Back to top
Ύφεση 8% το 2020 για την Ελλάδα.
photo

Τμήμα Ερευνών HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το ΑΕΠ της χώρας συρρικνώθηκε για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο. Συγκεκριμένα, το εθνικό προϊόν σε πραγματικές τιμές του 2015, ανήλθε στο τέλος του 2020 σε 168,34 δις ευρώ από 183,05 δις στο τέλος του 2019. Το επίπεδο αυτό ισοδυναμεί με το αντίστοιχο του Σεπτεμβρίου του 1997 και καταγράφει συνολική υποχώρηση 33,2% από το υψηλό των 240,9 δις του α’ τριμήνου του 2008.

Σε ετησιοποιημένη βάση η μεταβολή ανήλθε στο -8,04% και σε τριμηνιαία βάση η μεταβολή μεταξύ δ΄ και γ΄ τριμήνου ήταν 2,67%. Η επίδοση ήταν καλύτερη και από τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις για το εύρος της ύφεσης. Οι προβλέψεις του προϋπολογισμού για το 2021 αναφέρονταν σε μία ύφεση της τάξης του 10,5%. Συγκριτικά με την υπόλοιπη ευρωζώνη η τριμηνιαία μεταβολή του 2,67% είναι σαφώς καλύτερη από την μέση ευρωπαϊκή (-0,6%) ίσως και η καλύτερη.

Η ιδιωτική κατανάλωση η οποία αποτελεί πλέον το 72% του συνολικού ΑΕΠ, υποχώρησε σε ετήσια βάση κατά 4,70% και σε τριμηνιαία βάση κατά 2,2%.

Η δημόσια δαπάνη η οποία συνεισφέρει στο ΑΕΠ ποσοστό 21,2%, αυξήθηκε στην διάρκεια του δ΄τριμήνου κατά 1,86% και σε ετήσια βάση 2,62%. Στην αύξηση αυτή μπορεί να αποδοθεί και η συγκράτηση μιας ακόμη μεγαλύτερης ύφεσης.

Οι συνολικές επενδύσεις οι οποίες απαρτίζουν το 11,1% του ΑΕΠ μειώθηκαν κατά 1,02% στο τρίμηνο και 0,32% στο έτος. Με λεπτομερέστερη προσέγγιση αυτής της συνιστώσας, παρατηρούμε ότι οι επενδύσεις στον παραδοσιακό στυλοβάτη του ΑΕΠ την αγορά ακινήτων, παρουσίασε αύξηση σε ετήσια βάση 11%. Το χωλαίνον συστατικό της ελληνικής οικονομίας, ο υποτομέας των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό επιδεινώθηκε περαιτέρω και σε ετήσια βάση υποχώρησε κατά 5,6%.

Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 21,7% και οι εισαγωγές κατά 6,9%.

 

Εξερευνήστε τα πρότυπα Χαρτοφυλάκια της HellasFin ΕΔΩ.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ

Ευρώπη


 • Παρά το αμετάβλητο του τιμάριθμου στο 0,9% τον Φεβρουάριο,  η εικόνα που αποτυπώνεται είναι παραμορφωμένη λόγω της αναμενόμενης υψηλής αστάθειας των τιμών στην διάρκεια του έτους. Ο σκληρός πυρήνας του πληθωρισμού υποχώρησε στο 1,1% από το 1,4% του προηγούμενου μήνα.
 • Ήπια μείωση στο 8,1% από το 8,3% του προηγούμενου μήνα σημείωσε το ποσοστό της ανεργίας.

 

Γερμανία

 • Υποχώρηση σημείωσε τον προηγούμενο μήνα, ο ρυθμός αύξησης των βιομηχανικών παραγγελιών στο 2,52% από 5,88%. Η βελτίωση αποδίδεται κυρίως στην ισχυρή εξωτερική ζήτηση για κεφαλαιουχικά αγαθά. Οι εγχώριες παραγγελίες υποχώρησαν για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.

 • Κατόπιν 7μηνης συνεχόμενης υποχώρησης της ανεργίας στην χώρα,  το ποσοστό του Φεβρουάριου παρέμεινε αμετάβλητο στο 6%, αλλά εμφανίζονται ήδη αρκετά ανησυχητικά σημάδια σχετικά με την περαιτέρω πορεία αποκλιμάκωσης της.

 • Με πρωταγωνιστικό ρόλο το κόστος της ενέργειας, κλιμακώθηκε ο πληθωρισμός και τον Φεβρουάριο στο 1,3% από το προηγούμενο 1%.

 • Σημαντική μείωση 8,7% παρουσίασαν οι λιανικές πωλήσεις τον Ιανουάριο. Τα αντίστοιχα στοιχεία χωρίς τα τρόφιμα υπέστησαν καθίζηση 16,4%.

Ελλάδα

 • Οριακή επιδείνωση δηλώνουν τα δεδομένα του ΡΜΙ σχετικά με την υγεία της ελληνικής μεταποίησης. Στην ένδειξη 49,4 του Φεβρουαρίου από 50 τον προηγούμενο μήνα, αποτυπώνεται η ασθενής ζήτηση λόγω των πανδημικών περιορισμών, η εξασθένηση των παραγγελιών και η υποχώρηση της παραγωγής. Τα κόστη έχουν αυξηθεί σημαντικά με ρυθμό ρεκόρ από το 2000. Ένα μικρό μόνο μέρος αυτού του κόστους μπόρεσε να μετακυληστεί στις τελικές τιμές.

