Back to top
Αποτελέσματα του οικονομικού συμποσίου στο Jackson Hole. Ένας νέος χάρτης μελλοντικής νομισματικής πολιτικής.
v

Από τις αρχές του 2019 διαβουλεύεται η FED προκειμένου να διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο νομισματικής πολιτικής. Με το τέλος του οικονομικού συμποσίου στο Jackson Hole, ανακοινώθηκαν τα κύρια συμπεράσματα της πολυαναμενόμενης επανεξεταστικής διαδικασίας, τα οποία καταχωρήθηκαν στην δήλωση συναίνεσης (consensus statement) και αφορούν μακροχρόνιους στόχους της FED και την νομισματική της στρατηγική.

H  αναθεώρηση/επικαιροποίηση των μακροχρόνιων στόχων της κεντρικής τράπεζας συντελείται για πρώτη φορά από το 2012, όταν τότε είχαν καταγραφεί οι δεσμεύσεις για πληθωρισμό 2% και επιδίωξη της μέγιστης απασχόλησης.

Σύμφωνα με την δήλωση ο νέος στόχος για τον πληθωρισμό αναμορφώνεται και έχει σαν στόχο την επίτευξη διαχρονικά ενός ποσοστού ύψους μεσοσταθμικά 2%. Έτσι οι περίοδοι όπου η διακύμανση του ήταν χαμηλότερη του 2%, θα ακολουθούνται από διακυμάνσεις ανώτερες του 2% για κάποιο διάστημα. Δεν περιγράφεται κάποιος συγκεκριμένος τύπος ορισμού του επιτεύξιμου μέσου πληθωρισμού αλλά θα μπορούσε να περιγράφει σαν μια ελαστική στοχοθέτηση. 

Στην διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού κύκλου (2008-2020), η κατανόηση της σχέσης της αγοράς εργασίας και του πληθωρισμού έχει εξελιχθεί. Παρατηρήθηκε ότι η στιβαρή αγορά εργασίας μπορεί να διατηρηθεί υψηλότερα από το μέγιστο επίπεδο απασχόλησης για μεγάλο διάστημα, χωρίς να έχουμε επιπτώσεις στην αύξηση του πληθωρισμού σε αντίθεση με τις επιταγές της καμπύλης Phillips.

Στην συναινετική δήλωση λοιπόν δεν γίνεται πλέον αναφορά στις εκτιμήσεις των μελών για την μακροχρόνια πορεία της ανεργίας και διατυπώνεται ότι το μέγιστο επίπεδο της απασχόλησης είναι ένας γενικός στόχος μη άμεσα μετρήσιμος και επηρεαζόμενος κυρίως από μη νομισματικούς παράγοντες. 

Σαν κύρια συνέπεια της πρόσφατης κωδικοποίησης, θα πρέπει να αναμένουμε η FED να απαντά με βραδύτερη μετάβαση σε καθεστώς σφικτής νομισματικής πολιτικής, είτε στην περίπτωση που ο πληθωρισμός επιταχυνθεί σε τιμές υψηλότερες του 2%, είτε στην συνθήκη που η ανεργία υποχωρήσει σε επίπεδα θεωρούμενα χαμηλότερα της πλήρους απασχόλησης.

Εξερευνήστε τα πρότυπα Χαρτοφυλάκια της HellasFin ΕΔΩ.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ

Ευρώπη


    Οι δείκτες εμπιστοσύνης Αυγούστου διαμορφώθηκαν ως εξής:

 • Επιχειρηματικός δείκτης -1,33 από -1,80
 • Οικονομικού κλίματος 87,7 από 82,4
 • Καταναλωτικής εμπιστοσύνης -14,7 από -15

Γερμανία

 • Ελαφρά βελτιωμένα ήταν τα οριστικά στοιχεία του ΑΕΠ της χώρας. Σε ετήσια βάση η μεταβολή ήταν -11,3% από -2,2% το α΄τρίμηνο. Η ιδιωτική κατανάλωση η κατά 60% κύρια αίτια της υποχώρησης μεταβλήθηκε κατά -12,9% ενώ το προηγούμενο τρίμηνο είχε υποχωρήσει κατά 2,3%. Καθίζηση 28% υπέστησαν και οι επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό.

