργασίας (initial jobless claims) την προηγούμενη εβδομάδα. Αξιοσημείωτη είναι η υποχώρηση των συνεχόμενων αιτήσεων για επίδομα ανεργίας   από 24.912.000 στα 21.052.000. Η διαφορά των 3.860.000 σημαίνει ότι αρχίζει η επιστροφή ατόμων στις θέσεις εργασίας τους. Υπολογίζουμε ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα το ποσοστό της ανεργίας μάλλον θα κορυφωθεί τον μήνα Μάιο με ένδειξη  περί το 16,2%.

 

Βραζιλία

 • Αρνητική κατά 0,3% ήταν η μεταβολή του ΑΕΠ α’ τριμήνου της χώρας.

 

Εξερευνήστε τα πρότυπα Χαρτοφυλάκια της HellasFin ΕΔΩ.

ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΜΟΛΟΓΑ

Ασία


Ινδία

 • Στο 3,1 % επιβραδύνθηκε η αύξηση του ΑΕΠ α’ τριμήνου από 4,1% το προηγούμενο. Το ποσοστό μεταβολής  το οποίο περιέργως εμφανίζεται ιδιαίτερα ισχυρό, θα πρέπει να αναμένουμε μάλλον να αναθεωρηθεί πτωτικά, δεδομένης της δυστοκίας στην συλλογή των στατιστικών στοιχείων της περιόδου.

Κορέα

 • Δυσάρεστη έκπληξη αποτέλεσαν τα στοιχεία της βιομηχανικής παραγωγής Απριλίου τα οποία παρουσίασαν μείωση 4,5%. Στην αδύνατη ένδειξη αντανακλάται η έντονη υποχώρηση των εξαγωγών.

Ιαπωνία

 • Ελαφρά αύξηση στο 2,6% από το 2,5% του προηγούμενου μήνα σημείωσε το ποσοστό της ανεργίας.
 • Σημαντική μείωση 13,7% παρουσίασαν οι λιανικές πωλήσεις τον Απρίλιο.

Κίνα

 • Μικρή υποχώρηση στο 50,6 από 50,8 σημείωσε ο PMI της μεταποίησης NBS Μαΐου. Κύριο χαρακτηριστικό της καταγραφής ήταν η βαθμιαία ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητάς αλλά και η μείωση των εξαγωγών

 

Εξερευνήστε τα πρότυπα Χαρτοφυλάκια της HellasFin ΕΔΩ.

​ ​ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΜΟΛΟΓΑ

Market Snapshots


Macro

1

10 Year Sovereign Bonds

2

Global Indices

3

Developed Markets

4

Emerging Markets

5

Currencies

6

Commodities

222222