 

Εξερευνήστε τα πρότυπα Χαρτοφυλάκια της HellasFin ΕΔΩ.

ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΜΟΛΟΓΑ

Αμερική


  ΗΠΑ

 • Στο 6,2% από 6,3% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας τον Φεβρουάριο. Οι νέες προσλήψεις παρά τις καιρικές δυσχέρειες ανήλθαν σε 379.000 ανεβάζοντας έτσι το σύνολο των απασχολούμενων στα 143 εκτ, 9,5 εκτμ λιγότεροι από το επίπεδο των 152,5 εκτμ του Φεβρουαρίου του 2020.  Υπολογίζεται ότι με μηνιαία αύξηση 400.000, το επίπεδο του 2020 θα προσεγγισθεί το 2023. Το ποσοστό συμμετοχής του εργατικού δυναμικού στο σύνολο του πληθυσμού (labor force participation rate) παρέμεινε ακατάβλητο στο 61,4. Η ετήσια μεταβολή των μέσων ωριαίων αποδοχών ήταν 5,26% από 5,31% τον προηγούμενο μήνα.

 • Με δεδομένη την ολοκληρωτική αναπλήρωση των λόγω πανδημίας απωλειών του ΑΕΠ εντός του 2021,πολλά ερωτηματικά εγείρονται σχετικά με την κατάλληλη νομισματική στάση της κεντρικής τράπεζες παρά τις εμφατικές δηλώσεις του προέδρου της την προηγούμενη εβδομάδα, περι του απίθανου της επίτευξης του στόχου της πλήρους απασχόλησης εντός του τρέχοντος έτους.

 • Στο επίπεδο των 745.000, ανήλθε ο αριθμός των αρχικών αιτήσεων ανεργίας (initial jobless claims) από 736.000 την προηγούμενη εβδομάδα.

 • Στα 68,2 δις $ διευρύνθηκε το εμπορικό πλεόνασμα τον Ιανουάριο από 67 δις $ τον προηγούμενο μήνα και είναι αυξημένο κατά 53,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Καναδάς

 • Το ΑΕΠ δ’ τριμήνου σημείωσε αύξηση 1,9% σε τριμηνιαία και μείωση 3,45% σε ετήσια βάση.

 

Εξερευνήστε τα πρότυπα Χαρτοφυλάκια της HellasFin ΕΔΩ.

ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΜΟΛΟΓΑ

Ασία


Kίνα

 • Αν και μετριάσθηκε η μεταποιητική δραστηριότητα με την ένδειξη 50,9 του ΡΜΙ τον Φεβρουάριο από 51,5, συνεχίζει να κινείται σε έδαφος επέκτασης παρά τις ημέρες αργίας επ΄ ευκαιρία των εορτασμών του νέου έτους. Ο ηπιότερος βηματισμός μάλλον είναι προσωρινός δεδομένης της διευρυνόμενης εγχώριας και ισχυρής εξωτερικής ζήτησης.

Ν. Κορέα

 • Στο 9,5% διαμορφώθηκε ο ρυθμός διόγκωσης των εξαγωγών της χώρας σε ετήσια βάση τον Φεβρουάριο από 11,4% τον προηγούμενο μήνα. Οι αποστολές ημιαγωγών στο εξωτερικό συνέχισαν να είναι ισχυρές όπως επίσης και οι εξαγωγές προς την Κίνα.

 • Τα στοιχεία Ιανουαρίου για την βιομηχανική παραγωγή εμφανίστηκαν ενισχυμένα κατά 7,5%, παρά την ήπια αποκλιμάκωση του τελικού εργοστασιακού προϊόντος τον πρώτο μήνα του έτους. Με τις εξαγωγές πιθανόν ισχυρές καθόλη την διάρκεια του έτους η εξέλιξη της κατανάλωσης είναι αυτή που θα καθορίσει την πορεία προς μία συντηρήσιμη ανάπτυξη.

Αυστραλία

 • Στο 3,1 % επιβραδύνθηκε η αύξηση του ΑΕΠ δ’ τριμήνου από 3,3% το προηγούμενο. Η ετήσια μεταβολή ανήλθε στο -1,1% από -3,8% το γ’ τρίμηνο. Τα ποσοστά μεταβολής τα οποία εμφανίζονται ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποδίδονται στην ισχυρή ιδιωτική δαπάνη. Πολλά ερωτηματικά εγείρονται για την πορεία της χώρας προς μία νέα κανονικότητα η οποία προϋποθέτει την προσαρμογή της σε ένα καθεστώς κλειστών συνόρων και το τέλος των μεγάλων δημοσιονομικών προγραμμάτων.

 

Εξερευνήστε τα πρότυπα Χαρτοφυλάκια της HellasFin ΕΔΩ.

ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΜΟΛΟΓΑ

Market Snapshots


Macro

macr

10 Year Sovereign Bonds

yae

Global Indices

33

Developed Markets

4

Emerging Markets

5

Currencies

6

Commodities

w