Back to top
Διασπορά επενδύσεων και διαχείριση κινδύνων στην Ελληνική Αγορά

Τι συμβαίνει και είμαστε ξανά στο ίδιο έργο θεατές και βλέπουμε τις χρηματιστηριακές αξίες των τραπεζών να καταρρέουν;"

Η χρηματιστηριακή πτώση των τελευταίων ημερών έφερε στην πρώτη γραμμή ξανά το θέμα των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, δηλαδή την ανάγκη για πιθανές νέες κεφαλαιακές ενισχύσεις.

Το  αποτέλεσμα είναι να ξεχαστούν  πλήρως όλες οι σχετικές ειδήσεις των τελευταίων μηνών (αναβαθμίσεις από Διεθνείς Οίκους αξιολόγησης, αύξηση καταθέσεων και επιτυχή αξιολόγηση στα stress tests των τραπεζών τον περασμένο Μάιο,  "έξοδος" των ελληνικών τραπεζών από το καθεστώς της "επιλεκτικής χρεοκοπίας" (RD) από τον οίκο Fitch).

Επίσης σε μακροοικονομικό επίπεδο, η κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση καθώς η ανεργία μειώνεται,  ο ρυθμός ανάπτυξης είναι θετικός, και η γενικότερη εικόνα συγκεκριμένων κλάδων είναι θετική.

Τι συμβαίνει λοιπόν και είμαστε ξανά στο ίδιο έργο θεατές και  βλέπουμε τις χρηματιστηριακές αξίες των τραπεζών να καταρρέουν;

Μετά τον Μάιο του 2018 η χρηματιστηριακή αξία των τραπεζών έχει μειωθεί κατά περίπου 4.5 δις  ευρώ, με αποτέλεσμα σήμερα η συνολική τους αξία να είναι περίπου 5δις .

Την στιγμή που το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.), δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 25% περίπου της αξίας των μετοχών των τραπεζών (Εθνικής, Πειραιώς και ALPHA) όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι καταγράφουμε απώλειες.  

Η αρνητική εικόνα των Ελληνικών Τραπεζών σε αυτή τη φάση, οφείλεται τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς παράγοντες. 

Ορισμένοι Εξωτερικοί παράγοντες

  • Αρνητικό κλίμα στην Ιταλία - αύξηση του 10 έτους επιτοκίου στο 3.65%, (κατόπιν αδυναμίας συνεννόησης της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα ελλειμάτων του προϋπολογισμού).
  • Αύξηση επιτοκίων στην Αμερική με απόφαση της Federal Reserve (Fed)
  • Ένταση στις σχέσης της Αμερικής με τους βασικούς εμπορικούς συμμάχους λόγω επιβολής δασμών.
  • Αρνητικό κλίμα σε πολλές αναδυόμενες αγορές όπως Τουρκία, Αργεντινή κά.

Ορισμένοι Εσωτερικοί παράγοντες

  • Έλλειψη ρευστότητας στην Ελληνική αγορά.
  • Έλλειψη εμπιστοσύνης στην Ελληνική Χρηματιστηριακή αγορά – υπόθεση Folli Follie
  • Χρονοβόρα επίλυση των «κόκκινων δανείων» εκ μέρους των τραπεζών – NPLs & NPEs.  Υψηλός αριθμός μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών και κεφαλαιακής επιβάρυνσης από προβληματικά δάνεια.
  • Εκροές από ξένους επενδυτές λόγω χαρακτηρισμού της χώρας μας ως αναδυόμενη αγορά.

 

Μέσα στο κλίμα που περιγράψαμε η αποστροφή στο ρίσκο από πλευράς των επενδυτών είναι απολύτως λογική.
Μεγάλη σύγχυση στους επενδυτές δημιουργούν δηλώσεις για διερεύνηση κερδοσκοπικών κινήσεων ή απόψεις περί κερδοσκόπων οι οποίοι πουλάνε Ελληνικά Αssets αλλά και η άποψη ότι οι πιέσεις είναι αποτέλεσμα των συζητήσεων για την πολιτική παροχών του Ελληνικού Δημοσίου. 

Από την μία πλευρά το οικονομικό επιτελείο θα πρέπει να παρουσιάσει ένα βιώσιμο σχέδιο με συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης το οποίο θα βοηθήσει στην ορθή λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, ενώ από την άλλη πλευρά οι τράπεζες θα πρέπει να βοηθηθούν και να πράξουν τον θεσμικό τους ρόλο, που δεν είναι άλλος από την παροχή ρευστότητας στο σύστημα έτσι ώστε να ενισχύσουν την ανάπτυξη υγειών επιχειρήσεων.

 Το πρόβλημα των κόκκινων δανείων είναι συνδεδεμένο με την εξέλιξη της πραγματικής οικονομίας καθώς μια μονάδα αύξηση στο ΑΕΠ δημιουργεί άμεσα θετικά αποτελέσματα στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων δανείων .

Οι επενδυτές και οι καταθέτες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους όλα τα δεδομένα τα οποία θα βοηθήσουν στην κατανόηση των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα και να αναλάβουν τους κινδύνους στο βαθμό που οι ίδιοι θα αποφασίσουν.

Σήμερα σε περιβάλλον «capital controls» οι δυνατότητες διασποράς χαρτοφυλακίου είναι περιορισμένες, υπάρχει όμως δυνατότητα να επιτύχει ένας επενδυτής μία στοιχειώδη διασπορά των κεφαλαίων του μέσω επιλογής διαφορετικών Χρηματοπιστωτικών  Μέσων.

Σήμερα, στην Ελλάδα διαθέτουμε τρεις κατηγορίες Χρηματοπιστωτικών Μέσων.

1.Κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ)

2.Εταιρικά ομόλογα.

Στην κατηγορία αυτή, ανήκουν ομόλογα και έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου συνολικής αξίας 75δις ευρώ περίπου, καθώς οι δανειακές συμβάσεις με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα υπόλοιπα 240δις ευρώ χρέους περίπου.

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν  ομόλογα ελληνικών εταιρειών οι οποίες εξέδωσαν χρέος το προηγούμενο διάστημα αντλώντας κεφαλαία απευθείας από τους επενδυτές.

Στα δυο  παραπάνω χρηματοπιστωτικά μέσα και στην προσπάθεια να υπάρξει σωστή διαχείριση των κινδύνων κάθε επενδυτής πρέπει να επιδιώκει διασπορά στο κεφάλαιο του και ταυτόχρονα να έχει προσδοκία για μεγαλύτερη απόδοση, αφού  βέβαια απευθυνθεί σε επαγγελματίες Επενδυτικούς Συμβούλους, με την βοήθεια των οποίων θα κατανοήσει πλήρως το ρίσκο που αναλαμβάνει.  

3.Μετοχικές αξίες.

Εταιρείες με ικανό Μanagement, με ουσιαστική εκπλήρωση εφαρμογής των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης, με ισχυρά θεμελιώδη στοιχεία  και εξαγωγικό προσανατολισμό, παρουσιάζουν επίσης ενδιαφέρον.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουν οι επενδυτές ότι η διασπορά δεν εγγυάται μόνο  κέρδη, αλλά  είναι μια στρατηγική για την εξισορρόπηση των κινδύνων που ενέχουν οι επενδύσεις.

 

GEORGE LYRANTONAKIS

Γεώργιος Λυραντωνάκης,
Διευθυντής Καταστήματος Κρήτης HellasFin
Πιστοποιημένος Επενδυτικός Σύμβουλος