Back to top
Δημιουργία και ανάλυση μίας έκθεσης απόδοσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου USA STOCKS

Μια συνεργασία μεταξύ της επενδυτικής εταιρίας HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στα πλαίσια του προγράμματος Consulting Project, για τον φοιτητή Λεχούδη Σταύρο, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Management του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Ποιο είναι το πλαίσιο συνεργασίας της εταιρίας με το φοιτητή;

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος στα πλαίσια του μεταπτυχιακού MSc in Management προσφέρει στους φοιτητές την δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα Συμβουλευτικό Έργο (Consulting Project). Συγκεκριμένα, οι φοιτητές είτε αυτόνομα είτε μαζί με άλλους φοιτητές, έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με μία εταιρία και να δουλέψουν πάνω σε πραγματικά ζητήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει η εταιρία. Κατά τη διάρκεια της πολύπλευρης συνεργασίας οι φοιτητές έχουν τη στήριξη του ακαδημαϊκού προσωπικού αλλά και του εκπρόσωπου της εταιρίας με την οποία συνεργάζονται ώστε να είναι σωστά προετοιμασμένοι για να βρουν λύσεις στα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει η εταιρία και να παραδώσουν ένα σωστά δομημένο επιχειρησιακό πλάνο. Βασικός στόχος του συμβουλευτικού έργου είναι να δοθεί η ευκαιρία στους φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος να έρθουν αντιμέτωποι με πραγματικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει μια εταιρία και να συμβάλλουν στα επόμενα επιχειρησιακά βήματά της. Επιπλέον οι φοιτητές θα μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα πώς λειτουργούν τα εργασιακά περιβάλλοντα μεγάλων και μικρών εταιριών ώστε να μπορέσουν να εξοπλιστούν με τα αναγκαία εφόδια που χρειάζονται οι εργαζόμενοι στο σημερινό ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από το Συμβουλευτικό Έργο (Consulting Project) του μεταπτυχιακού προγράμματος MSc in Management του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, μπορεί κάποιος να ανατρέξει στην παρακάτω ιστοσελίδα του πανεπιστημίου:
www.ihu.gr/ucips/geninfo/consulting-project#

Ποιο είναι το αντικείμενο της μελέτης;

Το αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης αποφασίστηκε από κοινού μεταξύ του φοιτητή και της εταιρίας στοχεύοντας να καλύψει τόσο τα ενδιαφέροντα του φοιτητή όσο και τις ανάγκες της εταιρίας. Συγκεκριμένα στόχος της μελέτης ήταν η δημιουργία μιας έκθεσης πάνω στην απόδοση του USA STOCKS, από τα πολλά πρότυπα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που προσφέρει η εταιρία.

USA STOCKS Μετοχικό Χαρτοφυλάκιο

Ποιος είναι ο στόχος της μελέτης;

Στόχος της μελέτης αυτής είναι η δημιουργία μιας περιοδικής έκθεσης  μέσω της οποίας θα αντανακλάται η απόδοση του χαρτοφυλακίου USA STOCKS. Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση αυτή θα μπορεί να αποσταλεί στους πελάτες της εταιρίας και μέσω αυτής να ενημερώνονται για τη συνολική απόδοση του χαρτοφυλακίου  στο οποίο έχουν επενδύσει.

Ποιο είναι το περιεχόμενο της μελέτης;

Η συνολική προσπάθεια και το τελικό αποτέλεσμα της μελέτης αποτελείται από πολλά και διαφορετικά κομμάτια τα οποία λειτουργούν αλυσιδωτά ώστε να παρέχουν στην εταιρία μια ολοκληρωμένη και ουσιαστική πρόταση. Συγκεκριμένα το σύνολο της μελέτης χωρίζεται στα παρακάτω μέρη:

 • Μια εισαγωγή γύρω από το τί είναι η έκθεση απόδοσης χαρτοφυλακίου.
 • Το περιεχόμενο της έκθεσης και η επεξήγηση της απαραίτητης θεωρίας πάνω στην οποία βασίζεται η δομή της έκθεσης.
 • Η παράθεση και επισύναψη κομματιών από ευρωπαϊκές οδηγίες εποπτικών αρχών (ESMA)  που αφορούν τη δημιουργία και παράδοση τέτοιων εκθέσεων (π.χ. MiFID και MiFID II).
 • Η μεθοδολογία που ακολούθησε ο φοιτητής καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης.
 • Τα ευρήματα της μελέτης που περιλαμβάνουν τις όποιες δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος που δημιουργεί μια έκθεση απόδοσης επενδυτικού χαρτοφυλακίου, πιθανές λύσεις αντιμετώπισης των δυσκολιών, τι κερδίζουν οι εταιρίες μέσω των εκθέσεων αυτών και σε τι είναι απαραίτητο να δοθεί επιπλέον προσοχή.
 • Τελικά συμπεράσματα και προτάσεις.
 • Η έκθεση απόδοσης επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Τι είναι μία έκθεση απόδοσης επενδυτικού χαρτοφυλακίου;

