Back to top
ΑΕΠ Ελλάδος, υψηλότερος της ευρωζώνης ο ρυθμός μεγέθυνσης.
pic

Τμήμα Ερευνών HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το ΑΕΠ της χώρας στο τέλος Μαρτίου του 2023, σε ονομαστικές τιμές μεγεθύνθηκε στα 210,5 δις ευρώ. Σε πραγματικές τιμές 2015 ανήλθε στα 192,9 δις ευρώ και σε ιστορικό πλαίσιο, βρίσκεται σε λίγο υψηλότερο επίπεδο από αυτό του Μαρτίου 2001. Σε σχέση δε με το υψηλό των 252 δις του Μαρτίου του 2008, το συνολικό εθνικό προϊόν υπολείπεται ακόμη κατά 23,5%. 

Ας συγκεντρωθούμε όμως στην εσωτερική δυναμική του τριμήνου. Το ΑΕΠ της χώρας στην διάρκεια του α’ τριμήνου 2023, συρρικνώθηκε κατά 0,06% σε σύγκριση με το προηγούμενο και σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 202 είναι 2,07% υψηλότερο.

Η ιδιωτική κατανάλωση η οποία αποτελεί το 70,1% του συνολικού ΑΕΠ, μεγεθύνθηκε σε ετήσια βάση κατά 2,9% και σε τριμηνιαία 1,5%.

Η δημόσια δαπάνη με συνεισφορά 19,1% στο ΑΕΠ, αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 1,4%.

Οι συνολικές επενδύσεις οι οποίες απαρτίζουν το 14,1% του ΑΕΠ αυξήθηκαν κατά 8,2% στο έτος. Με λεπτομερέστερη προσέγγιση αυτής της συνιστώσας, παρατηρούμε ότι οι επενδύσεις στον παραδοσιακό στυλοβάτη του ΑΕΠ, τις κατοικίες, παρουσίασε ετήσια διόγκωση 48,4%. Το παραδοσιακά χωλαίνον συστατικό της ελληνικής οικονομίας, ο υποτομέας των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό κινήθηκε με ετήσια μεταβολή 1,5%.

Μικρή βελτίωση παρατηρήθηκε στην χρονίζουσα δομική αδυναμία του εμπορικού ελλείμματος. Σε 12μηνη βάση, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,8% και οι εισαγωγές κατά 8,7%, με αποτέλεσμα το καθαρό υπόλοιπο εξαγωγών εισαγωγών να αφαιρεί από το συνολικό ΑΕΠ το 7,27% της αξίας του, σε σύγκριση με το 7,52% του προηγούμενου τριμήνου.

Παρα τους εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης του 2022, η ελληνική οικονομία καλείται να αντιμετωπίσει τις συμπληγάδες του πληθωρισμού και της ενεργειακής κρίσης εντός του 2023.Ιδιαίτερες ανησυχίες εγείρονται από το πολύ υψηλό ποσοστό συμμετοχής της κατανάλωσης στην τελική διαμόρφωση του ΑΕΠ (Ιδιωτική 70% και Δημόσια 19%).Η διευρυνόμενη αιμορραγία από τον λογαριασμό των καθαρών εξαγωγών και η υψηλή εξάρτηση του παραγόμενου προϊόντος από την τουριστική βιομηχανία, δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκές μοντέλο ανάπτυξης των επόμενων δεκαετιών. Η ενεργή συμμετοχή της χώρας στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας μπορεί να επιτευχθεί μέσω της παραγωγής και εμπορίας καινοτόμων και ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Ευρώπη


 • Στο 1% καταποντίστηκε τον Απρίλιο ο δείκτης τιμών παραγωγού. Ο συσχετισμός του εν λόγω δείκτη με τον αντίστοιχο των τιμών καταναλωτού, μας παραπέμπει σε ένα επίπεδο του πληθωρισμού στο ύψος του 1,5% από το 6,1% της τελευταίας καταγραφής.
 • Σύμφωνα με την τρίτη του αναθεώρηση, στο -0,1% διαμορφώθηκε η τριμηνιαία μεταβολή του ΑΕΠ για δεύτερο τρίμηνο στην σειρά. Έτσι η ευρωζώνη εισέρχεται σε τεχνική ύφεση, με πληθώρα αντιφατικών δεδομένων σε πρώτη ανάγνωση. Αφενός με την πτώση του πληθωρισμού σε εξέλιξη και το μισθολογικό κόστος σε αρκετά υψηλό επίπεδο, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι τα χειρότερα έχουν παρέλθει για τους ευρωπαίους καταναλωτές. Αφετέρου οι σφιχτές πιστωτικές συνθήκες, η συνέχιση της περιοριστικής πολιτικής εκ μέρους της ΕΚΤ και η αδύναμη παγκόσμια ζήτηση έχουν τον αρνητικό τους αντίκτυπο στην γερμανική οικονομία.

