Back to top
ΑΕΠ Ελλάδος α’ τριμήνου 2022. Από τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης της Ευρωζώνης.
pixc

Τμήμα Ερευνών HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ

Ανακοινώθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας κατά την διάρκεια του α’ τριμήνου του 2022. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το συνολικό εθνικό προϊόν των τεσσάρων προηγούμενων τριμήνων, σε τρέχουσες τιμές ανήλθε στα 188,8 δις Ευρώ. Σε πραγματικές τιμές του 2015 ανήλθε στο τέλος Μαρτίου στα 183,9 δις Ευρώ, από 180,9 δις στο τέλος Δεκεμβρίου και 166,7 δις τον Μάρτιο του 2020.

Σε ιστορικό πλαίσιο και πάντα σε πραγματικές τιμές, το ΑΕΠ της χώρας βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο του Δεκεμβρίου του 1999. Σε σχέση δε με το υψηλό των 252 δις του Μαρτίου του 2008, το συνολικό εθνικό προϊόν υπολείπεται ακόμη κατά 27% και επιτέλους έχει ισοφαριστεί το τελευταίο υψηλό πριν την πανδημία. 

Ας συγκεντρωθούμε όμως στην εσωτερική δυναμική του τριμήνου. Το ΑΕΠ της χώρας στην διάρκεια του α’ τριμήνου, σε σύγκριση με αυτό του δ΄τριμήνου του 2021 μεγεθύνθηκε κατά 2,35% και σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 είναι 7% υψηλότερο. Ο ρυθμός μεγέθυνσης είναι ο τρίτος ταχύτερος στην ευρωζώνη.

Η ιδιωτική κατανάλωση η οποία αποτελεί το 70,8% του συνολικού ΑΕΠ, μεγεθύνθηκε σε ετήσια βάση κατά 11,56% και σε τριμηνιαία κατά 2,54%.

Η δημόσια δαπάνη με συνεισφορά 20,56% στο ΑΕΠ, αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 1,83%.

Οι συνολικές επενδύσεις οι οποίες απαρτίζουν το 13,06% του ΑΕΠ αυξήθηκαν κατά 12,7% στο έτος. Με λεπτομερέστερη προσέγγιση αυτής της συνιστώσας, παρατηρούμε ότι οι επενδύσεις στον παραδοσιακό στυλοβάτη του ΑΕΠ, τις κατοικίες, παρουσίασε διόγκωση 24,42%. Το παραδοσιακά χωλαίνον συστατικό της ελληνικής οικονομίας, ο υποτομέας των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό κινήθηκε με ετήσια μεταβολή 10,55%.

Επιδείνωση παρατηρήθηκε στην χρονίζουσα δομική αδυναμία του εμπορικού ελλείμματος. Σε 12μηνη βάση, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 9,65% και οι εισαγωγές κατά 22,66%, με αποτέλεσμα το καθαρό υπόλοιπο εξαγωγών εισαγωγών να αφαιρεί από το συνολικό ΑΕΠ το 5,86% της αξίας του, σε σύγκριση με το 5,19% του προηγούμενου τριμήνου.

Παρα τους εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης του 2022, η ελληνική οικονομία μόλις έχει ανακτήσει ακόμη το χαμένο έδαφος από την πανδημία και καλείται επιπρόσθετα να αντιμετωπίσει τις συμπληγάδες του πληθωρισμού και της ενεργειακής κρίσης εντός του 2022. Ιδιαίτερες ανησυχίες εγείρονται από το πολύ υψηλό ποσοστό συμμετοχής της κατανάλωσης στην τελική διαμόρφωση του ΑΕΠ (Ιδιωτική 70,77% και Δημόσια 20,56%). Η διευρυνόμενη αιμορραγία από τον λογαριασμό των καθαρών εξαγωγών και η υψηλή εξάρτηση του παραγόμενου προϊόντος από την τουριστική βιομηχανία, δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκές μοντέλο ανάπτυξης των επόμενων δεκαετιών. Η ενεργή συμμετοχή της χώρας στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας μπορεί να επιτευχθεί μέσω της παραγωγής και εμπορίας καινοτόμων και ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Ευρώπη


 • Τέλος εποχής για την Ευρωζώνη σύμφωνα με τις αποφάσεις της τελευταίας συνεδρίασης της ΕΚΤ. Την 1η Ιουλίου ολοκληρώνεται το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Τράπεζας και αναμένεται μετα από 11 χρόνια, η αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου κατά 0,25% την 11ην του ιδίου μήνα, με ανοικτή την πόρτα για αύξηση κατά 0,50% εντός του Σεπτεμβρίου. Οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις για υψηλότερο πληθωρισμό (6,8% για το 2022, 3,5% το 2023 και 2,1% το 2024), παραπέμπουν πλέον τις εκτιμήσεις της αγοράς σε μια επιθετικότερη νομισματική πολιτική και τηρουμένων των αναλογιών, εκτόξευσαν τις αποδόσεις των ομολόγων βόρειας και νότιας Ευρώπης.
 • Στην τελική αναθεώρηση του ΑΕΠ α’ τριμήνου, η τριμηνιαία του μεταβολή ανήλθε στο 0,6% και η ετήσια στο 5,4%. Στην ανοδική αναθεώρηση συνετέλεσε το συνήθως ευμετάβλητο ΑΕΠ της Ιρλανδίας αποδιδόμενο στην δραστηριότητα των πολυεθνικών εταιριών και τα καθυστερημένα αλλά ισχυρά δεδομένα της Ελλάδας και της Πορτογαλίας.