Η συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί ένα έγγραφο που θα μπορούσε να παραδοθεί στους επενδυτές ώστε να ενημερωθούν για τη πορεία της επένδυσής τους. Μια τέτοια έκθεση διαφέρει από εταιρία σε εταιρία αλλά κατά βάση όλες έχουν ως κοινό παρονομαστή την σωστή και ειλικρινή ενημέρωση του πελάτη αλλά ταυτόχρονα και την προσπάθεια επιμόρφωσης των επενδυτών. Μια τέτοια έκθεση θα μπορούσε να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Διαφανή ιστορικά δεδομένα και δείκτες απόδοσης.
 • Οι εκθέσεις παραδίδονται στο πελάτη με βάση μια προκαθορισμένη περιοδικότητα (μηνιαία, τριμηνιαία κλπ.)
 • Η δομή της έκθεσης έχει ως βάση τις επιθυμίες του πελάτη.
 • Ο σχεδιασμός της έκθεσης ακολουθεί τις οδηγίες των εποπτικών αρχών.
 • Στην έκθεση περιλαμβάνονται τα πιθανά έξοδα και το ρίσκο επένδυσης.
 • Το περιεχόμενο της έκθεσης είναι κατανοητό και επεξηγείται κατάλληλα αξιοποιώντας το επενδυτικό λεξικό που παρέχει η εταιρία.
 • Η δομή και οι στόχοι της έκθεσης αξιολογούνται συχνά από τους επενδυτές και τους επενδυτικούς συμβούλους.

 Το περιεχόμενο της έκθεσης και η χρήση θεωρίας

Ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της μελέτης και απαραίτητο κομμάτι για τη δημιουργία της έκθεσης είναι το θεωρητικό. Αρχικά, ερευνάται τι είναι σημαντικό και ουσιαστικό να συμπεριληφθεί στην έκθεση αξιολογώντας τα κατάλληλα βιβλία, άρθρα, υλικό έγκυρων ιστοτόπων, αλλά και παρόμοιας λογικής εκθέσεις από μεγάλους επενδυτικούς οίκους. Αφού έχει συγκεντρωθεί όλο το απαραίτητο υλικό ξεκινά η επεξήγησή του και υπογραμμίζονται οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Για να δομηθεί σωστά μια τέτοια έκθεση είναι απαραίτητη η χρήση τόσο της σωστής θεωρίας όσο και η χρήση επίκαιρου ενημερωτικού υλικού (ακόμα και δημοσιογραφίας) ώστε ο αναγνώστης να έχει μια σφαιρική εικόνα γύρω από το γιατί οι επενδύσεις του έχουν αυτή τη «συμπεριφορά».

Ενδεικτικά παρακάτω αναφέρεται το περιεχόμενο της έκθεσης:

 • Χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου και νέα της αγοράς. Βασικά χρηματοοικονομικά γεγονότα σε συνδυασμό με διαγράμματα και σχολιασμό έχουν ως στόχο να ενημερώσουν γρήγορα και ουσιαστικά τον αναγνώστη.
 • Ο καταμερισμός των μετοχών του χαρτοφυλακίου. Ο επενδυτής έχει αναλυτικά μπροστά του χωρισμένο σε ποσοστά  το σύνολο των μετοχών και επενδυτικών κλάδων.
 • Δείκτες απόδοσης. Βασικοί δείκτες απόδοσης όπως η μέση απόδοση και η διακύμανση του χαρτοφυλακίου.
 • Αξία σε κίνδυνο. Ενημέρωση του επενδυτή για το κίνδυνο απώλειας αξίας.
 • Κορυφαίες και κατώτερες αποδόσεις μετοχών. Παρουσίαση των καλύτερων και χειρότερων μετοχών με βάση την απόδοση τους μαζί με σχολιασμό.
 • Εξισορρόπηση του χαρτοφυλακίου και περιληπτική παρουσίαση επενδυτικών επιλογών. Στόχος η ανάδειξη της διαφάνειας και της ποιότητας υπηρεσιών σχετικά με το πώς η εταιρία διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο.
 • Έξοδα του χαρτοφυλακίου.
 • Συμπεράσματα και μελλοντικές προσδοκίες. Τελευταίος σχολιασμός για τη περίοδο αναφοράς και παράθεση προσδοκιών.