Γερμανία

 • Παρά την ισχυρή πτώση των βιομηχανικών παραγγελιών Μαρτίου δεν υπήρξε ανάκαμψη ούτε στην διάρκεια του Απριλίου. Η υποχώρηση της ζήτησης για επενδυτικά αγαθά αλλά και αυτή από το εξωτερικό καθόρισε την εξέλιξη. Όσο αποκαθίσταται η εφοδιαστική αναστάτωση τόσο φαίνεται ότι επιδεινώνονται οι συνθήκες για την γερμανική βιομηχανία, η οποία με την προσωρινή βοήθεια των κατασκευών κατέγραψε οριακή αύξηση τον Απρίλιο.

Ελλάδα

 • Στο 2,8% υποχώρησε ο πληθωρισμός του Μάιο, από 3% τον προηγούμενο μήνα. Στην τελική διαμόρφωση του δείκτη μεγάλη ήταν η επιβάρυνση της ένδυσης/υπόδησης (11,8%), των τροφίμων/ποτών (11,6%) και του οικιακού εξοπλισμού (9,6%). Αντιστάθμιση αποτέλεσε ο λογαριασμός για την στέγαση με υποχώρηση 12,9%.

 

Αμερική


ΗΠΑ

 • Στο επίπεδο των 74,6$ δις διευρύνθηκε το εμπορικό έλλειμμα τον Απρίλιο από 60,6$ δις τον Μάρτιο, μειωμένο κατά 13,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι εξαγωγές ήταν σε ετήσια βάση κατά 5,8% περισσότερες ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 2,3%.
 • Κατά 6,8% σε ετήσια βάση αυξήθηκε το χρέος των Αμερικανών καταναλωτών, το οποίο πλέον ανέρχεται σε 4,859 $ τρις και αποτελεί το 18,3% του συνολικού ΑΕΠ.

Μεξικό

 • Στο 5,84% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Μάιο από 6,25% προηγουμένως.

Καναδάς

 • Αιφνιδιαστικά η κεντρική τράπεζα της χώρας αύξησε το παρεμβατικό της επιτόκιο κατά 0,25% στο 4,75%. Στην συνοδευτική της απόφασης δήλωσή του, το κυβερνητικό συμβούλιο ανέφερε ότι η νομισματική πολιτική δεν είναι επαρκώς περιοριστική προκειμένου να αναγκάσει τον πληθωρισμό να επιστρέψει στον στόχο του 2%. Η απόφαση αποτέλεσε έκπληξη αλλά όχι και σοκ, δεδομένης της σφιχτής αγοράς εργασίας, της υψηλότερης του αναμενόμενου μεγέθυνσης του ΑΕΠ και του επιμένοντος σκληρού πυρήνα του πληθωρισμού.

 

Ασία


Κίνα

 • Μεγάλη απογοήτευση προσέφεραν τα στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της χώρας. Η δίμηνη ισχυρή αύξηση των εξαγωγών, μεταβλήθηκε σε ετήσια πτώση 7,5% τον Μάιο. Η μείωση των εισαγωγών, επηρεασμένη από την πτώση των τιμών των πρώτων υλών, μετριάσθηκε στο 4,5% από -7,9% τον Απρίλιο. Οι εξαγωγές σημείωσαν ετήσια μείωση 7,5% από αύξηση 8,5% προηγουμένως. Με την παγκόσμια ζήτηση σε αδυναμία αύξησης η ανάκαμψη είναι πλέον στα χέρια της εγχώριας ζήτησης.
 • Οι ανησυχίες για την διατηρησιμότητα της ανάκαμψης εντάθηκαν μετά την ανακοίνωση των στοιχείων του δείκτη τιμών καταναλωτού και παραγωγού. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 0,2% από 0,1% προηγουμένως, ενώ ο ΔΤΠ υποχώρησε στο -4,6% από -2,5%.

Ιαπωνία

 • Στο 0,7% και 1,8% ανήλθε η μεγέθυνση του ΑΕΠ σε τριμηνιαία και ετήσια αντίστοιχα βάση στην διάρκεια του α’ τριμήνου του 2023.

Αυστραλία

 • Στο 0,2% και 2,3% αντίστοιχα επιβραδύνθηκε η τριμηνιαία και ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ. Αξιοσημείωτη ήταν η μείωση της ιδιωτικής δαπάνης και των επενδύσεων για κατοικίες. Το μισθολογικό κόστος διογκώθηκε με ταχύτατο ρυθμό και η παραγωγικότητα συνέχισε να υποχωρεί, συνθήκες ανησυχητικές για την κεντρική τράπεζα. Η συνέχιση της σφιχτής νομισματικής πολιτικής αναμένεται να τροφοδοτήσει για κάποιο διάστημα ακόμη τις πτωτικές τάσεις του ΑΕΠ.

 

Market Snapshots


Macro

1

S&P 500 EARNINGS SCORECARD

2

10 Year Sovereign Bonds

3

Global Indices

4

Developed Markets

5

Emerging Markets

6

Currencies

7

Commodities

8