 • Η κυβέρνηση αποφάσισε την μέχρι το τέλος του 2021 παράταση ισχύος του νόμου, που αφορά στην απασχόληση μειωμένου ωραρίου και το πτωχευτικό πλαίσιο των υπερχρεωμένων εταιριών.

Γαλλία

 • Με την ένδειξη 93 συνέχισε τον Αύγουστο το επιχειρηματικό κλίμα την ανοδική του πορεία από τα χαμηλά του Μαΐου. Οπωσδήποτε το επίπεδο αυτό απέχει ακόμη από τον μακροχρόνιο ΜΟ του 100 και από το προ πανδημίας αντίστοιχο του 105.

 • Και η καταναλωτική εμπιστοσύνη με την ένδειξη 94, σταθερή σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, υστερεί από τον μακροχρόνιο ΜΟ του 100. Ο φόβος της ανεργίας και η υψηλή αποταμίευση χαρακτηρίζουν αυτήν την στιγμή τον Γάλλο καταναλωτή.

 

Εξερευνήστε τα πρότυπα Χαρτοφυλάκια της HellasFin ΕΔΩ.

ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΜΟΛΟΓΑ

Αμερική


  ΗΠΑ

 • Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης επιδεινώθηκε τον Αύγουστο και με την ένδειξη 84,8 κατέγραψε το χαμηλότερο από τον Ιούνιο του 2014. Και οι δύο επιμέρους δείκτες της έρευνας, της παρούσας συγκυρίας και των προσδοκιών σημειώνοντας  υποχώρηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αποτυπώνουν την απαισιοδοξία των καταναλωτών.

 • Στο επίπεδο των 1006 χλδ, διαμορφώθηκε ο αριθμός των αρχικών αιτήσεων για επίδομα εργασίας (initial jobless claims) την προηγούμενη εβδομάδα. Ο αριθμός των συνεχόμενων αιτήσεων για επίδομα ανεργίας μειώθηκε, σε 14,535 εκτμ από 14,758 εκτμ. Υπολογίζουμε ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα το ποσοστό της ανεργίας αυτήν την περίοδο ανέρχεται περίπου στο 8,70%.

 • Με μέση τιμή πώλησης 330.600 $ ανά μονάδα, οι πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών ανήλθαν στις 901.000 τον Ιούλιο, επίπεδο ρεκόρ από τον Ιανουάριο του 2007 και αυξημένες κατά 36,3% σε ετήσια βάση.

 • Σύμφωνα με την πρώτη αναθεώρηση του, ηπιότερη ήταν η πτώση του ΑΕΠ β΄τριμήνου από -9,51% σε -9,1%.

 • Στο 1,25% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός που παρακολουθεί η FED (PCE core), από 1,07% τον προηγούμενο μήνα.

 • Σχεδόν ασήμαντη ήταν η μεταβολή του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Michigan. Η ελαφρά βελτίωση που σημειώθηκε τον Αύγουστο στο 74,1 από 72,5, αποτυπώνει την αρνητική εκτίμηση των συμμετεχόντων στην έρευνα καταναλωτών (9 στους 10) σχετικά με την παρούσα συγκυρία, αλλά και την αναμονή για βελτίωση το επόμενο 12μηνο. ​​

Εξερευνήστε τα πρότυπα Χαρτοφυλάκια της HellasFin ΕΔΩ.

ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΜΟΛΟΓΑ

Ασία


 

 

 

Εξερευνήστε τα πρότυπα Χαρτοφυλάκια της HellasFin ΕΔΩ.

ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΜΟΛΟΓΑ

Market Snapshots


Macro

d

10 Year Sovereign Bonds

.2

Global Indices

3

Developed Markets

4

Emerging Markets

5

Currencies

6

Commodities

7