Πιθανές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει η εταιρία και πιθανές λύσεις

Η παροχή υπηρεσιών ύψιστης αξίας και η εκπλήρωση των προϋποθέσεων που θέτουν οι πελάτες δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Η έρευνα, ο σχεδιασμός και η συνεχής ενημέρωση γύρω από μία τέτοια έκθεση μπορεί να κοστίσουν σημαντικά σε χρόνο και χρήματα. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητο η εταιρία να διαχειρίζεται σωστά τα εφόδιά της, το εργατικό δυναμικό της, να αξιοποιεί κατάλληλα παροχές τρίτων εταιριών και να συμβουλεύεται συχνά τις οδηγίες των θεσμών που μπορεί να διευκολύνουν σημαντικά την όλη διαδικασία.

Υπάρχει σοβαρή περίπτωση μια τέτοια έκθεση να μην την αξιοποιούν κατάλληλα οι πελάτες της εταιρίας. Μεγάλη σε βάθος ανάλυση ή η έλλειψη ουσιαστικής πληροφόρησης μπορεί να λειτουργήσουν αρνητικά αναφορικά με το ενδιαφέρον του πελάτη. Γι’ αυτό το λόγο, στα πλαίσια της συνεργασίας της εταιρίας με το πελάτη για τη σκιαγράφηση του επενδυτικού προφίλ του και τη δημιουργία επενδυτικών στόχων θα πρέπει να προστεθεί η περιοδική επικοινωνία-ενημέρωσή του ώστε να αξιολογούνται και να βελτιώνονται οι παροχές με βάση τις προτιμήσεις του.

Τι κερδίζει η εταιρία από τη παροχή μιας τέτοιας έκθεσης;

Εμπλουτίζοντας και βελτιώνοντας συνεχώς τις παροχές της, η εταιρία έχει τη δυνατότητα να κρατάει χαρούμενους τους πελάτες της και να μειώνει τη πιθανότητα να χάσει κάποιον από αυτούς. Επιπλέον, η ποιότητα των υπηρεσιών είναι αυτή που κάνει την εταιρία να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό και να προσελκύει νέους επενδυτές, πιο σίγουρους και ικανοποιημένους με το δικό της πακέτο παροχών.

Μια λεπτομερής έκθεση η οποία αναφέρεται στην απόδοση ενός χαρτοφυλακίου σίγουρα συμβάλλει στην αύξηση της διαφάνειας όσο αναφορά στις επενδυτικές επιλογές της εταιρίας. Πολλαπλές οικονομικές κρίσεις και οι άπληστοι διαχειριστές χαρτοφυλακίων αποτελούν πλήγμα για τη γενικότερη φήμη των επενδυτικών εταιριών. Το να χτίζεις καθημερινά την εμπιστοσύνη των πελατών προς την εταιρία είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό στο συγκεκριμένο κλάδο.

Η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και μια σχέση που έχει γερά θεμέλια αποτελούν σημαντικό κίνητρο για έναν επενδυτή να συντηρήσει αλλά και να αυξήσει τις επενδύσεις του, κάτι που σε βάθος χρόνου σίγουρα θα προσκομίσει υψηλότερα κέρδη στην εταιρία.

Τι είναι απαραίτητο να προσέξει η εταιρία όταν παρέχει τέτοιες εκθέσεις;

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αλλά όπως είναι και αναμενόμενο κάθε επιχειρησιακή απόφαση επιφέρει και κάποια κόστη. Η εταιρία θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη και να έχει επιλέξει τη πιο αποτελεσματική οδό ώστε να μειώσει στο ελάχιστο τα κόστη χρόνου και χρήματος όταν σχεδιάζει και μετέπειτα να παρέχει τέτοιες εκθέσεις ώστε να μην επηρεαστούν οι υπόλοιπες υπηρεσίες.

Μια τέτοια έκθεση θα πρέπει να είναι σωστά δομημένη ώστε όταν τη παίρνει στα χέρια του ο πελάτης να κερδίζει κάτι ουσιαστικό ξοδεύοντας το χρόνο του για να τη διαβάσει. Διαφορετικά η όποια δυσφορία των πελατών μπορεί να προκαλέσει τα αντίθετα αποτελέσματα.

Γι’ αυτό η εταιρία θα πρέπει να επιδιώκει να λαμβάνει συνεχώς εποικοδομητική κριτική και να την αξιοποιεί κατάλληλα ώστε να βελτιώνει συνεχώς το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχει.

