Back to top
Μεγέθυνση ΑΕΠ Ευρωζώνης.ΗΠΑ, υποβάθμιση αξιόχρεου.
pic

Τμήμα Ερευνών HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ

Καλύτερο του αναμενόμενου ήταν το ΑΕΠ β’ τριμήνου στην Ευρωζώνη το οποίο σε τριμηνιαία βάση μεγεθύνθηκε κατά 0,3% και σε ετήσια κατά 0,6%.Έτσι η Ευρωζώνη επανήλθε στην ανάπτυξη μετά την ήπια συρρίκνωση κατά 0,1% στο δ’ τρίμηνο του 2022 και την στασιμότητα στο α’ τρίμηνο του 2023. Επιπρόσθετα, μετα τις αναθεωρήσεις των στοιχείων των προηγούμενων τριμήνων απέφυγε και την τεχνική ύφεση. Η καλύτερη των εκτιμήσεων επίδοση, αποδίδεται στην θετικότερη συνεισφορά της Γαλλίας και των μικρότερων οικονομιών της Ευρωζώνης όπως της Ιρλανδίας. Γενικά η εγχώρια ζήτηση ήταν μειωμένη με χαρακτηριστική την υποχώρηση για αγαθά και την ενίσχυση των υπηρεσιών. Αρνητική ήταν και η συνεισφορά του λογαριασμού των καθαρών εξαγωγών. Αν αναζητούσαμε κάποιο χαρακτηρισμό των τρεχουσών συνθηκών της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη θα λέγαμε ότι ο κατάλληλος θα ήταν “στασιμότητα με πλήρη απασχόληση”.

Σε υποβάθμιση σε ΑΑ+ από ΑΑΑ του αξιόχρεου των ΗΠΑ, προέβη ο οίκος αξιολόγησης Fitch. Στην ενέργεια αποτυπώνεται, σύμφωνα με το σκεπτικό του οίκου, η επικείμενη δημοσιονομική επιδείνωση στα επόμενα τρία χρόνια, η ανησυχία για το υψηλό και διογκούμενο κρατικό χρέος και η αποσάθρωση των συνθηκών κυβερνησιμότητας με τις λύσεις της τελευταίας στιγμής στα αλλεπάλληλα όρια χρέους.

Αναλύοντας τις μακροχρόνιες τάσεις ανάπτυξης του αμερικανικού χρέους και συγκρίνοντας το με των ομότιμων χωρών του G7, δεν πρέπει να αποτελεί και μεγάλη έκπληξη η υποβάθμιση. Οπωσδήποτε η μεθοδολογία των οίκων στην διαδικασία αξιολόγησης, σταθμίζει πολλούς παράγοντες. Σαν αναφορά όμως, μία σύγκριση των μεγεθών και των δυναμικών, θα λέγαμε ότι το αμερικανικό χρέος, μάλλον στις συνθήκες της Γαλλίας του ΑΑ και λιγότερο της Γερμανίας του ΑΑΑ προσομοιάζει. Επιπρόσθετα οι ΗΠΑ στην διαχείριση των κρατικών ελλειμμάτων διαθέτουν σημαντική ευελιξία.

Η ήπια αντίδραση των ομολογιακών αγορών στο γεγονός της υποβάθμισης μάλλον δικαιολογημένη μπορεί να κριθεί λοιπόν.

 

Ευρώπη


  • Περαιτέρω υποχώρηση στο 5,3% από 5,5% σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο. Ο σκληρός πυρήνας του όμως, έμεινε κολλημένος στο 5,5%, κυρίως εξ αιτίας των αναζωπυρούμενων αυξήσεων του τομέα των υπηρεσιών. Η συνθήκη αυτή θα οδηγήσει την ΕΚΤ μάλλον σε μία ακόμη αύξηση του παρεμβατικού της επιτοκίου.

