Back to top
2.6

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ, ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ HellasFin ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

Συνομιλία Στελεχών HellasFin
2.6.1.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Για την ορθή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, ο Επενδυτής παρέχει στην εταιρεία πληροφορίες σχετικά:

 • τον ίδιο και όλους τους συνδικαιούχους των λογαριασμών του
 • τη χρηματοοικονομική του κατάσταση
 • την επενδυτική του εμπειρία και γνώση
 • τους επενδυτικούς του στόχους
 • τον χρονικό ορίζοντα για κάθε στόχο
 • τον κίνδυνο που είναι διατεθειμένος να αναλάβει
2.6.2.
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΦΙΛ

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Βάσει των πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και με τη χρήση ειδικού εργαλείου αξιολόγησης, καθορίζεται το Επενδυτικό Προφίλ.

  2.6.3.
  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

  ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

  Μετά τον προσδιορισμό του επενδυτικoύ προφίλ και σε συνεργασία με τον Επενδυτή, προσδιορίζεται η Επενδυτική Στρατηγική που προτείνεται να ακολουθηθεί.

  2.6.4.
  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

  Η ΑΞΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ASSET ALLOCATION

  Το κλειδί για την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου είναι η βέλτιστη κατανομή του κεφαλαίου στις διάφορες επενδυτικές κατηγορίες, όπως προϊόντα σταθερού εισοδήματος, προϊόντα κεφαλαιακής ανάπτυξης, εναλλακτικά προϊόντα, καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς.

  Στόχος της κατανομής κεφαλαίων είναι η μεγιστοποίηση της απόδοσης και ταυτόχρονα η ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διαμόρφωση ενός μείγματος επενδυτικών προϊόντων με χαμηλή συσχέτιση μεταξύ τους.

  Η Επενδυτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση του Asset Allocation, την επιλογή των ποσοστών σε κάθε επενδυτική κατηγορία, ανάλογα με τις εξελίξεις και τις συνθήκες των αγορών.

  Κάθε επενδυτική στρατηγική αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο Asset Allocation.

  2.6.5.
  ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΙΤΛΩΝ

  "MATCHING CLIENTS WITH SUITABLE PRODUCTS" - MiFID II

  Η Επενδυτική Επιτροπή επιλέγει τα χρηματοπιστωτικά μέσα και προϊόντα (Αμοιβαία Κεφάλαια-Mutual Funds, Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια-ETF’s, Ομόλογα, Μετοχές) και αξιολογεί την προς επένδυση αγορά-στόχο αντιστοιχώντας το προφίλ του Επενδυτή με τα προϊόντα που είναι κατάλληλα για τον ίδιο.

  Κριτήρια κατάταξης χρηματοπιστωτικών μέσων:

  • ανάλογα με την κατηγορία του Επενδυτή στον οποίο απευθύνονται (Ιδιώτης, Επαγγελματίας)
  • ανάλογα με τη γνώση και εμπειρία του
  • ανάλογα με το σκοπό που εξυπηρετούν (Εισόδημα, Κεφαλαιακή Ανάπτυξη)
  • σύμφωνα με τον επενδυτικό ορίζοντα του προϊόντος
  • σύμφωνα με το νόμισμα αναφοράς που επιθυμεί
  • σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση κινδύνου του προϊόντος (Μεταβλητότητα)
  • ανάλογα με την πιστοληπτική αξιολόγηση και τη ληκτότητα, για μεμονωμένα ομόλογα
  • ανάλογα με την κατηγοριοποίηση κατά MSCI (Developed/Emerging/Frontier) για ομόλογα και μετοχές
  2.6.6.
  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ / ΑΝΑΔΙΑΡΘΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

  Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

  Μετά τον ορισμό του προφίλ και της στρατηγικής του Επενδυτή, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής, ακολουθεί η διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου.

  Με κύριο γνώμονα την απαρέγκλιτη τήρηση των συμβατικών ορίων, επιλέγονται τίτλοι μέσα από τις λίστες των επιλέξιμων χρηματοπιστωτικών προϊόντων και σε ποσοστά τα οποία συμφωνούν με αυτά που έχει ορίσει η Επενδυτική Επιτροπή.

  Η κατανομή στους διάφορους τίτλους γίνεται με βασικό κριτήριο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γεωγραφική και κλαδική διασπορά, έτσι ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου.

  2.6.7.
  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

  PORTOFOLIO MONITORING ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

  Η επενδυτική διαδικασία είναι δυναμική και το χαρτοφυλάκιο παρακολουθείται συστηματικά σύμφωνα με τις οδηγίες της Επενδυτικής Επιτροπής.

  Κατά τη διάρκεια των επενδύσεων και ανάλογα με τις εξελίξεις στις παγκόσμιες αγορές, στις οποίες ενδέχεται να εμφανιστούν επενδυτικοί κίνδυνοι, το χαρτοφυλάκιο προσαρμόζεται καταλλήλως ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανοί κίνδυνοι.

  Η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων (Risk Management), εξασφαλίζει την προστασία του Επενδυτή από τους κινδύνους επένδυσης σε χρηματοπιστωτικά μέσα.

  2.6.8.
  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

  Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

  Σε τακτική βάση αξιολογούνται τα αποτελέσματα του χαρτοφυλακίου και οι συνολικές αποδόσεις. Στη συνέχεια, γίνεται σύγκριση με την απόδοση του δείκτη αναφοράς κι έτσι αξιολογείται η υπεραπόδοση ή μη του χαρτοφυλακίου. Ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες των αγορών και σύμφωνα με τις επιθυμίες του Επενδυτή, εξετάζονται και προτείνονται διορθωτικές κινήσεις εφόσον απαιτούνται, για να αναδιαμορφωθεί κατάλληλα εκ νέου το χαρτοφυλάκιο.

  2.6.9.
  ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΕΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  Η τακτική ενημέρωση για την εκτέλεση των εντολών, την κατάρτιση των συναλλαγών αλλά και την κατάσταση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, υλοποιείται με την αποστολή / παρουσίαση των παραστατικών και των εκθέσεων χαρτοφυλακίου.

  Οι συχνές συναντήσεις με τους Επενδυτές δίνουν την ευκαιρία να ενημερώνονται για την πορεία του χαρτοφυλακίου, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και αποφασίζονται τυχόν προτάσεις αναδιάρθρωσης του.