Τελικά συμπεράσματα και προτάσεις

Εξαρχής, ο σκοπός του συγκεκριμένου project ήταν να μπορέσω να γνωρίσω καλύτερα τις βασικές αρχές διαχείρισης χαρτοφυλακίου, να κατανοήσω πώς δομείται μια έκθεση απόδοσης χαρτοφυλακίου και να χρησιμοποιήσω γνώσεις και εργαλεία που έλαβα από το μεταπτυχιακό μου πρόγραμμα. Η συνεργασία μου με τη HellasFin και το κ. Βενετικίδη ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική μιας και μπόρεσα να δω από άλλη οπτική τις υπηρεσίες που παρέχει μια τέτοια εταιρία και να έχω πολύτιμη στήριξη στην προσπάθεια μου να δημιουργήσω κάτι χρήσιμο και ενδιαφέρον. Γενικότερα, συνδυάζοντας τη θεωρία με τη πράξη μπόρεσα να κατανοήσω τί δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίζουν επαγγελματίες του συγκεκριμένου κλάδου αλλά και να αξιοποιήσω άμεσα γνώσεις που μου παρείχε το μεταπτυχιακό μου.

Έχοντας ολοκληρώσει τη μελέτη μου και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των σημερινών επενδυτών – πελατών της εταιρίας θα πρότεινα στην εταιρία να εξετάσει και να αξιολογήσει τις παρακάτω προτάσεις:

 • Οι σημερινοί επενδυτές έχουν διαφορετικές ανάγκες συγκριτικά με τους παλιότερους και λιγότερο ίσως απαιτητικούς σε σχέση με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι επενδυτές κάθε ηλικίας, ακόμα και οι γηραιότεροι, εξοικειώνονται όλο και περισσότερο με την τεχνολογία και η ανάγκη ψηφιοποίησης των υπηρεσιών αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Γι’ αυτό το λόγο η εταιρία θα μπορούσε να δημιουργήσει και να εξελίξει μια πλατφόρμα που θα παρέχει ολοκληρωμένη και ακριβή πληροφόρηση στον επενδυτή ανά πασά στιγμή. Με μία απλή σύνδεση στο προσωπικό του επενδυτικό προφίλ θα μπορεί να ενημερώνεται και να τροποποιεί τα στοιχεία και τις πληροφορίες που του παρέχονται αναφορικά με την απόδοση του χαρτοφυλακίου του. Ακόμα και αν εταιρίες παρέχουν ήδη μια τέτοια επιλογή στους πελάτες τους θα πρέπει να βρίσκουν τρόπους μέσω των οποίων τέτοιου είδους πλατφόρμες θα γίνονται όλο και πιο φιλικές προς τους επενδυτές και να παρέχουν ουσιαστική πληροφόρηση. Ταυτόχρονα η εταιρία θα διατηρεί τη παροχή περιοδικών ραντεβού μεταξύ πελάτη και επενδυτικού συμβούλου για να συζητούν τις εξελίξεις και πιθανές απορίες του επενδυτή. Το όλο εγχείρημα μπορεί να αποτελεί μία ακριβή επιλογή τόσο σε χρήματα όσο και σε χρόνο αλλά σίγουρα παραμένει ένα παράθυρο μέσω του οποίου η εταιρία θα μπορεί να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό.
 • Η δεύτερη πρότασή μου έχει να κάνει με το πότε η εταιρία να επιλέγει να παρέχει την έκθεση απόδοσης χαρτοφυλακίου. Συνήθως, τέτοιου είδους εκθέσεις προσφέρονται στους επενδυτές με βάση το χρόνο, τριμηνιαία, εξαμηνιαία κλπ. Μια άλλη επιλογή θα ήταν να παρέχεται στους επενδυτές με βάση τα γεγονότα και όχι το χρόνο. Για παράδειγμα, αν η απόδοση του χαρτοφυλακίου ανέβει ή πέσει απότομα να δημιουργείται μια έκθεση που να εξηγεί στον πελάτη γιατί συνέβη ότι συνέβη και να τον καθοδηγεί – προετοιμάζει για τα επόμενα βήματα με απλούς όρους και έννοιες.  Μ ’αυτό το τρόπο ο πελάτης θα νιώθει πιο ασφαλής και σίγουρος ότι ανά πάσα στιγμή θα είναι ενήμερος για την όποια σημαντική αλλαγή. Επιπλέον, θα δίνεται η δυνατότητα στους επενδυτές να κατανοούν καλύτερα τις μεταβολές των αγορών και να μην παραμένουν απλά θεατές των γεγονότων.

Δείγμα της έκθεσης που παραδόθηκε στην εταιρία:

Σε αυτό το σημείο να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη μελέτη και έκθεση συντάχθηκε στα αγγλικά για τους σκοπούς του μεταπτυχιακού μου προγράμματος. Επιπλέον σημείο αναφοράς επιλέχθηκε το Αμερικάνικο μετοχικό χαρτοφυλάκιο (USA STOCKS) που προσφέρει η εταιρία και εξετάστηκε η απόδοση του κατά τη διάρκεια του έτους 2021.

USA STOCKS

Σταύρος Λεχούδης