Γερμανία   

  • Απροσδόκητη υποχώρηση στο 5,6% από 5,7% τον Ιούλιο κατέγραψε το ποσοστό της ανεργίας, μετα από συνεχόμενη 5μηνη αύξηση.
  • Μια μεγάλη παραγγελία για την Airbus η οποία οδήγησε τον λογαριασμό των διαστημικών παραγγελιών και αυτών των αεροσκαφών, οδήγησε σε μηνιαία αύξηση της τάξης του 180% η οποία με την σειρά της εκτίναξε τον συνολικό λογαριασμό παραγγελιών της ευρωζώνης κατά 27,2%. Ειδικά για την Γερμανία τον Ιούνιο οι ξένες παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 8,6% και οι συνολικές κατά 5,2%. Αφαιρουμένων όμως των ξένων παραγγελιών ο λογαριασμός των εγχωρίων συνέχισε την υποχώρησή του γεγονός το οποίο συνιστά πηγή ανησυχίας για την πορεία της βιομηχανικής παραγωγής.

Ην. Βασίλειο

  • Όπως αναμενόταν στο 5,25% από 5% ανύψωσε η κεντρική τράπεζα το ρυθμιστικό της επιτόκιο. Η πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ανησυχούν ακόμη για τις πληθωριστικές πιέσεις και η διάθεσή τους παραμένει στην κατεύθυνση της περαιτέρω σύσφιξης.

Ελλάδα

  • Η εντονότερη άνοδος της παραγωγής, η αύξηση των νέων παραγγελιών (εσωτερικού και εξωτερικού) αλλά και της απασχόλησης ώθησαν τον δείκτη του ελληνικού μεταποιητικού τομέα στο 53,5 το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2022. Οι τιμές πώλησης παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες, ενώ οι τιμές των προμηθευτούν και οι  λειτουργικές δαπάνες υποχώρησαν εκ νέου.

 

Αμερική


ΗΠΑ

  • Εκ νέου υποχώρηση στο 3,5% από 3,6% κατέγραψε το ποσοστό της ανεργίας τον Ιούλιο. Οι νέες προσλήψεις ανήλθαν σε 187 χιλ. Το ποσοστό συμμετοχής του εργατικού δυναμικού των ηλικιών 25-54 στο σύνολο του πληθυσμού (labor force participation rate) βρέθηκε στο 83,4 το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2006. Η ετήσια μεταβολή των μέσων ωριαίων αποδοχών παρέμεινε αμετάβλητη στο 4,4%.
  • Στο επίπεδο των 9,582 εκτμ υποχώρησαν οι κενές θέσεις εργασίας από 9,616 εκτμ τον Μάιο. Η αντιστοίχιση των 5,957 εκτμ ανέργων στις 9,582 εκτμ κενές θέσεις εργασίας ισοδυναμεί με 1,61 προσφερόμενες για εργασία θέσεις σε κάθε άνεργο.
  • Κατά 3,7% σε ετήσια βάση, αυξήθηκε η παραγωγικότητα της εργασίας στην διάρκεια του β΄τριμήνου. Η βελτίωση προέκυψε από την κατά 2,4% μεγέθυνση της παραγωγής και από την κατά 1,3% υποχώρηση των ωρών εργασίας. Το κόστος εργασίας το ίδιο διάστημα αυξήθηκε κατά 1,6%.

Βραζιλία

  • Στο 13,25% από 13,75% προηγουμένως μείωσε το παρεμβατικό της επιτόκιο η κεντρική τράπεζα της χώρας.

 

Ασία


Ιαπωνία  

  • Κατά 5,9% αυξήθηκαν σε ετήσια βάση οι λιανικές πωλήσεις τον Ιούνιο. Η μεταβολή συνάδει με μεγέθυνση 2% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τον ιστορικό συσχετισμό.

 

Market Snapshots


Macro

1

S&P 500 EARNINGS SCORECARD

2

10 Year Sovereign Bonds

3

Global Indices

4

Developed Markets

5

Emerging Markets

6

Currencies

7

Commodities

8