Γερμανία

 • Επιβράδυνση στο 2,70% σημείωσε τον προηγούμενο μήνα, ο ρυθμός αύξησης των βιομηχανικών παραγγελιών από 4,2%. Η εξασθένιση ήταν ευρεία αλλά εντονότερη στην εξωτερική ζήτηση. Η ζήτηση για κεφαλαιουχικά αγαθά σχεδόν εξαφανίστηκε. Αυτό που μέχρι τώρα αποτελούσε δυστοκία της εφοδιαστικής αλυσίδας, κινδυνεύει να μετατραπεί πλέον σε πρόβλημα ζήτησης για την γερμανική βιομηχανία.

Ελλάδα

 • Στο 11,3% (επίπεδα 1994) κλιμακώθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο από 10,2% τον προηγούμενο μήνα. Στην τελική εικόνα του δείκτη μεγάλη ήταν η επιβάρυνση της στέγασης (35%), των μεταφορών (18,8%), της διατροφής (12,1%) και της ένδυσης/υπόδησης (5,6%).

 

Αμερική


  ΗΠΑ

 • Στο επίπεδο των 229.000, το υψηλότερο από τον Ιανουάριο, εκτοξεύθηκε ο αριθμός των αρχικών αξιώσεων ανεργίας (initial jobless claims).

 • Αν και βελτιωμένο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε στα 87,1$ δις από 107,7$ δις. Το μηνιαίο αποτέλεσμα είναι το τέταρτο χειρότερο της ιστορίας και είναι αυξημένο κατά 32,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

 • Κατά 7,5% σε ετήσια βάση αυξήθηκε το χρέος των Αμερικανών καταναλωτών. Αυτό ανέρχεται σε 4,567 $ τρις και αποτελεί το 18,6% του συνολικού ΑΕΠ.

 • Υψηλότερα από τις εκτιμήσεις κινήθηκε και τον Μάιο ο ονομαστικός και δομικός πληθωρισμός ο οποίος αυξήθηκε σε μηνιαία βάση κατά 0,97% και 0,63%. Η ετήσια μεταβολή διαμορφώθηκε σε 8,5% από 8,3% και 6% από 6,1% αντίστοιχα του προηγούμενου μήνα. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση προέκυψε από την συνεισφορά της ενέργειας (34,6%),των τροφίμων (10,1%), των τιμών των αυτοκινήτων (14%) και των ενοικίων.

 • Τα προκαταρτικά στοιχεία Ιουνίου του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Michigan, με την ένδειξη 50,2 καταβαραθρώθηκε σε επίπεδα ρεκόρ από την τήρησή του. Όλοι οι επιμέρους δείκτες της έρευνας κατέγραψαν ιστορικά χαμηλά που στο παρελθόν ισοδυναμούσαν με επερχόμενη ύφεση. Η απαισιοδοξία απορρέει από την εκτίμηση των συμμετεχόντων στην έρευνα για τις οικονομικές τους προοπτικές και τον υψηλό πληθωρισμό.

Ασία


Κίνα

 • Στα 78,8$ δις διευρύνθηκε το εμπορικό πλεόνασμα τον Μάιο από 51,1$ δις τον προηγούμενο μήνα και αυξημένο κατά 32,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι εξαγωγές ήταν σε ετήσια βάση κατά 16,9% περισσότερες και οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,1%.

 • Αμετάβλητος στο 2,1% παρέμεινε ο πληθωρισμός τον Μάιο, ενώ ο δείκτης τιμών παραγωγού σημείωσε αποκλιμάκωση στο 6,4% από 8%. Η πτωτική πορεία του δείκτη μάλλον θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες, αποδιδόμενη κυρίως στην υψηλότερη βάση του προηγούμενου έτους.

Κορέα

 • Το αυξημένο κόστος των ενεργειακών εισαγωγών συνετέλεσε τα μέγιστα στο εμπορικό έλλειμμα ύψους 4$ τρις του α’ τριμήνου, από πλεόνασμα 4,39$ τρις το προηγούμενο. Παρά την υποχώρηση των αποστολών αυτοκινήτων και εξαρτημάτων  στο εξωτερικό, οι εξαγωγές παρέμειναν ανθεκτικές.

Ινδία

 • Με 7,1%, τον ταχύτερο ρυθμό του έτους, αυξήθηκε η βιομηχανική παραγωγή τον Απρίλιο.

 

Market Snapshots


Macro

1

10 Year Sovereign Bonds

2

Global Indices

3

Developed Markets

4

Emerging Markets

5

Currencies

6

Commodities

7